(BTM) Stratejik Planlama ve Arama Konferansı İzmir’de Gerçekleşti

BTM Stratejik Planlama ve Arama Konferansı İzmir’de Renaissance Hotel’de gerçekleşti.

Konferansta BTM‘nin sürdürülebilirlik yolundaki faaliyetleri doğrultusunda; şirket amaçlarından yola çıkarak, belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağı değerlendirilip, strateji haritasının temelleri oluşturuldu. 2 gün süren konferansta, stratejinin temel kavramları olan vizyon, amaç, hedefler ve izleme / ölçme kriterleri üzerinde durularak uygulama yöntemleri konuşuldu.

Düzenlenen etkinlikle birlikte, sürdürülebilir ve sistematik büyümeye katkı sağlayacak fikirler paylaşıldı.