“Doğaya Durak: Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması” Başvuruları Bekliyor!

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği ve Acıpayam Belediyesi tarafından; ulusal, tek aşamalı ve uygulamalı “Doğaya Durak: Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması” düzenleniyor.


“Doğaya Durak: Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması”

Jüri: And Akman, Ender Güzey, Erkan Alışan, Fulya Akipek, Hulusi Şevkan, Mathieu Pedergnana, Melih Aşanlı
Katılım: Ücretsiz
Yarışmanın İlanı: 20 Temmuz 2022 Çarşamba
Soru Sormak için Son Tarih: 5 Ağustos 2022 Cuma
Cevapların İlan Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma
Kayıtlar için Son Gün: 19 Ağustos 2022 Cuma
Projelerin Teslim Tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe | Saat: 23.00
Kazananların Açıklanması: 12 Eylül 2022 Pazartesi
Yerinde Uygulama: 1-4 Ekim 2022


Yarışmanın konusunu, Acıpayam ilçe merkezi ile Acıpayam Kanyonu ziyaretçi merkezini birbirine bağlayan toplu taşıma hattının başlangıç ve varış noktalarındaki otobüs durak noktaları oluşturuyor. Toplamda 2 adet olan bu durak noktalarına, kullanıcıların ihtiyaçları öngörülerek, doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin yenilikçi kullanımları ile yapı/strüktür tasarlanması bekleniyor.

Yarışma, toplumsal faydayı, çevre bilincini, ve mimarlık kültürünü geliştirmeyi hedefliyor. Seçilen tasarımların, çağdaş doğal yapı malzemelerinin kullanımı ile yerinde uygulanmaları; bir yöreye “iki otobüs durağı” ile nasıl değer katılabileceğinin ülkemizdeki ilk örnekleri olacak. Bu doğrultuda yarışmada amaçlanan ana unsurlar şu şekilde özetleniyor:

 • Yerel nitelikleri, iklimi ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yerine özel, ve özgün tasarımlar üretmek
 • Merak uyandırarak, çekim oluşturmak
 • Uygulanabilir ve detaylandırılabilir tasarımlar üretmek
 • Yerel ve doğal yapı malzemelerinin kullanımını teşvik etmek
 • Bulunduğu yer ile (Acıpayam Kanyonu – Acıpayam kent merkezi) çok boyutlu ilişki kurmak
 • Erişilebilirliği sağlamak

Kazanan projenin tasarımcısı/tasarımcılarının 1-4 Ekim 2022 tarihlerinde Acıpayam’da gerçekleştirilecek uygulamada bizzat bulunması bekleniyor.

Asil Jüri Üyeleri

 • And Akman
 • Ender Güzey
 • Erkan Alışan
 • Fulya Akipek
 • Hulusi Şevkan
 • Mathieu Pedergnana
 • Melih Aşanlı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Akif Sözer
 • Merve Titiz Akman
 • Yiğit Battal
 • Zeynep Durmuş Arsan

Raportörler

 • İdris Albayrak
 • Yosun Ezgi Demirci

Yarışma projeleri ve raporunun sadece raportörün erişiminde olan yarisma@dymd.org.tr adresine en geç 8 Eylül 2022 saat 23.00’te yollanması gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi ve şartname için: https://www.dymd.org.tr/yarisma/