(OYAK Çimento) 2021 Yılı Entegre Raporunu Yayımladı!

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak adına sektörde faaliyetler yürüten OYAK Çimento, 2021 yılı Entegre Raporunu yayımladı. 

Uluslararası ölçekte bir hedef ortaya koyarak Türkiye’de “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk çimento şirketi olarak öne çıkan OYAK Çimento, CO2 azaltımına doğrudan destek sağlayan “OYAK Çimento 4.0 Projesi” ile dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Yıl boyunca “Sürdürülebilirlik ve Dijitalizasyon” projelerine ağırlık veren OYAK Çimento, küresel çapta sektörünün ilklerini gerçekleştirerek çimento endüstrisinde “game-changer” (oyun değiştirici) vizyonuyla geleceği planlıyor. Şirket tarafından açıklanan rapora göre klasik endüstriyel performans göstergelerine ilave olarak, teknolojik, sosyal, çevresel ve ekonomik parametrelerin kapsamlı biçimde iş süreçlerine dâhil edildiği görülüyor.

Sürdürülebilirlik alanında yönünü Türkiye’nin 2050 net sıfır hedefine de katkı verecek şekilde belirleyen OYAK Çimento, iklim değişikliğine yönelik önlemlerin daha da arttırıldığı 2021 yılında sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken, sektöre yön verecek uygulamalarla da hedeflerine ilerlemeye devam ediyor. OYAK Çimento, uzun bir süre önce uygulamaya koyduğu sürdürülebilir yönetim yolculuğunda, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon konularındaki faaliyetlerine devam ediyor.

“OYAK Çimento 4.0 Projesi” ile Dünyada Bir İlk Gerçekleşiyor
Neredeyse tamamı iç kaynaklarla kurgulanan “OYAK Çimento 4.0 Projesi”, sadece Türkiye’de değil, global anlamda da çimento sektörü açısından birçok ilk uygulamayı barındırıyor. Proje ile son dönemin ve yakın geleceğin en önemli başlıklarından olan CO2 azaltımına doğrudan destek sağlanıyor.

Türkiye’de “Net-Zero” Taahhüdünü Veren İlk Çimento Şirketi
OYAK Çimento’nun raporunda yer verilen bir başka nokta da sürdürülebilirlik politikalarının 2050 hedefleri doğrultusunda AB Yeşil Mutabakat’a paralel olarak uygulanması oldu. Buna yönelik yapılan Paris Anlaşması’nın 2030 ve 2050 yılı hedeflerinden yola çıkarak kendi sürdürülebilirlik hedeflerini oluşturan OYAK Çimento, global şirketlerin 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdünü Türkiye’de veren ilk çimento şirketi oldu. Dünya sıfır karbon ekonomisine geçiş yaparken, OYAK Çimento da iklim bilimi doğrultusunda emisyonlarını azaltmak için “Bilime Dayalı Hedefler Girişimi” (SBTi) ile birlikte çalışan 2 binden fazla işletme ve finans kurumunun arasında yer aldı. Türkiye’de 2016 yılında yüzde 6 olan alternatif yakıtlar ile ısıl yer değiştirme oranını 5 sene içinde yüzde 23’e ulaştıran OYAK Çimento, yüzde 100 oranında alternatif yakıt kullanımını hedefliyor.

Raporu incelemek için: assets.oyakcimento.com