(Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu) “Ankara’da Kutlama Mekânları” Çalıştayını Düzenliyor!

Ankara Kent Konseyi (AKK) bünyesinde kurulmuş olan Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu (MKP), “Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara” başlığı altında “Ankara’da Kutlama Mekânları” Çalıştayını düzenliyor. 27-28-29 Mayıs 2022’de gerçekleşecek etkinlikte atölyeler, paneller, forumlar, tartışmalar, konuşmalar ve kent yürüyüşleri yapılacak.


“Ankara’da Kutlama Mekânları”
Çalıştay

Son Başvuru Tarihi: 25 Mayıs Çarşamba | Saat: 17.00
Tarih: 27-28-29 Mayıs 2022
Yer: Ankara Kent Konseyi Binası


“Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara” kapsamında ikinci büyük etkinlik ise AKK Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu ve AnkaraAks iş birliği ile “Ankara’da Kutlama Mekânları” başlığı altında 27-28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Atölyeler, forumlar, paneller ve kent yürüyüşünü kapsayacak üç günlük bir çalıştay olarak kurgulanan etkinlik Gençlik Parkı içinde bulunan Ankara Kent Konseyi Binası merkez olmak üzere kentin farklı mekânlarında gerçekleştirilecek. Danışma Kurulunu Ankara’nın çeşitli üniversitelerinden öğretim üyelerinin oluşturduğu çalıştayın, planlamasını ve yürütücülüğünü ise mimarlık ve kent üzerine tasarım, tarih, koruma, planlama gibi farklı alanlarda çalışan öğrenciler, araştırma görevlileri ve sivil toplum çalışanları üstleniyor.

Temel amacı Ankara’nın kutlama ve kamusal mekânlarını kapsamlı bir şekilde çalışmak, tartışmak ve tasarlamak olarak belirlenen üç günlük çalıştayda, hep birlikte, Cumhuriyet’in ilanının 100. yılına girerken kutlama kavramı öncelikle mekânsal açıdan incelenecek, kutlamaların yıllar içinde gösterdiği gelişim ve değişim sürecini çeşitli aktörler ve yöntemler ile yeniden hatırlanacak, günümüzde kutlama pratiklerinin anlamını ve biçimi tartışılacak ve sonuç olarak tüm bu verilerin ışığında kutlama mekânları ve etkinlikleri için senaryolar ve öneriler geliştirilecek.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Ankara’da Kutlama ve Mekânları” başlıklı bir panel ile tartışmayı başlatacak, onu izleyen Erken Cumhuriyet Döneminde Ankara’daki kutlama mekânları ve alay rotalarını izleyecek bir Kent Yürüyüşü ile tarihsel bağlamı öğrenilecek. İkinci ve üçüncü günlerde eş zamanlı yürütülecek olan atölyeler ile Ankara’daki kutlama pratiklerini ve mekânlarını ele alacak düşünsel, eleştirel ve üretime açık birer tartışma alanı olarak kurgulanan etkinlik, yürütücü ve katılımcıların uzmanlık alanlarına göre birbirlerine eklemlenerek kapsamlı bir kolektif üretim ortamına dönüşecek.


Atölyeler

 • “Kolektif Bir Mekânsal Analiz Çalışması: Ankara’da Kutlamanın Fırsatları, Sorunları, Geleceği” atölyesinde kent detaylı ve bilimsel bir şekilde kutlamalar ışığında çalışılacak. (Kontenjan: 15 kişi)

Yürütücüler | Araş. Gör. Gökhan Okumuş (ODTÜ, Kültürel Miras Koruma), Araş. Gör. Elif Kaymaz (ODTÜ, Mimarlık Tarihi)
Danışman | Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur (Gazi Ü., Şehir ve Bölge Planlama)

 • “Minecraft’ta Kutlama MOD’u: İki Nesil Bir Cumhuriyet” atölyesinde çocuklar büyükanne ve büyükbabalarıyla bir araya getirilerek, nesiller arası bilgi aktarımı sağlanarak, Minecraft oyun dünyasında bir kutlama mekânı hazırlanacak. (Kontenjan: 10 çocuk 10 ebeveyn olmak üzere 20 kişi)

Yürütücüler | Dr. Öğr. Üyesi Aktan Acar (TOBB ETÜ, Mimarlık), Araş. Gör. Bilge Karakaş (ODTÜ, Mimarlık), Araş. Gör. Aysema Ülke (Başkent Ü., Mimarlık)

 • “Kut-la-ma Mekânları: Beden ve Mekân Atölyesi”nde sanat ve performans arakesitinde kutlama pratiklerinin kamusal alanı dönüştürücü etkisi üzerinden alternatifler sunulacak. (Kontenjan: 15 Kişi)

Yürütücü |  Öğr. Gör. Elif Zilan (Atılım Ü., Güzel Sanatlar Ortak Dersler)
Atölye Kolaylaştırıcıları | Araş. Gör. Simla Şanlı (Başkent Ü., Mimarlık), Çolpan Ertem (Bilkent Ü., Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Öğrenci)

 • “Kutlama Mekânları Tasarım Atölyesi”nde Ankara için farklı ölçeklerde ve biçimlerde kutlama mekânları tasarlanacak. (Kontenjan: 15 kişi)

Yürütücü | AnkaraAks

 • “Kayıt Altı Atölyesi”nde ise Ankara’nın kutlama mekânları belgeler üzerinden okunarak analiz edilecek. (Kontenjan: 16 kişi)

Yürütücüler | Dr. Öğr. Üyesi Işıl Ruhi Sipahioğlu (TOBB ETÜ, Mimarlık), Dr.
Öğr. Üyesi Selda Bancı (TOBB ETÜ, Mimarlık ), Defne Çakır (TOBB ETÜ, Mimarlık, Öğrenci Asistanı), Pelin Gür (TOBB ETÜ, Mimarlık, Öğrenci Asistanı), Utku Doğanay (TOBB ETÜ, Mimarlık, Öğrenci Asistanı)
Danışman | Prof. Dr. Nur Çağlar (TOBB ETÜ, Mimarlık)


Böylece Cumhuriyetin 100. yılının neler düşündürdüğü ve ifade ettiği, hayalimizdeki 100. yıl kutlamasına dair yeni kutlama biçimleri, pratikleri, temsilleri ve mekânsal önerileri, 100. yıl kutlamaları için atölyelerin üretici ve dönüştürücü rolü gibi konuları üç gün boyunca ele alacak ve başkent Ankara tüm bu açılardan irdelenecek ve tasarlanacak.

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Nuray Bayraktar
 • Prof. Dr. Cânâ Bilsel
 • Prof. Dr. Nur Çağlar
 • Doç, Dr. Kübra Cihangir Çamur
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak Bican
 • Dr. Öğr. Gör. Fulya Özmen

Planlama ve Yürütme Kurulu: AnkaraAks (Berkutay Ali Coşkun), Utku Doğanay, Çolpan Ertem, Cemre Gökpınar, Pelin Gür, Bilge Karakaş, Elif Kaymaz, Gökhan Okumuş, Simla Şanlı, Aysema Ülke


Program

1. Gün | 27 Mayıs Cuma

10.00 – 10.30 | Açılış Konuşmaları
Açılış konuşmalarının ardından Kutlama Mekânları Atölyeleri’nin programları tanıtılacaktır.

10.30 – 12.00 | Panel
“Ankara”, “Ankara’da Kutlama Pratikleri ve Mekânları” ve “Ankara’da Kutlama Süreçleri” konuları üzerine bir panel gerçekleştirilecektir.
Yer: AKK Orta Salon

12.00 – 13.00 | Ara
Açık büfe çay, kahve, kuru pasta veya sandviç ikramı.
Yer: AKK Orta Salon

13.00 – 14.30 | Beyin Fırtınası / Tartışma
Katılımcılar kavram kutuları etrafında gruplara ayrılır. Kavram kutuları içinden anahtar kelimeler çekilir ve fikir alışverişine olanak verecek bir tartışma ortamı yaratılır. Grupların kayıt altına alınan tartışmaları, daha sonra kullanılmak üzere raporlaştırılır.
Yer: AKK Orta Salon

14.30 – 15.00 | Atölye Programları Bilgilendirmesi
Atölye katılımcıları ve yürütücüleri kendi aralarında toplanarak süreci ve yapılacakları konuşurlar.

15.00 – 15.30 | Ara
Açık büfe çay, kahve, kuru pasta veya sandviç ikramı.
Yer: AKK Orta Salon

15.30 – 18.00 | Kent Yürüyüşü
Yürütücüler: Ahmet Erdem Tozoğlu, Elif Kaymaz, Aysema Ülke
“Ankara’da kutlama mekânları” ve “kutlama mekânlarının tarihsel süreci” hakkında Ahmet Erdem Tozoğlu ile bir yürüyüş gerçekleştirilecektir. (Kontenjan: 20 kişi.Kent yürüyüşü için kayıt gereklidir.)

2. Gün | 28 Mayıs Cumartesi

10.00 | Atölye Başlangıcı
Katılımcılar AKK Orta Salonda toplanırlar. Çalışma Odaları organize edilir.

10.00 – 12.00 | Kutlama Mekânları Atölyeleri
Atölyeler: “Kolektif Bir Mekânsal Analiz Çalışması: Ankara’da Kutlamanın Fırsatları, Sorunları, Geleceği”, “Minecraft’ta Kutlama MOD’u: İki Nesil Bir Cumhuriyet”, “Kut-la-ma Mekânları: Beden ve Mekân Atölyesi”, “Kutlama Mekânları Tasarım Atölyesi”, “Kayıt Altı Atölyesi” şeklinde 5 adettir. Atölyeler eş zamanlı ilerleyecektir.
Yer: AKK Orta Salon, Çalışma Odaları, Sergi Alanı ve Etkinlik Alanı

12.00 – 13.00 | Yemek Arası
Öğle arası katılımcılara yemek sunulur.

13.00 – 15.00 | Kutlama Mekânları Atölyeleri
Öğleden sonra çalışmalara devam edilir.
Yer: AKK Orta Salon, Çalışma Odaları, Sergi Alanı ve Etkinlik Alanı

15.00 – 15.30 | Ara
Açık büfe çay, kahve, kuru pasta veya sandviç ikramı.

15.30 – 18.00 | Kutlama Mekânları Atölyeleri
Öğleden sonra çalışmalara devam edilir.
Yer: AKK Orta Salon, Çalışma Odaları, Sergi Alanı ve Etkinlik Alanı

3. Gün | 29 Mayıs Pazar

10.00 | Atölye Başlangıcı
Katılımcılar AKK Orta Salonda toplanırlar.

10.00 – 12.00 | Kutlama Mekânları Atölyeleri
Eş zamanlı ilerleyen 5 atölye çalışmalarına devam ederler.
Yer: AKK Orta Salon, Çalışma Odaları, Sergi Alanı ve Etkinlik Alanı

12.00 – 13.00 | Yemek Arası
Öğle arası katılımcılara yemek sunulur.

13.00 – 15.00 | Kutlama Mekânları Atölyeleri Sunum Hazırlıkları
Atölyelerin çalışmaları tamamlanır. Her atölye süreç ve çıktılar ile ilgili sunuşlarını hazırlar. (Atölye çıktıları bu aşamada dijital olarak hazırlanacaktır, sergi için ayrı bir süreç planlanacaktır.)
Yer: AKK Orta Salon, Çalışma Odaları, Sergi Alanı ve Etkinlik Alanı

15.00 – 15.30 | Ara
Açık büfe çay, kahve, kuru pasta veya sandviç ikramı.
Yer: AKK Orta Salon

15.30 – 17.30 | Dijital Sunumlar ve Kapanış Forumu
(Sentez) Atölyelerin çıktıları ve süreçleri üzerine sunumlar yapılır. Geri bildirim ve gelecek için öneriler konuşulur, “Hayaldeki 100. Yıl” temalı bir oturum gerçekleştirilir. 2023 için daha büyük bir organizasyon kurgusu ele alınır, katılımcılarla iletişim ağı oluşturulur. Hava koşullarına bağlı olarak AKK Orta Salon veya Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecektir.

17.30-18.00 | Kokteyl
Kokteyl esnasında canlı performans gerçekleştirilecektir.
Yer: Etkinlik Alanı