(Mimarlar Derneği 1927)’de: “Ankara Kent Konseyi Deneyimi”

Mimarlar Derneği 1927’de 10 Mayıs 2022 Salı günü, İlhan Tekeli’nin katılımlarıyla Kalkınma Ajansı Kooperatifi’nden Gökmen Argun ve Ertan Karabıyık tarafından çevrim içi yapılacak “Kalkınmaya Katkı Verenler – İlhan Tekeli Kitabı” sunumu gerçekleşecek.


“Kalkınmaya Katkı Verenler – İlhan Tekeli Kitabı”
Sunum

Katılımcı: İlhan Tekeli
Sunuş: Gökmen Argun, Ertan Karabıyık
Tarih: 10 Mayıs 2022 Salı
Saat: 
19.30
Yer: 
Çevrim içi, YouTube / Zoom


Etkinlik Hakkında: 

 “İlhan Tekeli, yaşamak, yaşamın anlamlı olması ya da ne için yaşandığı sorusuna verdiği yanıtı toplumda kendine yer açabilmek olarak tanımlar. Bu düşüncenin izinde kamusa alanda yaşamın temel gerekliliğinin insanın içinde yaşadığı komünitenin aktif bir üyesi olmasıyla sağlanabileceğini düşünür. Bu sebeple Kalkınmaya Katkı Verenler Gençlerle Buluşuyor: İlhan Tekeli programı, özkaynak ve gönüllü katkılarla hayata geçirilen İlhan Tekeli: İddiasız ve İtaatkâr Bir Ömür Yaşanmamıştır yayının üretim sürecinin yol gösterici olacağını umulduğundan, program ve yayının kısa tanıtımıyla başlayacak, İlhan Tekeli’nin konuşmasıyla devam edecektir. Buluşmanın tasarlanma sebebi kalkınma alanında aktif roller üstlenen kişilerin deneyimleri aracılığıyla gençleri teşvik etmek, bu alanda katkı verme potansiyeli olan gençler arasında iletişin ağları kurmak, yaşam hikayelerinin sahipleriyle bu gençleri bir araya getirmek ve onları cesaretlendirmektir. Öğrenme ve okumanın son aşaması olan anlama, değerlendirme ve sonuçlar çıkartma ancak tartışma yoluyla sağlanabilir. Bu sebeple Kalkınmaya Katkı Verenler Gençlerle Buluşuyor: İlhan Tekeli programı Mimarlar Derneği’nin organizasyonuyla, projenin temel amaçlarından biri olan nesiller ve deneyimler arası aktarımı sağlayacaktır.”

Çevrim içi gerçekleşecek “Kalkınmaya Katkı Verenler – İlhan Tekeli Kitabı” etkinliği Mimarlar Derneği 1927 Youtube hesabında da eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bağlantıya buradan ulaşılabilir.

Mimarlar Derneği 1927‘de Mayıs ayında gerçekleşecek diğer etkinlikler ve ayrıntılı bilgi için: https://www.md1927.org.tr/etkinlikler/


İlhan Tekeli
Şehir ve Bölge Plancısı, Sosyal Bilimci. 1937 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde devam etmiştir. 1964’te Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, 1966’da Pennsylvania Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 1968’de ise İTÜ’de aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. Tarih Vakfı kurucularındandır ve vakfın ilk başkanıdır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

Gökmen Argun
ODTÜ’de şehir planlama üzerine lisans, Bölge Planlama üzerine lisans yaptı. Özel sektörde doğu koruma ve çevre politikaları alanında çalıştıktan sonra, STK ve Birleşmiş Milletler Kalkınma programı kapsamında program yönetimi deneyimi elde etti. Doğa derneği kurucularındandır. GEF/SGP Ulusal Koordinatörü olarak birçok projede görev aldı. ODTÜ de misafir hoca konumunda çevreyle ilgili derse katkı sağlamaktadır.

Ertan Karabıyık
1992 yılından beri tarım sektöründe çalışan çocuklarla ilgili program ve projelere katılım sağlamıştır. 2004-2011 yıllarında kız çocukların eğitimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2011 yılından itibaren mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışan çocuklara dair birçok projede yönetici ve uzman olarak çalışmıştır. Tarımsal kalkınma kooperatifleri, konut yapı kooperatifleri ve sosyal kalkınma kooperatifleri konusunda deneyim sahibidir. 14 yıldır Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nde çeşitli program ve projelerinde uzman ve yönetici olarak görev yapmaktadır.