(Bozlu Art Project)’te Yeni Sergi: “Belki Varmış Belki Yokmuş”

Bozlu Art Project Mongeri Binası, 17 Mayıs Salı gününden itibaren Can Göknil’in “Belki Varmış Belki Yokmuş” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının 2018 tarihli retrospektifinden sonra ürettiği son dönem çalışmalarının izleyici ile buluşacağı sergi, “zaman” ve “hayal” kavramları üzerinden sanatçının çok yönlü kişiliğini ortaya koyuyor.


“Belki Varmış Belki Yokmuş”
Sergi

Sanatçı: Can Göknil
Tarih:
17 Mayıs 2022 Salı – 25 Haziran 2022 Cumartesi
Yer:
Bozlu Art Project Mongeri Binası,  Şişli / İstanbul


“Belki Varmış Belki Yokmuş” isimli sergi adını içinde Can Göknil’in bir çalışmasının da olduğu Ayfer Tunç’un aynı isimli kitabından alıyor. “Zaman Zaman İçinde” ve “Sanat Hayal İçinde” başlıkları üzerinden iki kavram üzerinden ilerleyen sergide Göknil, kadim kültürlerden bu yana insanların hayal gücüne, inançlarına, gelecek algılarına şekil veren gezegenler ve çeşitli gök cisimlerinin farklı kültürlerde yeni isim ve anlamlar kazanarak devam eden sürekliliğine ve çeşitli mitolojik hikâyelere odaklanıyor.

Göknil, ismini Pertev Naili Boratav’ın aynı isimli kitabından alan, “Zaman Zaman İçinde” bölümünde “zaman” kavramını “mitolojik” bir altyapı ile ele alıyor. Sanatçının kodeks formatında Ayouns ağacı üzerine betimlediği resimleri, insanoğlunun bilinmeyene ulaşma ve anlamlandırma çabasına tanık olunacak mitolojik sahneler, gezegenler ve söylencelerin peşinde, zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Serginin “Sanat Hayal İçinde” başlığı altında toplanan bölümünde yer alan eserlerde, sanatçının “hayal” dünyasının tuval üzerine yansımaları eşlik ediyor. Göknil son dönemde yaptığı bu çalışmalarını “Zamanı sanatla dokudum; pandeminin getirdiği yalnızlık içinde resimlerime hayâllerimi, özlemlerimi yerleştirdim” sözleriyle özetliyor.

1970’li yıllardan itibaren her sergisini ayrı bir konu ve kavram bütünlüğünde düzenleyen sanatçının “zaman” ve “hayal” kavramlarını ele aldığı “Belki Varmış Belki Yokmuş” isimli sergisi, 25 Haziran Cumartesi gününe kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilir. Ayrıntılı bilgi için web sayfası incelenebilir.


Can Göknil
Ankara’da doğan Can Göknil, 1966 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni (Robert Koleji) bitirdikten sonra A.B.D.’ye gider. 1968 yılında Knox College Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun olur. Aynı yıl New York’da The City College of The City University’de Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlar. 1969’da mezun olur ve 1974 yılında Türkiye’ye döner.

Resimlerinin yanı sıra yazdığı ve resimlediği çocuk kitaplarıyla da tanınan Can Göknil’in çocuklara yönelik öykülerden oluşan ilk resimli kitabı Kirpi Masalı 1974 yılında yayımlanır. Ellinin üzerinde çocuk kitabına imza atan Göknil’in kitapları, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Arapça, Macarca ve İtalyanca gibi dillere çevrilerek, dünyanın farklı ülkelerinde okuyucu ile buluşur. 2000’li yıllardan itibaren öykü kitapları da yazan Göknil’in otobiyografik nitelikli Can’lı Yolculuk isimli kitabı, 2019 yılında yayınlanır.

Yazarlığını Oğuz Erten’in yaptığı, sanatçının yaşamı ve sanatını konu edinen Can Göknil: Yaşamı ve Sanatı isimli kitap, 2018 yılında, Can Göknil’in yazıp, resimlediği Ressam Masalı isimli çocuk kitabı ise 2019 yılında Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkar. Can Göknil, Orta Asya, Anadolu mitolojisi, efsaneleri ve hikâyeleri üzerine derin araştırmalardan yola çıkarak ürettiği yapıtlarında geleneğe atıfta bulunacak şekilde yazı ile resmi buluşturur ve yalnızca resimlerinde değil üç boyutlu çalışmalarında da çocuksu, öyküsel ve düşsel bir atmosfer kurgulayarak özgün bir sanat dili oluşturur.