MİM-AD Seminerleri”ne Can Onaner Konuk Oluyor!

MİM-AD 2021-2022 dönemi çevrim içi seminerlerine 10 Mayıs Salı günü, Dr. Can Onaner “Adolf Loos ve Askıya Alınmış İkilem” sunumu ile konuk olacak. 

“MİM-AD Seminerleri”
Adolf Loos ve Askıya Alınmış İkilem

Sunuş: Can Onaner
Tarih: 10 Mayıs 2022 Salı
Saat: 19.30
Yer: Çevrim İçi, Zoom


Etkinliğin Tanıtım Metninden:

Adolf Loos’a göre yaratıcı eylem özünde devrimcidir. Yaratan kişi insanlığın yavaş evrimine karşıdır. Yaratıcılık huzur içinde yaşamak isteyen için yıkıcı olduğu gibi, yaratıcı ruhu barındıran sanatçının fedakârlığını gerektirir. Adolf Loos’un hayatı, yazıları ve projeleri bize sanatçının bu acı dolu yolculuğunu, dış düşmanlarla olduğu kadar iç düşmanlarla da savaşını anlatır. Loos’a göre sanatçı sadece bu yıkıcı ritüellerle yaşayabilir.

Muhtemelen bu nedenle, Loos bir ev projesinin sanat olmadığını söyler. Ev modern bireyin konfor ihtiyacına hizmet eder. Mimarlıkta sadece, sembolik yapılar olan mezar ve anıt sanat olarak ele alınabilir. Loos‘a göre bir evin veya bireyin günlük yaşamında kullandığı herhangi başka bir objenin tasarımı sanatın bir parçası değildir.

Bununla birlikte, Loos’un inşa ettiği projelerin çoğu ticari mekânlar, butikler ve özel iç mekânlardır. Loos’a göre bu işler sanat adını, hatta mimarlık adını taşımayı hak etmez. Amerika’da yaşamak için bulaşık yıkadığı gibi, Viyana’da da kısa ömürlü iç mekânlar üzerine çalıştığını söyler. Bu projeleri üretirken, yapı malzemeleri veya tesisat gibi teknik konular ve yemek, giyim ve tefriş gibi sosyo-kültürel konular arasında değer ayrımı yapmadan günlük yaşamın farklı yönlerini vurgular. ‘Güzel’, ‘zarif’ ve ‘modern’ gibi niteleyici sözcükleri sorgular. Kendilerini halkın günlük yaşamına ‘sanatçı’ olarak dayatmaya çalışan mimarlar ve dekoratörlerle sonu gelmeyen tartışmalara tutuşur. İnançlı bir eşitlikçi iken aynı zamanda iddialı bir bireyci de olan Loos, -kültürel, sosyal, etnik veya cinsel olsun- grup kimliğine yönelik arayışları sorgular, çünkü bu kimliklerin bireyleri gerici kalıplara kapattığını düşünür. Ama herhangi bir kalıba sokması imkânsız olan Schonberg, Kokoschka, Altenberg, Trakl ve Josephine Baker gibi bireyleri ve tekillikleri savunur.

Aslında Loos devrimci olarak adlandırdığı bireysel sanatçıyı savunur. Ancak bir mimar olarak, kendini böyle bir sanatçı olarak görmeyi tam olarak kabullenemez. Daha doğrusu, bunu kendisi söyleyemez -çünkü kendini sanatçı olarak tanımlayan zaten sanatçı değildir. Onun sanatçı olduğunu ancak başkası söyleyebilir. Dışarıdan birisi; mimar veya sanatçı olmayan birisi. Aslında Loos‘un sanatçı olduğunu ona bir Polis belgesi söylemiştir: ilk ev projesi olan Montreux’deki Karma evini, cephesinin yalınlığı yüzünden yasaklayan bir Polis belgesi. Loos‘un en ‘iyi niyetlerle’ ve karşındaki gölün sadeliğine uyarak çizdiğini söylediği bu projeyi Polis süssüzlüğünden dolayı yasaklar ve böylece Loos, Franz Wedekind ve Arnold Schönberg gibi, Polis tarafından yasaklanan bir sanatçı olmuştur!* Burada sanatçı olmasının nedeni bir anıt veya mezar yapması değil, en sade ve yalın evi çizmesidir: ‘sanat-dışı’ olanı sanat-dışı bir yaklaşım ile yaparak sanatçı olabilmesidir. Bu demektir ki, Loos‘un retoriğinde sanat-dışı olanı devrimsele ve aslında farklı bir sanat biçimine dönüştüren mizahi bir yön mevcuttur. Bu mimarın ikileminin merkezi olabilir.”

Seminer çevrim içi olarak Zoom ortamında yapılacak. Kayıt için
mimadseminerleri@gmail.com adresine e-posta ile ad ve e-posta adresinin bildirilmesi gerekiyor. Zoom linki mail ile katılımcılara geri bildirilecek.

Can Onaner ayrıca, Yehuda Safran ile birlikte Betonart‘ın “Adolf Loos ve Askıya Alınmış Diyalektik” temalı 47. sayısının da konuk editörlüğünü yapmıştı. Sayı hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.


Can Onaner
Mimardır ve mimarlık tarihi doktorası sahibidir. ENSA de Bretagne’nda profesördür ve ENSA Paris-Malaquais’deki LIAT araştırma laboratuvarının bir üyesidir. LOG25, Multitude, XXI ve Doxa dahil olmak üzere çeşitli Fransız ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Kitapları, Aldo Rossi, architecte du suspens, en quête du le temps propre de l’architecture (Aldo Rossi, gerilimin mimarı, kendi zamanını arayan mimarlık), ve Adolf Loos et l’humour masochiste, l’architecture du phantasme (Adolf Loos ve mazoşist
mizah, fantezinin mimarisi), 2016 ve 2019 yıllarında, Métispresses tarafından yayınlanmıştır.

*Adolf Loos, “Ma première maison”; 1910, in “Sur la maison de la Michaelerplatz”, in Paroles dans le vide, chroniques écrites à l’occasion de l’Exposition viennoise du Jubilé (1898) et autres chroniques des années 1897-1900, suivi de Malgré tout (1900-1930), traduit de l’allemand par Cornelius Heim, éd. IVREA, Paris, 1994, p. 210