(Mixer)’de Yeni Sergi:YOLO

Mixer, Senkron “Eş Zamanlı Video Sergileri”nin ikinci edisyonu kapsamında, Ozan Atalan ve Ekmel Ertan’ın “YOLO” isimli video sergisini, 15 Nisan Cuma gününden itibaren sanatseverlerle buluşturuyor.


“YOLO” 
Sergi

Sanatçılar: Ozan Atalan, Ekmel Ertan
Tarih: 15 Nisan 2022 Cuma – 28 Mayıs 2022 Cumartesi
Yer: Mixer, Proje Odası, Beyoğlu / İstanbul


Türkiye’de video sanatını merkeze alarak farklı şehirlerden sanat kurumları, sanatçılar, küratörler ve sanat profesyonellerini bir araya getiren Senkron; sergi, etkinlik, konuşma ve gösterimler aracılığıyla video sanatına dair kapsayıcı bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Mixer’in daveti ile, fikir ve üretim süreçlerini birlikte şekillendirdikleri yeni video üretimleri ile Ozan Atalan ve Ekmel Ertan’ın “YOLO” başlıklı sergisini izleyiciler ile buluşturuyor.

“YOLO” sergi tanıtım metninde şöyle açıklanıyor:

“YOLO, You Only Live Once (Sadece Bir Kere Yaşarsın) içinde bulunduğumuz biyolojik, ekonomik, politik, psikolojik güvensizlik ve kriz ortamına bir cevap olarak Ozan Atalan ve Ekmel Ertan’ın birlikte ürettikleri bir video yerleştirme. YOLO, yaşadığımız hayatın sosyalleşmemizle başlayan, konsensusa dayalı, müdahale edemediğimiz bir simülasyona dönüştüğü fikrinden yola çıkıyor. Yerleştirmede lunaparkın temsil ettiği bu simülasyon ortamını ancak glitch’lerle görünür olan bozulma anlarında fark eder gibi oluyoruz. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Mutluluk arayışı içerisinde çareyi daha fazla protezle bedenlerimizi dijital sonrası ağa bağlamaya ve onun yaşam yönergelerine tabi kılmaya çalışıyoruz. Beden-zihin ikiliğinin makası açılıyor. İşlemeyen bir simülasyon içerisinde histerik eğlenme çabasına rağmen zihnimiz bedenimizi ikna edemiyor. Modern yaşamın dilsel ürünlerinden olan YOLO sözcüğü, sergi kapsamında, gerçekten kopan faydacı mutluluk arayışını eleştiren bir anlam kazanıyor.”

“YOLO” sergisi, 28 Mayıs Cumartesi gününe kadar Senkron “Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında Mixer proje odasında Salı’dan Cumartesi’ye 11.00 – 19.00 saatleri arasında görülebilir. Ayrıntılı bilgi için web sayfası ziyaret edilebilir.


Senkron “Eş Zamanlı Video Sergileri” 
Mixer ve Bilsart ve Versus Art Project’in öncülüğünde; İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde katılım gösteren kurumların özverisi ve emeği ile gerçekleşen SENKRON, video sanatını farklı mekânlarda görünür kılarken video işlerin üretimine ışık tutan sanatçı, küratör, koleksiyoner konuşmaları çevrimiçi yayınlayarak izleyicilerin etkinliği evden de takip etmesine olanak tanıyor. Video sanatına dair arşivsel bir alan açma arzusu taşıyan SENKRON, her yıl gösterilen program/etkinlik/gösterimleri web sitesi üzerinde arşivleyerek gelecek yıllarda da erişebilir kaynaklar yaratmayı hedefliyor.