(Art x-İst)’te “Kağıt, Taş, Zaman” Sergisi!

Metin Alper Kurt, İsimsiz, Mermer, 2022

Metin Alper Kurt’un “Kağıt, Taş, Zaman” isimli ilk kişisel sergisi, 30 Nisan Cumartesi gününe kadar Art x-İst’te sanatseverlerle buluşuyor.


“Kağıt, Taş, Zaman”
Sergi

Sanatçı: Metin Alper Kurt
Tarih: 17 Mart 2022 Perşembe – 30 Nisan 2022 Cumartesi
Yer: Art x-İst, Beyoğlu / İstanbul


Metin Alper Kurt’un “Kağıt, Taş, Zaman” isimli sergisi, sanatçının nesnelerin halleri üzerindeki akışkanlık, hassasiyet ve yumuşaklığı vurgulamak amacıyla dönüşüm anlarındaki spontan görünümlerinin ele aldığı eserlerden oluşuyor. Hikâye anlatıcılığı yerine bütünün parçaları aracılığıyla zamanın kendisinden çok anlarına odaklanan Kurt; fragmanlarının imgelerini, kullandığı malzeme olan mermer aracılığıyla yansıtıyor.

Geçmişin, şimdinin ve geleceğin doğrusal olmayan bir rota izlerken bile bütüncül bir biçimde kurgulandığı heykeller, “an”ı zaman dışı bir mecrada ifade ediyor. Seride kelimelerin nesneleşip boyutlanması fikrinin imgesi, onların işlendiği kağıt, defter gibi objelerin anlık görüntülerini aktarıyor. Heykeller, hareket halindeki maddelerin ve jestlerin not edilmesi çabasını taşıyor.

Malzemenin doğasına dair sanatçının keşfiyle açılan yeni değinmeler; sergide katı ve ağır bir malzeme olan mermerin özenle hafifletilip biçimlendiği heykellerde kendine tümcül bir görsel sunum yakalıyor.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için web sayfası ziyaret edilebilir.