“Katı Atık Emekçilerinin Yaşamsal Pratikleri Üzerine Sosyo-Politik Bir Analiz: Ankara Örneği” (VEKAM)’da…

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) düzenleyeceği, Saitcan Güngördü’nün konuşmacı olarak yer alacağı “Katı Atık Emekçilerinin Yaşamsal Pratikleri Üzerine Sosyo-Politik Bir Analiz: Ankara Örneği” isimli konferans, 23 Mart Çarşamba günü çevrim içi gerçekleşecek.


“Katı Atık Emekçilerinin Yaşamsal Pratikleri Üzerine Sosyo-Politik Bir Analiz: Ankara Örneği”

Konuşmacı: Saitcan Güngördü
Tarih: 23 Mart 2022 Çarşamba
Saat: 14.00 – 15.30
Yer: Çevrim İçi
Katılım: Ücretsiz, Kayıt Gerekli


Konferans tanıtım metninde “Katı Atık Emekçilerinin Yaşamsal Pratikleri Üzerine Sosyo-Politik Bir Analiz: Ankara Örneği” şöyle anlatılıyor:

“Geri dönüşüm uygulamaları, gelişmiş ülkelerde formel bir biçimde sürdürülürken gelişmekte olan ülkelerde genellikle enformel süreçlerle sürdürülmektedir. Türkiye’de geri dönüşüm uygulamaları, enformelden formele doğru ilerleyen bir görünüme sahiptir. Atık emekçileri, Türkiye’deki
enformel geri dönüşüm uygulamalarının merkezinde yer alan ve gelirini buradan kazanan bireylerdir. Geri dönüşüm uygulamalarında son yıllardaki değişim süreciyle birlikte atık emekçileri, bu sistemin dışına itilmektedir.

Konferansın amacı, Ankara örneği üzerinden atık emekçilerinin durumlarını; politik, ekonomik, mekânsal ve psiko-sosyal boyutlarıyla ortaya koymak ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir. Ankara’nın 3 metropol ilçesinde (Altındağ, Çankaya ve Keçiören) yürütülen çalışmada, 70 atık emekçisiyle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular, ilgili literatürden hareketle değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları, politik ve ekonomik boyutlarıyla çeşitli engellere maruz bırakılan atık emekçilerinin, mekânsal ve psiko-sosyal boyutlarda da çeşitli engellerle karşılaştıklarını vurgulamakta ve mevcut sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektedir.”

Konferansa kayıt olmak için VEKAM web sayfası ziyaret edilebilir.