“Design History Society Konferansı 2022” İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Düzenlenecek!

DDesign History Society Konferansı 2022, 8-10 Eylül tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) düzenlenecek. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı konferansta bu yıl “Design and Transiency” (Tasarım ve Geçicilik) teması ele alınacak. 


“Design History Society 2022”
Konferans
Özetlerin Gönderilmesi için Son Tarih: 11 Nisan 2022
Özet Değerlendirmelerinin Duyurulması: 9 Mayıs 2022

Erken Kayıt Tarihi: 4 Temmuz 2022
Konferans Tarihi: 8-10 Eylül 2022
Yer: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü + Çevrim içi


Design History Society 2022 konferansı, Dr. Bahar Emgin başkanlığında Doç. Dr. Ayça Tunç Cox, Prof. Dr. Erdem Erten ve Doç. Dr. Nilüfer Talu‘nun ortak düzenleyiciliğinde gerçekleşiyor. Etkinliğin koordinasyonunu ise F. Zeynep Ata üstleniyor. “Design and Transiency” temasına odaklanan konferans, geçicilik ve tasarımı tarihsel veya çağdaş bir perspektiften ele alan makaleler için çağrı yapıyor. Olası konular aşağıdaki başlıkları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Tarihsel bir meydan okuma olarak geçicilik: Dijital kaynaklar ve teknolojiler tasarım tarihçiliği için ne gibi zorluklar ve fırsatlar sunuyor? Tasarım tarihçileri kaynaklarını analiz etme, belgeleme, sunma ve koruma konusunda bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden nasıl yararlanabilir? Geçiciliğin getirdiği karmaşık sorunlarla başa çıkma konusunda tasarım tarihinden neler öğrenebiliriz?
  • Bir tasarım problemi olarak geçicilik: Tasarım çeşitli insani, doğal ve ekolojik krizler tarafından zorlanan nüfusların geçiciliğine nasıl yanıt verdi ve verecek? Tasarım ve tasarım yaklaşımlarını şekillendirmede zamansallığın rolü nedir? Tasarım, geçicilik sorunuyla nasıl başa çıkabilir? Tasarım, insan yaşamının geçiciliğine nasıl tepki verdi/ veriyor? Dijital teknolojiler, estetik gelenekleri nasıl dönüştürüyor? Tasarlanan nesnelerle ilişkilerimizi şekillendirmede geçiciliğin rolü nedir? Farklı tasarım hareketleri nesnelerin zamansallığını nasıl şekillendirdi?
  • Kültürel bir meydan okuma olarak geçicilik: Nesnenin maddeselliğine geçicilik nasıl iz bırakmıştır? Kültürel, etnik, ulusal, toplumsal cinsiyet ve dini kimliklerin akışkanlığında tasarlanan nesne ve mekanların rolü nedir? Hızlı teknolojik, çevresel, ekonomik ve sosyal dönüşümlere yanıt olarak tasarımcıların profesyonel kimlikleri nasıl dönüşüyor? Geçicilik estetiğini nasıl tanımlarız? İnsan vücudunun geçiciliği sanatta ve tasarımda nasıl yorumlanır? Geçicilik koruma, toplama ve belgelemeye nasıl meydan okur? Müzeler ve süreli sergiler geçiciliğe nasıl tepki verir?


Konferans, hem çevrim içi hem de yüz yüze sunumlara izin verecek şekilde karma bir formatta gerçekleştirilecek. Konferans temasıyla ilgili bireysel bildiriler, üç bildiriden oluşan tematik paneller, poster sunumları ve çalıştaylar için başvurular 11 Nisan’a kadar yapılabilir. Tüm başvurular çift-kör hakem denetiminde değerlendirilecek.

“Design History Society Konferansı 2022” hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.