19 Şubat’ta (Mixer)’de: “Coulisse” Sergi Konuşması

Sergi Konuşması: Coulisse

Eda Öztürk’ün küratörlüğünde, Mixer’in ev sahipliğinde hayata geçen karma sergi Coulisse kapsamında, 19 Şubat Cumartesi günü 14:00’te bir sergi konuşması gerçekleşecek. Sergide işleri yer alan Betül Aksu, Burak Delier ve Dilek Winchester’in katılımı ile Mixer’in mekanında gerçekleşecek fiziksel etkinlik sosyal medya platformlarında da eş zamanlı olarak yayımlanacak.


“Coulisse”
Sergi Konuşması

Konuşmacılar: Betül Aksu, Burak Delier, Dilek Winchester
Tarih: 19 Şubat 2022, Cumartesi
Saat: 14:00 – 16:00
Konum:
Mixer
Katılım: Ücretsiz, Herkese Açık


Eda Öztürk’ün Fransa’da sanat sosyolojisi alanında yürüttüğü ve İstanbul sanat alanına odaklanan doktora araştırmasından yola çıkan sergi, bu araştırmanın kavramsal çerçevesinde yer alan Zygmunt Bauman’a ait “akışkan modernite” kavramının hem sanat alanında hem de toplumsal düzlemdeki yansımalarına odaklanıyor.

Sergi konuşmasının ana hatları sergi ekibi tarafından şöyle açıklanıyor:

Bauman, ‘akışkan modernite’ kavramı ile; modernitenin ‘katı’ evresinden, ‘sıvı’ evresine geçişi ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem; katı, sınırları net çizilmiş, bir merkez etrafına yerleşmiş her türlü düşünce, eylem ve ilişkilenme biçiminin Bauman’ın ifadesiyle sıvılaşıp, akışkanlaşması ile karakterize ediliyor. Akışkan modernitenin belirsiz ve güvencesiz koşulları ile birlikte, toplumsal aktörlerin zaman-mekân deneyimi, gündelik hayat etkileşimleri, kimlik inşa etme ve emek süreçleri de değişime uğruyor. Bu dönemi tanımlayan bir kavram olmakla birlikte, ‘akışkan olma’ hali hem toplumsal alanda, hem de sanat alanındaki değişken koşullar karşısında aktörlerin kolaylıkla pozisyon değiştirerek bu koşullara adapte olabilme becerisine gönderme yapıyor. Sergi; resim, heykel, yerleştirme, video, fotoğraf, yeni medya ve koku gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretimleri olan sanatçıları bir araya getiriyor. Coulisse; insan/insan olmayan hayvan, insan/makine, bilinç/bilinçdışı, kamusal/özel, ve sanat/piyasa gibi dualistik kategorilerin sınırlarının iç içe geçerek, akışkanlaştığı alanlardaki yeni ilişkisellik biçimleri üzerine düşünmek için eleştirel bir diyalog hazırlamayı amaçlıyor.”

Sergi ve konuşma hakkında daha ayrıntılı bilgi için Mixer‘in web sitesi ziyaret edilebilir, en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için: