“The European Prize for Urban Public Space” 2022 Takvimini Duyurdu!

İki yılda bir düzenlenen The European Prize for Urban Public Space (Avrupa Kentsel Kamusal Alan Ödülü), 2022 takvimini duyurdu. Yarışma, Avrupa şehirlerinde kamusal alanların yaratılması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik her türlü çalışmanın tanınması ve tanıtılması amacıyla düzenleniyor.


“The European Prize for Urban Public Space (Avrupa Kentsel Kamusal Alan Ödülü)”
Başvuruların Açılması: 20 Nisan 2022 Çarşamba
Başvurular için Son Tarih: 17 Mayıs 2022 Salı
20 Proje ve 5 Finalistin Seçileceği Jüri Toplantısı: 14 Temmuz 2022 Perşembe- 15 Temmuz 2022 Cuma
Finalistlerin Proje Sunumları: 18 Temmuz 2022 Pazartesi

Final Sunumları, Kazananların Açıklanması ve Ödül Töreni: 14- 16 Kasım 2022


2000 yılından bu yana Center of Contemporary Culture of Barcelona‘nın (Barselona Çağdaş Kültür Merkezi) girişimiyle düzenlenen yarışma; Avrupa Konseyi üyesi Türkiye dahil 47 ülkede yürütülen çalışmaların tasarımcılarını ve destekçilerini ödüllendiriyor, seçilen çalışmaların Avrupalı ​​iş birlikçileri ve proje ortakları ağı aracılığıyla yayılmasını amaçlıyor.

Yarışmanın bu yılki edisyonunda, 2018 ve 2021 yılları arasında yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınacak. Başvuruların ücretsiz olduğu yarışma süreci iki aşamada gerçekleşecek. İlk aşamada jüri, projenin web sitesinde yayınlanacak ve arşivinin bir parçası olacak 25 projeyi belirleyecek. Seçilen 25 eser arasından finale kalan 5 eser ikinci aşamada yarışacak ve ardından jüri kazananı belirleyecek.

Jüri, kamusal alanda ortaya çıkan sorunlara en iyi şekilde yanıt veren önerileri değerlendirecek ve kentsel dönüşümün kendine özgü bağlamında görülme sıklığını ve kültürel, sosyal ve çevresel bir perspektiften kolektif yaşam üzerindeki etkisini dikkate alacak.

Değerlendirmede aşağıdaki kriterler dikkate alınacak:

  • Yapılı alanın mimari/ kentsel kalitesi
  • Projenin kamu mülkiyeti ve/veya kamu hizmeti
  • Kamusal alan, mimari ve şehircilikle ilgili birden fazla uzmanlık ve hassasiyet alanının entegrasyonu ile tasarım/tanıtım ekibinin çok disiplinli karakteri
  • Müdahalenin  kentsel karakteri (Projenin büyüklüğü dikkate bir değerlendirme kriteri değildir, ancak orta ve büyük şehirlerde veya önemli şehir merkezlerinde bulunan projeler dikkate alınacaktır.) 
  • Hem mekanın vatandaşlar tarafından kullanımı hem de kolektif tahayyül ve tarihsel hafızanın korunmana yönelik kentsel mekanda gerekli olan yurttaşlık işlevlerine uygunluk
  • İklim koşullarına yenilikçi çözümler, kaynakların kullanımında ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çevresel iyileştirmelerin katkısı
  • Kentsel yapıda mevcut olan kullanımlar ayrılığının ve sosyal eşitsizliklerin azaltılmasındaki ve fiziksel ve/veya sembolik engellerin ortadan kaldırılmasındaki rolü 
  • Şehir sınırlarındaki çalışmaların görülme sıklığı, şehrin çeperleri ve en yakın doğal ortamlar ile uyumlu bir ilişkiyi teşvik etme kapasitesi
  • Projelerin komşu mekanlarla ilişkili olarak hem biçimsel hem de işlevsel olarak kamusal alanın sınırları hakkında tartışma yaratma yeteneği

Jüri

Teresa Galí-Izard | Jüri Başkanı, Ziraat Mühendisi (Barcelona/Zürih)
Hans Ibelings | Mimarlık Eleştirmeni ve Tarihçi (Amsterdam/Montreal)
Eleni Myrivili | Antropolog ve Isı Direnci Uzmanı (Atina)
Andreas Ruby | Mimarlık Tarihçisi, Küratör ve Yayıncı (Basel)
Paloma Strelitz | Mimar (Londra)
Špela Videčnik | Mimar (Ljubljana)

22 yıl boyunca 10 kez düzenlenen yarışmaya toplamda 2.206 proje katıldı; 19 ödül ve 35 mansiyon verildi. Tüm katılımcılar arasından derlenen 357 tasarımdan oluşan bir seçki, projenin web sitesinde yayınlanmakta.

The European Prize for Urban Public Space hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.