(Batıçim) Türkiye’nin İlk Akredite Sertifikalı Cem Iı/C Tipi Düşük Karbon Salımlı Çimentosunu Üretti!

Ulaştırma, inşaat ve liman gibi sektörlerin bel kemiğini oluşturan çimento üzerinde gerçekleştirdiği AR-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle Batıçim, Türkiye’nin ilk “TS EN 197-5” sertifikalı düşük karbon salımlı CEM II/C çimentosu üretimine imza attı.

İzmir ve Söke’de yer alan 2 çimento fabrikası, 16 hazır beton tesisi, hidroelektrik santrali ve Aliağa’daki liman işletmesiyle sürdürdüğü faaliyetler kapsamında Batıçim, üretiminde düşük karbon salımını hedefliyor. Şirket “TS EN 197-5” çimento standardına uygun olarak CEM II/C “Portland Kompoze Çimento” adıyla ürettiği çimentosuna Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyonu ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilendirilmesi dâhilinde Türkiye’de ilk kez Kalite ve Çevre Kurulu tarafından “G Uygunluk Belgesi” verildi.

Bu sertifikalandırma ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak düşük karbon salımlı, daha çevreci çimentonun piyasada güvenli bir şekilde kullanılmasına imkân sağlandı.

Standartlar Ne Diyor?

Karbon salımını düşürmek için geri dönüştürülebilen alternatif ham maddelerin kullanımı mevcut yürürlükte olan TS EN 197-1 Çimento Standardı’nda kısmi olarak yer alıyor. Daha düşük karbon salımı ile üretilebilen çimentolara imkân veren TS EN 197-5 Çimento Standardı, AB Standardizasyon Komitesi CEN tarafından 08.02.2021 tarihinde onaylandı ve 19.05.2021 tarihinde ulaşılabilir olarak yayımlandı.

TSE (Türk Standardları Enstitütüsü) bu standardı, “TS EN 197-5” numarası ve “Çimento – Bölüm 5: Portland-kompozit çimento CEM II/C-M ve Kompozit çimento CEM VI” başlığı ile 30.09.2021 tarihinde yayımlayarak Türkiye’de de daha düşük karbon salımlı çimento üretimine imkân sağladı.

Batıçim hakkında ayrıntılı bilgi için www.baticim.com.tr İnternet adresi ziyaret edilebilir.