(KOLİ Art Space)’de Yeni Sergi: “Ayaklarımın Altındaki Toprak”

Küratörlüğünü M. Wenda Koyuncu’nun üstlendiği Gülen Eren’in “Ayaklarımın Altındaki Toprak” isimli kişisel sergisi 5 Şubat’ta KOLİ Art Space’de izleyicilerle buluşuyor. Sanatçının son yıllardaki üretimlerinden oluşan sergi, bütüncül bir dünya imgesini oluşturmanın imkân dışılığını sorgulamaya davet ediyor.


“Ayaklarımın Altındaki Toprak”
Sergi

Küratör: M. Wenda Koyuncu
Sanatçı: Gülen Eren
Tarih: 5 Şubat – 26 Şubat 2022
Yer: Koli Art Space, Kadıköy / İstanbul

Sanatçı Konuşması

Tarih: 19 Şubat 2022 Cumartesi | Saat: 15.00


Birhan Keskin’in “Karıncalar” adlı şiirinde geçen ayaklarımın altındaki toprak… dizesine atıfla oluşturulan sergi, insan belleğini yaralı bir haritadan ibaret kılan, ruhsal dünyası üzerinde kederli oyuklar açan çeşitli toplumsal, siyasi ve psikolojik halleri bir araya getiriyor. Form ve malzemeye dönük araştırmalarını kişisel ve politik meselelere bakışındaki özgün yorumuyla sergide birleştiren Gülen Eren, dış dünyadan (dilden, tarihten, söylemlerden) gelen etkilerin ahrazlarını cisimleştiriyor.

Eril tahakküm dünyasında bütünsel bir beden ve benlik inşâsının imkânsızlığını görünür kılan sergi; tesadüfi, olağan, gelip geçici gibi görünen birtakım psikolojik fenomenlerin ruhta ve bedende katılaşan imgelerini ortaya çıkarıyor. Toplumsal-tarihsel yükün beden üzerine inşâ ettiği bütün temsiliyetleri, bedeni parçalara bölerek yerinden yurdundan eden sanatçı, bu parçaların veya organların işlevselliklerini ve simgesel anlamlarını yeniden düşünmeye çağırıyor.

İmgelerinde hiçbir temsiliyet rolüne girmeyen sanatçı; politik şiddetin yarattığı mağduriyetleri kendi belleği ve duygusundaki karşılığına odaklanıyor. Yaşadığı coğrafyada cereyan eden bazı adalet ve vicdan kanatan meseleleri kendi yaşadıklarıyla içe içe geçirip yorumlayan sanatçı, yaşanan travmaları yeniden ayağa kalkmanın ve tekrar düşünmenin bir imkânı olarak görselleştiriyor.

Sergi Pazar – Salı günleri arası hariç, saat 13.00 – 18.00 arası, 26 Şubat tarihine kadar KOLİ Art Space’de ziyaret edilebilir. Ayrıca sergi kapsamında 19 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te küratör M. Wenda Koyuncu eşliğinde sanatçı konuşması gerçekleşecek.

Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için KOLİ Art Space web sitesi veya Instagram sayfası incelenebilir.


Gülen Eren
İlk kişisel sergisini 2009 yılında açmış olan sanatçı; Pasajist, İkametgah Kadıköy, Proje4L Teras sergileri, Alanistanbul, Armaggan Art& Design Gallery ve Tüyap Sanat Fuarı gibi çeşitli sergilere katılmıştır. Frames of the Turkish Art ve Values of the Turkish Art gibi çeşitli uluslararası platformdaki sergilerde yer almış; ulusal heykel sempozyumlarının yanı sıra Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi uluslararası sempozyumlar ve festivallerde de katılımcı olmuştur.

Desen, baskı, heykel, seramik, enstalasyon projeleri üretmektedir. Arkaik birikimler ve doğayla özdeş kadın imgesi, kadına yüklenen anlamlarla birlikte şekillenmiş kişisel ve toplumsal hafıza, aidiyet, kimlik ve hafızanın kayıp kavramı ekseninde mevcut sistemle ilişkisi gibi konular üzerine üretmiştir.

KOLİ Art Space
Kadiköy/İstanbul’da yer alan KOLİ Art Space, Yasemin Kalaycı ve Elçin Acun tarafından kurulmuş kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir çalışma, üretme ve sergileme alanıdır. Sanatsal deneyim ve iş birliği ekseninde dolaşan KOLİ, feminist ve queer sanatçılar arasındaki diyaloğun desteği ile var olur. Kapsayıcılık ve çeşitliliğin gücü ile beslenir, kimliğin ve cinsiyetin akışkanlığına odaklanarak değişim ihtiyacının zorunluluğu inancından doğmuş bir sanat alanıdır.