(Bozlu Art Project Mongeri)’de “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu”

Küratörlüğünü sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten’in üstlendiği ”Hayal Fanusu” isimli sergide, kırk yıllık bir geçmişe sahip Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu’ndan örnekler yer alıyor. Türkiye sanatının tarihsel süreçteki gelişimini koleksiyondaki yapıtlar üzerinden kronolojik olarak yansıtmayı amaçlayan sergi, 70’e yakın sanatçı ve 100’ün üzerinde eseri bir araya getiriyor. 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanan kapsamlı bir seçkiden oluşan sergi, Bozlu Art Project Mongeri’de 26 Mart’a kadar sanatseverlerle bir araya geliyor.


“Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu”
Sergi

Küratör: Özlem İnay Erten
Tarih: 12 Ocak – 26 Mart 2022
Yer: Bozlu Art Project Mongeri Binası, Şişli / İstanbul


Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu, Türkiye’de tuval resminin ilk örneklerini veren “Asker Ressamlar Kuşağı”ndan başlayıp, II. Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet’e geçişte önemli bir varlık gösteren “1914 Kuşağı Sanatçıları”na, “Müstakiller” ve “d grubu” gibi ilk sanatçı örgütlenmelerine dek uzanıyor.

Ardından koleksiyon 50’li ve 60’lı yıllarda varlık gösteren “Paris Okulu”, “1968 Kuşağı Sanatçıları” gibi oluşumların izini sürerek günümüz sanatçılarının yapıtlarına kadar ilerliyor. Koleksiyon tarihsel süreçte yaşanan kültürel, sanatsal, sosyal değişimleri, yeni ifade biçimlerini ve düşünsel gelişmeleri yansıttığı gibi güncel sanat üretimlerine de yer veriyor.

“Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli sergi, koleksiyonun sanat tarihsel bir perspektif sunan yapısının yanı sıra resimden, heykele, fotoğrafa ve video art’a uzanan çeşitliliğiyle, disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip oluşuna da dikkat çekiyor.

Sergi ile eş zamanlı olarak Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkan, Dr. Özlem İnay Erten’in kaleme aldığı “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli kitap, koleksiyondaki yapıtlar üzerinden sanat tarihimiz hakkında başlangıcından günümüze hem kronolojik hem de tematik olarak geniş bir perspektif sunuyor.

Türkiye sanatına dair 19. yüzyıldan günümüze klasik, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının bir arada görülebileceği sergide sanatseverlere, sanat tarihine iz bırakan ikonik yapıtların yanı sıra Dr. Şükrü Bozluolçay’ın “Sanatçı Atölyeleri Koleksiyonu”ndan örnekler de sunuluyor.

Sergi hakkında bilgi almak için Bozlu Art Project İnternet sayfası takip edilebilir veya Dr. Özlem İnay Erten’in sergi için kaleme aldığı kitabı incelemek için \bağlantı ziyaret edilebilir.