“Deeply High Ekibi”, Solar Decathlon Avrupa’ya Hazırlanıyor!

Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi ile Almanya’dan Technische Hochschule Lübeck’in akademisyen ve öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Team Deeply High (Deeply High Ekibi), 2022’de Almanya’nın Wuppertal kentinde düzenlenecek olan Solar Decathlon Avrupa’da (Solar Decathlon Europe-SDE) yarışacak. 

Solar Decathlon Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından 2002 yılından beri dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen, binlerce öğrenciye temiz enerji iş gücüne katılma konusunda ilham veren üniversiteler arası bir yarışmadır. Yarışma, üniversite seviyesindeki öğrencilerin kaynakları bilinçli kullanan ve enerji tasarrufu sağlayan mimari ve mühendislik projeleri geliştirmesini amaçlamaktadır. 

Akım Mühendislik, Algo Logic ve EG Mimarlık’ın da proje ortağı olarak katkı sunduğu çok uluslu ve multidisipliner Deeply High Ekibi geçmişin bilgeliği ve günümüzün teknolojisini bir araya getirerek, daha sürdürülebilir ve verimli yaşam alanlarının inşa edildiği bir gelecek hayali kurmakta ve kentlerin daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına yönelik değişimine katkı sağlayabilme hedefi doğrultusunda Ocak 2021 tarihinden itibaren çalışmaktadır.

Deeply High Ekibi, kendilerini diğer yarışmacı takımlardan ayıran hikayelerini şu şekilde anlatıyor:

“Takım olarak yapılarımızın doğadan ilham alarak ve doğayla ahenk içerisinde yeniden inşa edilebileceğine inanıyoruz. Geçmişin bilgeliği ve günümüzün teknolojisini bir araya getirmemiz, bu inancımızı hayata geçirmemizi ve herkes için ulaşılabilir kılmamızı mümkün sağlayacak olan yegane etmendir. Takım 2019’da Fas’ta düzenlenen Solar Decathlon Africa’da daha sürdürülebilir, yüksek adaptif kapasiteye sahip ve toplum çıkarlarını güden, bütüncül yaklaşımla tasarlanmış verniküler bir mimari yapı inşa etme amacı etrafında kurulmuştur. Deeply High, Almanya’dan Technische Hochschule Lübeck’in mimari ve yapı inşa etme uzmanlığıyla Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi’nin enerji ve sürdürülebilirlik uzmanlığını bir araya getirecek çok uluslu, açok disiplinli ve uyum içerisinde çalışan bir takım olma amacıyla kurulmuştur. Mimari hakkında konuşulduğunda ‘yapılı çevrenin’ tüm yönleri hesaba katılmamaktadır ancak ‘yapılı çevre’ terimi insanların yaşamlarını, hayatlarını, öğrenimlerini, üretimlerini ve yaptıkları ticareti de kapsayan bir perspektif sunmaktadır. Biz yapılı çevrenin tüm bu yönlerine hakimiz ve insanların teknoloji sayesinde sahip oldukları kazanım ve rahatlıklardan ödün vermeden doğa ile uyum içerisinde yaşayabilecekleri bir ekosistem inşa edebileceğimize inanmaktayız.”

Deeply High Ekibi, eskiyen ve kullanılamaz hale gelen mevcut yapı stoğuna, dikey doğrultuda entegre edilecek doğa dostu bir yapı sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Schleswig- Holstein eyaletinde bulunan Kiel şehrini proje alanı olarak seçen ekip, şu yorumu yapmaktadır:

Kiel, yüksek nüfus yoğunluğuna ve kozmopolit bir yapıya sahip olduğu için burada yapacağımız projelerin birçok farklı şehirde de uygulanabilir olacağı düşünülerek seçilmiştir. Dolayısıyla Deeply High Ekibi sadece bir bina için değil daha geniş bir bağlamda uygulanabilirliği olan çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir bir yapı tasarlamakta ve geliştirmektedir.”

Deeply High Ekibi, geliştirdikleri proje önerisi ile  insanların daha rahat iletişim kurabildiği bir yapı planıyla, yerel toplulukların gelişmesine yardımcı olmakta; insanları daha sürdürülebilir, kent madenciliği yapılan, yerel kaynakların yanı sıra -sadece PV panelleri gibi konvansiyonel çözümlerle değil- yosun vb. kullanan yenilikçi teknolojilerle de elde edilen yenilenebilen enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Projelerinde bulunan çatı çiftliği ile, biyo çeşitliliğin artmasına fayda sağlamanın yanı sıra ısı adası etkisinin azalmasına ve yerel kaynaklardan elde edilen gıdaların önemine de dikkat çekmektedir. İklim dostu ve var olan altyapılara entegre olabilen ulaşım çözümleriyle bütüncül bir yaklaşım içerisinde sadece kentlerin değil, her çeşit yerleşim biriminine çevreye daha uyumlu olduğu bir gelecek için çalışmalarına devam etmektedir. 

Team Deeply High Instagram, LinkedIn adreslerinden takip edilebilir. Destek olmak isteyen kurumlar sponsorship@deeply-high.eu adresinden ekiple iletişim kurabilirler.

Ayrıntılı bilgi için: Deeply High (deeply-high.eu)