(Mixer) 14 Ocak’tan İtibaren “Coulisse” Başlıklı KARMA SERGİYE Ev Sahipliği Yapıyor!

Burak Delier, Koleksiyonerin Dileği, Kırmızı Duvar, Şiir ve Sehpa, 2012

Mixer, Eda Öztürk’ün küratörlüğünde Betül Aksu, Bilal Yılmazel, Burak Delier, Cerensu Çelik, Dilek Winchester, Ece Eldek, Gökçe Hiçyılmaz, Ömer İpekçi, Francesco Romero, Francesca Gotti’nin ve Tayfun Gülnar’ın çalışmalarından oluşan ”Coulisse” başlıklı karma sergiye 14 Ocak- 27 Şubat 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.


“Coulisse”
Sergi

Küratör: Eda Öztürk
Sanatçılar: Betül Aksu, Bilal Yılmazel, Burak Delier, Cerensu Çelik,
Dilek Winchester, Ece Eldek, Gökçe Hiçyılmaz, Ömer İpekçi,
Francesco Romero, Francesca Gotti, Tayfun Gülnar
Tarih: 14 Ocak – 27 Şubat 2022
Saat: 17:00 – 20:00
Yer: Mixer Ana Gâleri Mekanı, Karaköy, İstanbul


“Coulisse” sergisinin çıkış noktasını, Küratör Eda Öztürk’ün Fransa’da sanat sosyolojisi alanında yürüttüğü ve İstanbul sanat alanına odaklanan doktora araştırması oluşturuyor. Sergi bu araştırmanın kavramsal çerçevesinde yer alan Zygmunt Bauman’a ait “akışkan modernite” kavramını, hem sanat alanına hem de toplumsal düzlemdeki yansımalarına odaklıyor.

Bauman, “akışkan modernite” kavramı ile; modernitenin “katı” evresinden, “sıvı” evresine geçişi ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem; katı, sınırları net çizilmiş, bir merkez etrafına yerleşmiş her türlü düşünce, eylem ve ilişkilenme biçiminin Bauman’ın ifadesiyle sıvılaşıp, akışkanlaşması ile karakterize ediliyor.

Akışkan modernitenin belirsiz ve güvencesiz koşulları ile birlikte, toplumsal aktörlerin zaman ve mekân deneyimi, gündelik hayat etkileşimleri, kimlik inşâ etme ve emek süreçleri de değişime uğruyor. Bu dönemi tanımlayan bir kavram olmakla birlikte “akışkan olma” hali hem toplumsal alanda hem de sanat alanındaki değişken koşullar karşısında, aktörlerin kolaylıkla pozisyon değiştirerek bu koşullara adapte olabilme becerisine gönderme yapıyor.

Sergi; resim, heykel, yerleştirme, video, fotoğraf, yeni medya ve koku gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretimleri olan sanatçıları bir araya getiriyor. “Coulisse”; insan-insan olmayan hayvan, insan-makine, bilinç-bilinçdışı, kamusal-özel, ve sanat-piyasa gibi düalistik kategorilerin sınırlarının iç içe geçerek, akışkanlaştığı alanlardaki yeni ilişkisellik biçimleri üzerine düşünmek için eleştirel bir diyalog hazırlamayı amaçlıyor.

Mixer’in ev sahipliği yaptığı 11 sanatçının çalışmasından oluşan “Coulisse” sergisi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve etkinliği takip etmek için \bağlantı tıklanabilir.