“Dün Bugün İstanbul” İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi, (Sakıp Sabancı Müzesi)’nde Yeniden Başlıyor!

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM), Asuman Suner’in girişimiyle 2018-20 dönemlerinde gerçekleşen “İstanbul Perspektifleri” başlıklı söyleşi serisi, 2021/2022 döneminde yeniden başlıyor.


“Dün Bugün İstanbul” İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi
Tarih: 25 Kasım 2021, Perşembe
Saat: 17:00-20:00
Yer: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi*, SSM YouTube kanalı


Söyleşilerin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin, İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörler ve İstanbul kentini farklı boyutlarıyla araştıran akademisyenlerle izleyicileri buluşturan söyleşilerinde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları, göç, yeme-içme kültürü, kentin sanatsal temsilleri, tüketim kültürü gibi boyutları içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor.

“İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi”,  Asuman Suner moderatörlüğünde, Murat Germen ve “Dün Bugün İstanbul” sergisi sanatçıları; Didem Erbaş, Eren Sulamacı, Eser Epözdemir, Mekanda Adalet Derneği ve Örsan Karakuş katılımıyla gerçekleşecek. Söyleşi,  Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle düzenlenecek.

Etkinlik, eş zamanlı olarak SSM YouTube kanalından da yayınlanacak.

*Sakıp Sabancı Müzesi’ne girişler çift aşı kaydı veya negatif PCR testiyle yapılmakta ve içeride sosyal mesafe ve maske kullanım kuralları uygulanmaktadır. Pandemi nedeniyle fiziksel katılım sınırlı olacaktır.


Söyleşi Programı

17:00 – 19:00
Açılış | Fuat Keyman
Moderatör | Asuman Suner

Konuşmacılar | Murat Germen“Dün Bugün İstanbul” sergisi sanatçıları Didem Erbaş, Eren Sulamacı, Eser Epözdemir, Mekanda Adalet Derneği, Örsan Karakuş

19:00 | Soru-Cevap

19:30-20:00 | Kokteyl


Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını altı ana başlık altında yürütmektedir:

  • İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi
  • İklim Değişikliği
  • Demokratikleşme ve Kurumsal Reform
  • Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk ve Birlikte Yaşam
  • Kentleşme ve Yerel Yönetişim
  • SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.