(Janus Yayıncılık), 4 Kitabın YENİ Baskılarını Duyurdu!

Janus Yayıncılık, “19. Yüzyılda Gotik Üslup Üzerine”, “Mimarlığın Dört Öğesi ve İki Konferans”, “Mimarlık ve Kopma” ve “Restorasyon Üzerine” kitaplarının ikinci baskılarını yayınladı. 

Kitapların tanıtım metinlerini, künyelerini ve kapak görsellerini bi-özet’ten inceleyebilirsiniz:

19. Yüzyılda Gotik Üslup Üzerine

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 19. yüzyılda Rasyonalizmi temel alan kuramsal yazılarıyla modern mimarlığa giden yolu açmıştır. Bu derlemeye de adını veren “19. Yüzyılda Gotik Üslup Üzerine” adlı yazısı, Güzel Sanatlar Akademisi ile yaptığı ünlü bir tartışmadır. “Mimarlık Ve Üslup” başlıklı bölüm, Viollet-le-Duc’un en kapsamlı çalışması olan Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle içindeki “Üslup” maddesinin tamamıdır. Genç yaşından beri sık sık uzun seyahatlere çıkan mimarın, yaşamı boyunca yaptığı yazışmalardan bir seçki de “Mektuplar” başlığı altında bir araya getirilmiştir.


“19. Yüzyılda Gotik Üslup Üzerine”
Yazar:
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc
Çeviri:
Alp Tümertekin
Çıkış Tarihi:
Kasım 2021
Sayfa Sayısı:
136
Boyut:
13.5 x 21 cm


Çağımızda, Gotik denilen üslupta bir kilise inşa edilebilir mi, yani Ortaçağ’da, o çağın gerekleri ve inançları çerçevesinde anlam taşıyan bir kilise kopya edilebilir mi?

Mimarlığın Dört Öğesi Ve İki Konferans

Mimarlığın Dört Öğesi Ve İki Konferans, 19. yüzyıl Alman dilinde mimarlık ve sanat tarihinin en büyük kuramcısı sayılan Gottfried Semper’in, mimarlık ve üslup konularını işlediği en önemli çalışmalarını bir araya getiriyor.

Düşünceleri çok geniş alanlara yayılan yazarın, “Mimarlığın Dört Öğesi” adlı yazısı ile beraber 1854 yılında Londra’da verdiği “Mimari Simgeler Üzerine”  konferansı ve 1869 yılında Zürih’te verdiği “Mimari Üsluplar Üzerine”  konferansının yayınlandığı kitapta, Gottfried Semper’in mimarlıkta üslup kavramını nasıl ele aldığını olanca kapsamıyla sunmak hedeflendi. Gottfried Semper’in bu üç çalışması Türkçe’de ilk kez yayınlanıyor.


“Mimarlığın Dört Öğesi Ve İki Konferans”
Yazar:
Gottfried Semper
Çeviri:
Alp Tümertekin, Nihat Ülner
Çıkış Tarihi:
Kasım 2021
Sayfa Sayısı:
184
Boyut:
13.5 x 21 cm


 

Mimarlık, çizime dayalı öteki sanatlar gibi, doğayı taklit etmeyi amaçlamayan yaratıcı bir sanattır. Nitekim doğada mimari yapıtların ilk-örnekleri yoktur; mimari yapıtlar tümüyle hayal gücünün, deneyin ve bu ikisini bir araya getiren bir bilimin sonucudurlar.

Mimarlık ve Kopma

Bernard Tschumi, mimari söylemin en önemli konularını kışkırtıcı ve duru bir analiz çerçevesinde ele alıyor. Modern ideolojiyi ve postmodern özlemleri karşı karşıya getiriyor, her ikisinin de haklı kültürel koşullardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Bu çerçevede, birden çok programa uygun binaların haklı nedenlere dayandığını savunuyor.


“Mimarlık ve Kopma”
Yazar:
Bernard Tschumi
Çeviri:
Alp Tümertekin
Çıkış Tarihi:
Eylül 2021
Sayfa Sayısı:
332
Boyut:
13.5 x 21 cm


Restorasyon Üzerine

Restorasyon Üzerine, Viollet le Duc’ün iki önemli çalışmasını, J. B. Lassus’la birlikte gerçekleştirdiği Paris Notre-Dame Katedrali’nin restorasyonu için bakanlığa sunulan raporu ve Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle kitabındaki “Restorasyon” maddesini bir araya getiriyor.


“Restorasyon Üzerine”
Yazar:
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc
Çeviri:
Alp Tümertekin, Kaan Tümertekin
Çıkış Tarihi:
Kasım 2021
Sayfa Sayısı:
128
Boyut:
13.5 x 21 cm


Arkaik anlamda değilse de, en azından binaların yenilenmesi anlamında restorasyon hevesinin her çağda toplumların kendi uygarlıklarının sonuna geldiklerinde ortaya çıktığını kabul etmek gerekir.

Janus Yayıncılık ve kitaplar hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.