(Kalyon Kültür)’de “Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler” Sergisi Devam Ediyor!

Küratörlüğünü Sezgi Abalı, koordinatörlüğünü ise Bahar Güneş’in üstlendiği “Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler” isimli sergi Kalyon Kültür’de 25 Kasım’a kadar devam ediyor. Farklı teknik ve malzemelerle çalışan yedi sanatçının eserlerini ağırlayan sergi; Ali İbrahim Öcal, Ahmet Duru, Ayşe Gül Süter, Melis Buyruk ve Sadık Arı’nın yeni ve yakın dönem yapıtlarına ve Umut Sevgül ve Barbaros Kayan tarafından gerçekleştirilen Dikine Ongoing Project’in “Şey ve Tekrar” isimli performans ve video yerleştirmesine yer veriyor.


“Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler”

Küratör: Sezgi Abalı
Sergi Koordinatörü: Bahar Güneş
Sanatçılar: Ali İbrahim Öcal, Ahmet Duru, Ayşe Gül Süter, Melis Buyruk, Sadık Arı, Dikine Ongoing Project (Umut Sevgül ve Barbaros Kayan)
Yer: Kalyon Kültür, Nişantaşı Taş Konak
Ziyaret: Salı – Cumartesi | 11:00 – 18:00


Adını “Evren duyularımızın keskinleşmesini sabırla bekleyen büyülü şeylerle doludur” sözünden alan Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler sergisi, doğanın kendine has örüntülerinin, mekanizmalarının ve manzaralarının yorumlanarak sanat yapıtlarına dönüşme fikrini ve sürecini zaman, emek, sabır ve detay kavramları üzerinden inceliyor. Yapıtlarında evrensel, coğrafi ve yerel kültürel kodları olabildiğince içine alan sanatçı Ali İbrahim Öcal resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme, video ve doğa kökenli nesneler gibi farklı mecraları bir arada kullanarak disiplinler arası bir örgüde ilerleyen imgesel evrenler oluşturuyor. Çalışmalarında doğanın ve mekanın insan ruhuna işleyişini yansıtan Ahmet Duru ise doğanın makro ve mikro manzaralarını farklı anlatım biçimleriyle sunuyor.

Biyolojik dünyadan ilham alan,yapıtlarında bilimsel verileri yeni medya teknolojileri ve geleneksel sanat teknikleriyle birleştiren Ayşe Gül Süter, hareket, ışık, zaman ve mekan arasında başlattığı diyalogları yeni formlara ve duyusal deneyim alanlarına dönüştürüyor. Süter’in sergilenenen “Mikro Küreler” serisi, ışık ve renk temelli bir cam enstalasyonundan ve insan hücrelerinin üzerinde gerçekleşmiş bir uçuş simülasyonu videosundan oluşuyor. Seramik sanatçısı Melis Buyruk; yapıtlarında bitki, hayvan ve insanı tanımsızlaşan formlarda ve ters yüz olmuş bir hiyerarşide bir araya getirerek, birbirini tekrar eden dokular ve biçimler sunuyor.

Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler sergisinde yer alan heykeller malzeme, renk ve konu seçimi kültürel referanslar ortaya koyarken, izleyiciyi hep gözünün önünde olan canlılara dair ön kabullerini yeniden düşünmeye davet ediyor. Bilimsel illüstrasyonların bakış açısını benimseyen Sadık Arı’nın sergide yer alan detaylı desenlerinde, insanın vahşi olanı tanımlama arayışına ve ona karşı verdiği ehlileştirme çabasına direnen bir düşünce vurgulanıyor. Dikine Ongoing Project’in sergi kapsamında yer alan, Umut Sevgül ve Barbaros Kayan tarafından gerçekleştirilen “Şey ve Tekrar” isimli mekana özgü uzun süreli performans ve video yerleştirmesi, zaman ve belleğe dair okumalarını mekanla kurduğu ilişki üzerinden sürdürmeyi planlıyor. Performans bütününde, hareketin mekan ve madde ile diyaloğunun ve omurganın belleğinden geçen bir bilginin izini sürüyor.

Kalyon Kültür Taş Konak’ta 25 Kasım’a kadar yer alacak olan “Sabırla Bekleyen Büyülü Şeyler” sergisinin kataloğuna erişmek için \bağlantıya tıklayabilirsiniz.