[Kitap]: Mekân ve Karşıtlıklar

Doç. Dr. Dilek Yıldız Özkan ve Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger’in editörlüğünü üstlendiği Mekân ve Karşıtlıklar kitabı, İTÜ Vakfı Yayınları arasında yerini aldı.


Mekân ve Karşıtlıklar
Editör: Dilek Yıldız Özkan, Yasemin Alkışer Bregger
Yayınevi: İTÜ Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: Haziran 2021
Sayfa Sayısı: 296
Boyut: 16,5 x 23,5 cm


İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde 1985-2018 yılları arasındaki otuz üç yıl süren akademik yaşamında çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş, araştırma ve yayımları ile akademik alanın öncülerinden olmuş, ve okulun yönetim kadrosunda da görev alarak çok farklı kollardan mimarlık eğitimine ve disiplinine değerli katkılar vermiş  Prof. Dr. Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel’e armağan olarak hazırlayıp sunduğu bu kitap, mekâna ve yaşama dair temel kavramları, karşıtları ile kapsamlı bir şekilde ele alarak, kuram, eleştiri ve araştırmalarla bu konudaki farklı bakış açılarını görünür kılmayı hedefliyor.

Farklı zaman/yer/anlam/algı ve benzeri düzlemlerde karşıtlıklarla örülü olan mekânsal katmanların, tartışılabilecek pek çok  potansiyeli barındırdığını düşünerek kitabın teması “Mekân ve Karşıtlıklar” olarak belirlenmiştir. Kitapta “mekân”a dair “karşıtlıklar”, kuramsal/deneysel, formel/enformel, yaşam/mekân ve geçici/kalıcı temalarıyla dört bölümde incelenmekte ve bu temalar altında, algının fenomenolojisi, mekânsal sınırların belirsizliği, gelecek vizyonları, nörobilim bakış açısıyla çevre-davranış kuramları,  mimarlık ve kentsel dokuda formel ve enformel karşıtlığı, dönüşüm sonrası işlevlerin kalıcılığı, çocuk oyun alanları, kentsel bir arakesit olarak zemin kotundaki karşılaşmalar, ev ve ofis mekânsallığı, konut yaşam alanlarındaki semantik ve sentaktik izler, sürdürülebilir bir yaşam arayışında ekoköyler, mevsimlik tarım işçilerinin geçici barınma çözümleri, göç ve afet sonrası geçici konteyner yerleşkelerinin tasarımı için oyun ortamlı bir yazılım, geçici yapının zamansallığı, ve çağdaş sanatta geçicilik ve mimarlık üretiminde kalıcılık konuları tartışılmıştır.


İTÜ Vakfı Yayınları
İTÜ Vakfı, kurulduğu yıldan bugüne kadar başta İTÜ öğrencileri olmak üzere, özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrenciler için nitelikli kitapların basım ve dağıtımını temel görevlerinden biri saymıştır. Bu anlayış doğrultusunda, bugüne kadar İTÜ’nün kendi alanında önde gelen akademisyenlerinin 100 civarında kitabı yayımlanmış, Vakfa bağışlanan onlarca eserin öğrencilere ulaştırılması sağlanmıştır.

Bu eserler arasında inşaat, mimarlık, elektrik-elektronik, matematik, gemi, uçak-uzay, kimya, İngilizce, makine, fizik, maden, müzik gibi disiplinlerden çok sayıda yayının yanı sıra, Yazıları ve Rölöveleriyle Sedat Çetintaş, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz, Ord.Prof. Ata Nutku: Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik Eğitiminin Önderi, Yaşamın Evrimi, Müzikoloji gibi başvuru niteliğindeki eserler de İTÜ Vakfı tarafından literatüre kazandırılmıştır.