Çimentoda Çevreci Yaklaşım: KROM VI Azaltılıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2017 yılında yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılacak yeni bir düzenleme ile çimento içinde kullanılan “Krom VI” kimyasalının azaltılmasına ilişkin uygulama hayata geçirilecek.

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğe bağlı olarak, Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde çimento içinde kullanılan “Krom VI” kimyasalının azaltılacağı belirtildi. Bozay, çimento sektöründe AB çevre uygulamalarına yönelik olarak yapılacak bu düzenleme ile çimentodaki çevre ve insan sağlığına zarar veren bir ara malzemenin azaltılmış olacağını söyledi. Ancak, geçiş sürecinin sonunun şanssız bir zamanlamaya denk geldiğini; çimento içerisindeki “Krom VI” miktarının azaltılabilmesinin 3 farklı kimyasal indirgeyici ile mümkün olabileceğini; bu ürünlerin ise ithalat yoluyla sağlanabileceğini ve halihazırda global tedarik sürecinde yaşanan sorunların sektörü olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Tedarik zincirinde yaşanması muhtemel sorunun sektörün geçiş sürecindeki ayarlama ile mümkün olabileceğinin, bu konuda şimdiden harekete geçilmemesi halinde gelecek yıl otomotiv sektöründe yaşanan çip krizindeki benzeri bir duruma torbalı çimentonun da yol açabileceğinin altını çizdi.

Bozay, “Bu düzenleme ülkemizin ‘Sıfır Atık’ yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek olan ‘Endüstriyel Simbiyoz’ ve ‘Döngüsel Ekonomi’ çalışmaları ile Krom VI kısıtlanmasının yürürlüğe girmesi ile alternatif ham madde ve yakıt kullanımı önemli derecede azalacaktır” dedi.