İTÜ Yapılı Çevrede Döngüsellik Araştırma Grubu’ndan “Mimarlıkta Döngüsel Ekonomi Çevrimiçi Sempozyumu”

İTÜ Yapılı Çevrede Döngüsellik Araştırma Grubu tarafından düzenlenen “Mimarlıkta Döngüsel Ekonomi Çevrimiçi Sempozyumu”,  17 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek.


“Mimarlıkta Döngüsel Ekonomi Çevrimiçi Sempozyumu”
Tarih:
17 Kasım 2021 Çarşamba
Saat:
10:00- 17:00
Etkinlik Dili: İngilizce
Katılım: Herkese Açık, Ücretsiz


Döngüsel Ekonomi, malzemelerin yaşam döngüsünü uzatmayı ve savurgan tüketim kalıplarını azaltmayı amaçlayan tasarım odaklı bir vizyon olarak tanımlanıyor. Bu vizyonda, ürünlerin değerini mümkün olduğu kadar uzun süre korumak merkezi bir rol oynamakta. Döngüsel Ekonomiye geçiş, tasarım, üretim ve tüketim sistemlerinde köklü değişiklikleri beraberinde getirmekte. Tasarım, üretim ve işletme konularında güncel araştırma alanı olarak Döngüsel Ekonomi, yakın geleceğimizi şekillendirmede önemli bir etken. Mimarlıkta Döngüsel Ekonomi Sempozyumu, döngüsellik ilkelerinin yapılı çevreye uygulanmasına iki oturumda odaklanacak:  “Döngüsel Ekonomi Çerçevesi” , “Mimarlık ve Eğitimde Döngüsellik“.


Sempozyum Programı 

10:100- 12:00
Birinci Oturum 
Circular Economy Framework: Economy, Business and Design

Opening | Birgül Çolakoğlu (ITU)
Generative Construction Systems in Circular Economy | Alvise Simondetti (Arup Explores)
Panarchy: Is It the Answer for Circular Design |Arzu Gönenç Sorguç (METU)
Designing for the Future: the IKEA Approach to Circular Product Development | Dominique Fularski (Inter IKEA Group)

13:00- 15:30
İkinci Oturum
Circular Built Environment: Education and Practice

Design for Circular Economy – Paradigm Shift in Design and Construction | Elma Durmisevic (Green Transformable Building Lab)
Decarbonizing Built Environment: High-Performance Retrofits of Existing Buildings | Ajla Aksamija (University of Utah)
Planning Education Towards a Circular Built Environment | Olga Ioannou (TU Delft)
Title: TBA | Torsten Schröder (TU Eindhoven)
Design (Education) for the Circular Economy – Communicating the Roles of Stakeholders | Yekta Bakırlıoğlu (METU)

15:45- 17:00
Üçüncü Oturum
Round Table Discussion: Transition to a Circular Future


Ücretsiz kayıt ve sempozyum hakkında detaylı bilgi için bağlantı ziyaret edilebilir.