(AURA İstanbul) Güz Dönemi Açılış Konferansı “Mimarlıkta Sanat: İtiraf, Sezgi, Deneyim, Yaşam” YouTube’da İzlenebiliyor!

Mimarlık ve şehircilik alanında disiplinler arası araştırmaların yapıldığı tartışma ve eğitim platformu İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi (AURA İstanbul) Güz Dönemi açılış konferansında Juhani Pallasmaa ile Hüseyin Yanar’ı ağırladı.

Mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunan İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi (AURA İstanbul) Sertifika Programı’nın Güz Dönemi etkinlikleri başladı. 2021 Güz Dönemi’nde mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık ve çini ana sanat dalı bölümlerinden mezun 18 katılımcı ücretsiz olarak yer almaya hak kazandı. Programa farklı şehirlerden ve disiplinlerden dahil olan katılımcılar, dönem boyunca Tuna Han Koç, Zeynep Altınbaşlı, Zuhal Kol ve Carlos Zarco Sanz yürütücülüğünde projelerini gelişme fırsatı bulacak. Güz döneminde, tüm seminer, konferans ve etkinlikler çevrim içi platformlarda gerçekleşecek; stüdyo görüşmeleri ise hem çevrim içi hem de fiziksel mekanda, hibrit bir formatta düzenlenecek.

23 Ekim Cumartesi günü, 2021 yılı Güz Dönemi Sertifika Programı’nın açılış etkinliği kapsamında 2017 yılından itibaren düzenlenen disiplinler arası konferans dizisi “Cumartesi Aurası” gerçekleşti. Finlandiyalı mimar, yazar ve emekli Profesör Juhani Pallasmaa ile mimar ve yazar Hüseyin Yanar‘ın katıldığı “Mimarlıkta Sanat: İtiraf, Sezgi, Deneyim, Yaşam” başlıklı çevrim içi konferansı Zoom platformunda yayınlandı.

Stoneline desteğiyle İngilizce gerçekleşen etkinliği izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=63jUJV-6lRw


İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi (AURA İstanbul)
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi (AURA İstanbul), uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekan üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.