(ÇEİS)’ten Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için SOSYAL SORUMLULUK Projesi!

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. #BenimleGelecek adlı projenin ilk adımı, nöro pazarlama şirketi ThinkNeuro iş birliğinde hazırlanan “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması” ile atıldı. Projenin bir sonraki aşamasında ise çimento sektörü çalışanlarına AÇEV’den doğan bir sosyal girişim olan “Eşitliğe Değer” iş birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilecek. 

ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal Baykara Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun çözümüne katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği #BenimleGelecek projesini, 20 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen çevrim içi basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan ve proje ortakları AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal Baykara ile ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık

Projeyi ve hedeflerini anlatan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, çimento sektörünün, toplumun huzurlu geleceği için önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek şunları söyledi: “Aile yaşamını ve dolayısıyla toplumu temelinden etkileyen toplumsal cinsiyet eşitliğinde, değişimin öncüsü olmak için değişimi kendimizden başlatıyoruz. Türkiye’nin yedi bölgesinde faaliyet gösteren çimento sektörü olarak, geniş istihdam ağımız ile toplumun her sosyo-ekonomik grubuna temas edebilme gücüne sahibiz. Büyük çimento ailemizin eşitliğin sağlanmasını destekleyecek bu değişimde, aktif ve kritik bir rol oynamasına öncülük edeceğiz.

 

Bilinç Dışı Veriler “Kadın-Erkek” ve “Kızım-Oğlum” Ayrımına Göre Değişiyor

ÇEİS’in kurumsal sosyal sorumluluk projesi #BenimleGelecek kapsamında yaptırdığı “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması” Türkiye çapında toplumsal cinsiyet kalıplarına bakışın nesnel bir şekilde analiz edilmesi amacıyla hazırlandı. Nöro pazarlama şirketi ThinkNeuro iş birliğinde gerçekleştirilen araştırma ile toplumsal cinsiyet kalıplarının bilinç dışındaki yeri ölçüldü. Bu araştırmada, sözel beyanın ötesine geçen ve davranışın asıl kaynağı olan beyin verileri incelendi. Katılımcıların telefon görüşmesi yöntemiyle seçildiği araştırma, ThinkNeuro’nun İstanbul’da yer alan NeuroLab’inde gerçekleşti.

Temmuz-Ağustos 2021 döneminde yapılan araştırmada, farklı demografik grupların (“kadın”, “erkek”, “evli/çocuklu” ve “bekar/çocuksuz”) bilinç dışı verileri; “şiddet”, “aile yaşamı ve çocuk bakımı”, “çok eşlilik ve taciz”, “iş ve eğitim hayatı” olmak üzere 4 başlıkta ele alındı. Belirli ifadeler, genel (kadın-erkek söylemi) ya da kişinin duygusal bağ kurabileceği şekilde (kızım-oğlum söylemi) olmak üzere iki farklı şekilde katılımcılara gösterildi ve beyin dalgalarındaki değişim analiz edildi.

Araştırmaya göre, konu şiddet olduğunda; tüm gruplarda “kadın-erkek” söyleminden ziyade duygusal yakınlık içeren “kızım-oğlum” söylemi daha etkili oldu. Şiddetin öznesi duygusal yakınlık duyulan biri olduğunda, katılımcıların şiddete karşı daha güçlü bir duruş gösterdiği görüldü.

Aile yaşamı ve çocuk bakımı konusunda erkeklerin “Kadının en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir” düşüncesiyle özdeşleştiği, “Kızımın en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir” düşüncesine ise nötr kaldığı ortaya kondu. Aile yaşamına ilişkin “Oğlum da kadınlar gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir” ifadesine erkekler ile bekar/çocuksuz grupların nötr kaldığı, ancak aynı grupların “Babalar da anneler gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir” ifadesi ile güçlü bir özdeşleşme gösterdiği görüldü.

Çok eşlilik ve taciz konusunda “Kızım giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir” ölçeğine tüm grupların nötr kaldığı; aynı ifade “Bir kadın giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir” şeklinde sorulduğunda evli/çocuklu grubun özdeşleştiği ortaya kondu.

İş ve eğitim hayatı başlığında ise erkeklerin “Oğlum aynı pozisyonda çalıştığı kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır” ifadesiyle özdeşleşmediği, diğer tüm grupların nötr kaldığı; ifade “Erkekler aynı pozisyonda çalışan kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır” şeklinde yöneltildiğinde ise tüm grupların nötr kaldığı görüldü.

Çimento Sektörü Çalışanlarına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” Veriliyor

Çimento sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve çalışanları harekete geçirmek amacıyla hayata geçirilen #BenimleGelecek projesinin yeni aşamasında, çimento sektörü çalışanlarına AÇEV’den doğan bir sosyal girişim olan “Eşitliğe Değer” iş birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilecek. İki faz halinde sektörün tamamına ulaştırılacak eğitimlerin etkileri, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından proje öncesi ve sonrasında ölçümlenecek.

Alanında uzman isimlerin profesyonel katkılarıyla yürütülen #BenimleGelecek projesinin Danışma Kurulu’nda, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ve ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan’ın yanı sıra; ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken, AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal Baykara, Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü, MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuna Çakar, Gazeteci Yazar Elif Ergu Demiral ve Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı Esra Şengülen Ünsür yer alıyor.

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması Rapor Kitabı’na \bu link üzerinden ulaşılabilir.


Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamına yakınının üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 32 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda platformda temsil etmektedir. ÇEİS, Türkiye’nin en büyük işveren sendikalarındandır.