“Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi” ATÖLYE SERİSİ Başlıyor!

İstanbul Planlama Ajansı ve Müze Gazhane iş birliğiyle düzenlenen “Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi” başlıklı atölye serisi 21 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane’de gerçekleşecek. Kentleri ve mekânları yeniden düşünürken İstanbul’u odağa alarak “Geleceğin Şehirleri” kavramını uzmanlar, akademisyenler ve belli bölümlerden öğrenciler ile birlikte tartışmayı ve gelecek senaryoları üretmeyi hedefleyen atölye 5 modülden oluşuyor ve sosyoloji, mühendislik, mimarlık, tasarım ve planlama bölümlerinden öğrencilerin katılımına açık. 


Atölye: “Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi”
Tarih: 21 Eylül – 3 Ekim 2021
Yer: Müze Gazhane
Son Başvuıru Tarihi: 15 Eylül 2021
Başvuru: Form aracılığıyla


Kent merkezlerinde artan yoğunluk nedeniyle toplumsal ayrışmanın derinleşmesi, tarihsel, doğal ve kültürel dokunun kaybolma tehlikesi altında olması, kirlilik, ulaşım sorunu, uygun fiyatlı konut eksikliği, suç oranlarındaki
artış, temiz suya ve enerji kaynaklarına erişimde yaşanan sorunlar ve buna bağlı olarak kentsel yaşam kalitesinin azalması gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmakta. Şehirler bir yandan ortaya çıkan bu zorluklara çözüm ararken
bir yandan da geleceği şekillendirmeye çalışmaya devam ediyor.

“Geleceğin Şehirleri” kavramının ortaya çıkışından itibaren farklı dönemlerde kentlerin şekillenmesinde önemli rol oynayan fiziksel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve idari faktörlerin inceleniyor. Kentleri şekillendiren
bu unsurların yanı sıra, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile birlikte kent kavramının taşıdığı anlam da değişiyor.

Bu değişime ek olarak, zaman içerisinde ekonomik, sosyo-kültürel ve politik alanlarda yaşanan gelişmeler bireylerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin farklılaşmasına sebep oluyor. Bireylerin artan ve çeşitlilik arz eden
talepleri ise bu ihtiyaçlara cevap verebilecek mekânların yeniden üretimini beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda İstanbul’u odağa alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve Müze Gazhane iş birliğiyle yürütülecek atölye serisi “Geleceğin Şehirleri” kavramını iklim krizi, dayanıklı şehirler,
teknoloji – akıllı şehirler, erişilebilirlik – ulaşım ve katılımcılık – demokratik kent yönetimi başlıkları üzerinden tartışmayı ve gelecek senaryoları üretmeyi hedefliyor.

21 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında 5 modülden oluşacak atölye serisinde sosyoloji, mühendislik, mimarlık, tasarım ve planlama bölümlerinden 30 öğrenci ile uzmanlar bir araya getirilecek, bilgilendirici sunumlar ve atölye
çalışmaları yapılacak.

Program:

Modül 1: İklim Krizi – Dayanıklı Şehirler (21 Eylül / 10.00-19.30)
Modül 2: Teknoloji – Akıllı Şehirler (23 Eylül / 10.00-19.30)
Modül 3: Erişilebilirlik – Ulaşım (28 Eylül / 10.00-17.30)
Modül 4: Katılımcılık – Demokratik Kent Yönetimi (30 Eylül / 10.00-17.30)
Modül 5: Geleceğin Kentlerine Doğru (3 Ekim / 10.00-17.30)

Müze Gazhane’de gerçekleşecek atölye serisine başvurmak için: Başvuru Formu