YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım’ın işbirliği, Tarihi Kentler Birliği’nin desteği ile gerçekleştirilen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, bu yıl 22-24 Eylül tarihleri arasında “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi” başlığıyla düzenlenecek. TKB İstanbul Buluşması ile eşzamanlı olarak yapılacak olan Fuar kapsamında TKB Meclis Olağan 2. Toplantısı ile TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi de izlenebilecek. Fuar, Yenikapı’daki Dr.Mim.Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek.


YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı
“Kırsal Miras ve Kent İlişkisi”
Tarih:
22-24 Eylül 2021
Yer: Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi, Yenikapı , İstanbul


Kırsal mirasın ayrıntılı olarak ele alınacağı fuarda kent ve kır ilişkisi, kırsal alanda insan etkisinin olası sonuçları ile doğayla uyumlu yerleşim alanlarının tabi olduğu zorunluluklar, hem kent hem de kır yaşamının başlıca sorunları, doğal miras alanları konuşulacak.

Kırsal Miras ve Kent İlişkisi

Ülkemizde son yıllarda doğal ve kültürel varlıkların korunmasında farklı kesimlerin ortak bir çizgide buluşmaya başlaması, gözle görünen olumlu bir değişim sağlamıştır. Doğal mirastan kültürel mirasa, eğitimden örgütlenmeye uzanan bu çok boyutlu yaklaşım, “köklü değerlere” ilgiyi artırmıştır. Geleneksel çarşılardan sokak dokularına, havza ve ülke bütününe yayılan ortak işbirlikleri kurulmasının önü açılmıştır.

Kentten Köye Göç

Köylerimiz hâlâ orada yaşayanlarındır. Her türlü koruma süreci, üretim ve örgütlenme mekanizması bizzat orada yaşayanların iradesiyle yürütülmelidir. Yerel yönetimler, planlamalarını bunu gözeterek ele almalıdır. Artık biliyoruz ki “kentten köye göç” süreci hızlanmıştır. Geleneksel olanla yeni olanın buluşma, kaynaşma sürecidir bu aynı zamanda. O nedenle yerel yönetimlerin de bu ilişki süreçlerini, değişim noktalarını yakından takip etmesi, muhatabını iyi tanıması gerekir.

Kırsal Mirasın Korunması

Hızla değişen dünyamızda kırsal yerleşimlerin giderek küçüldüğüne, kırsal yaşam biçiminin kaybolduğuna tanık oluyoruz. Bugün sadece ülkemizde değil tüm dünyada kentli nüfus giderek artarken kırsal nüfus dramatik biçimde azalıyor. ÇEKÜL Vakfının 30 yıldır savunduğu “Köyler Yaşamalıdır” sloganını benimserken, diğer yandan da “Geleceğin dünyasında köyler gerçekten yaşayabilecek mi?” sorusu akıllara geliyor. Kırsal mirasın korumasındaki sorunları daha iyi anlayabilmemiz için, değişen dünya düzeninde “kır”ın nasıl yer aldığını, kır-kent ilişkisini ve kırsalın değişimin neresinde durduğunu tespit etmeliyiz.

Tarihi Kentler ve Kırsal Miras

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği 500’e yakın üye belediyesi ile, 11 yıldır YAPEX Fuarının ana destekçisi. Ülkemizin kentsel, kültürel ve doğal mirasını bir ortak miras anlayışıyla koruyarak yaşatmak için projeler üreten ve uygulayan tarihi kentlerin, kırsal mirasın korunması çalışmalarındaki görev ve sorumlulukları kuşkusuz çok büyük. ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği 2019 yılında, 7 bölgeden 38 köyde “Kırsal Miras Programı” yürüttü, raporladı ve erişime açtı. YAPEX Fuarında bu raporun sonuçlarının paylaşılacağı bir zemin hazırladı. Yerel yönetimlerin, sivil ve özel restorasyondan turizme, kültür rotasından yeni nesil imece yöntemlerine, yaklaşımları ve uygulama örnekleri, fuar kapsamında yapılacak oturumlarda ziyaretçilerle buluşacak.

Ekolojik Tarım ve Yaşam Uygulamaları Yapex Restorasyon Fuarı’nda

YAPEX Fuarı’nda, kırsal mirasımızın gücünü ve sorumluluklarımızı “yeniden hatırlayarak” iyi uygulama ve yönetim modellerini konuşmak istiyoruz. Sadece TKB üyesi belediyeler değil, hızla gelişen teknolojileri temsil eden ve geleneksel malzemenin niteliğini artırmayı hedefleyen firmalar; kırsaldaki üretim girişimleri; gıda kooperatifleri; kültürel mirasın korunması alanında çalışan platformlar gibi sivil oluşumlar da bu fuarda buluşacaktır “Kültür ve üretim çeşitliliği”nin görünür kılınması bu noktada önemlidir. Tüm bu çabalar ancak kültürel ve doğal varlıklara farkındalık yaratmak, yitirilmesini önlemek, “bilinç ortamını” doğru güçlendirmek, kimliğine uygun yaşatmakla süreklilik kazanır. YAPEX Restorasyon  Fuarının bu konuda önemli bir ortam yaratması gelecek için “yol gösterici” olacak, kentlerimizin kimliğini güçlendirmesine olanak sağlayacaktır.

Yerel zenginliklerin ve işbirliklerinin de sivil oluşumlar ve belediyeler tarafından tekrar değerlendirildiği ve projelendirildiği süreçte düzenlenen fuar programında; TKB üyesi kentlerin temsilcilerinin ve ÇEKÜL uzmanlarının katılacağı “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi Paneli”, Anadolu’nun tohumları Buluşması, Ekolojik çiftlikler, Tıbbi Aromatik Bitkiler eğitimleri ve Gıda toplulukları ve Kooperatif uygulamalarında örneklerin de olduğu yoğun bir etkinlik programı yer alıyor.

 


Etkinlik Programı

22 EYLÜL 2021, Çarşamba
10:00 Fuarın Ziyarete Açılışı
11:00 Açılış Konuşmaları
12:00 TKB Koruma Özendirme Yarışması Sergi Açılışı

23 EYÜL 2021, Perşembe
11:00 – 13:00 TKB İstanbul Buluşması
TKBMeclis Olağan 2. Toplantısı
TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni

24 EYLÜL 2021, Cuma
11:00 – 12:30 Panel: Kırsal Miras Ve Kent İlişkisi
Moderatörler: Ahmet Onur Altun, Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)
Konuşmacılar: TKB üyelerinden uygulama örnekleri

22-24 EYLÜL 2021
Eğitimler ve Söyleşiler

22 Eylül 2021
Drog Hazırlanışı ve Kullanımı
Tıbbi Çayların Hazırlanışı ve Kullanımı
Maserat Hazırlanışı ve Kullanımı
Balkon Bahçeciliği

23 Eylül 2021
Tohumluk Sınıflandırması ve Seçimi
Tohum Saklama
Tohum Örnekleri
Yerel Tohumlar

24 Eylül 2021
Baharat Bitkileri
Uçucu Yağ Bitkileri
İlkyardım Bitkileri
Arıtıcı Bitkiler

 

 


Fuar 22-24 Eylül 2021 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar alanına e-davetiye ile giriş kabul edilecektir.
E-davetiye kayıt için : http://www.yapex.com/register.php