(Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği)’nin “Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi” için BAŞVURULAR Açıldı!

Kamu yararı gözeterek mekansal ihtiyaçlar ve birlikte yaşam odağında eşitlikçi, ekolojik ve ekonomik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayan Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği, Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Projesi’ni yürütüyor. İki aşamalı projenin ilk aşaması olan “Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi NO: 1 Tasarla” başlıklı atölye 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden öğrencilerinin katılabileceği atölye için başvurular 13 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. 


Proje adı Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Projesi “Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi NO: 1 Tasarla” Atölyesi
Tarih:
23-26 Eylül 2021
Mekan: Kırklareli Kızılağaç Köyü (23 Eylül) & Tasarım Atölyesi Kadıköy (24-26 Eylül)
Son Başvuru Tarihi: 13 Eylül
Başvuru: Form aracılığıyla
Kontenjan: 15 Kişi


Yerel malzeme ve yapım tekniklerinin kullanımını teşvik etmeyi, teori ile pratik arasında bir sarkaç hareketiyle karşılıklı bir öğrenme deneyimi oluşturmayı hedefleyen Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği projeyi şöyle anlatıyor:

Günümüzde kent yaşamının merkezindeki dinamikler hızlı değişimleri tetiklemekte. Hiç kuşkusuz bu hızlı değişim ve dönüşümün etkilerini kırsal alanlarda da görmek kaçınılmaz. Kırsalın da artık kent yaşamına benzer biçimde sürekli bir değişim halinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tam da bu noktada sorulması gereken sorulardan biri; kentleşmenin izlerinin altında ezilmeden, yerel dinamikleri göz önüne alarak bu değişime ayak uydurmanın yolları bulunabilir mi? Bu atölye kapsamında çalışma alanı olarak belirlenen Kırklareli Vize, Kızılağaç Köyü’nde yerinde yapılacak çeşitli çalışmalarla tasarlama pratiği salt fiziksel boyutunun ötesinde, sosyal, ekonomik ve politik boyutlarıyla birlikte tartışılması planlanıyor. Atölye ile köydeki gündelik hayata dair bilginin kaydedilmesi ve analiz edilen ihtiyaçlar çerçevesinde sosyo-mekânsal senaryolar geliştirilmesi ve bu senaryoların gerçekleşeceği mekânsal kurgunun üretilmesi amaçlanıyor. Bunu yaparken malzeme, teknik, uygulama, yapım ekonomisi, sürecin finanse edilmesi ve uygulanması gibi tasarım sürecinin çeşitli bileşenleriyle çok boyutlu ve bütüncül bir süreç tasarımının yapılması da hedefleniyor.

Atölye kapsamında 1980’lerden itibaren ortaokul olarak kullanılan ve dolayısıyla köyün belleğinde önemli bir yer tutan, ancak yaklaşık on yıldır atıl durumda olan köy okulu binasının köyün güncel taleplerini karşılayacak ve ortak kullanıma hizmet edecek bir mekan olarak yeniden işlevlendirmesi hedefleniyor.

İki aşamalı olacak projenin ilk aşaması olan bu atölyede 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında köy okulunun yeniden işlevlendirilmesine dair mekansal önerilerin geliştirilmesi ve 2022 yılında gerçekleşecek uygulama aşaması için sürecin bütüncül olarak tasarlanması bekleniyor. İlk gününde Kırklareli Kızılağaç Köyüne gidilecek atölyenin sonraki üç günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleşecek.

Atölye sonrasında önerilerin Kızılağaç Köyü sakinlerine sunulması, onların görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi ile raporların sonlandırılması daha sonra bu raporların potansiyel destekçilere sunularak projelerin fonlanması için bir çalışma yapılması ve 2022 yılında atölye katılımcılarının da davet edilerek tasarımların uygulanacağı ikinci bir atölye gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Atölye Programı

 

İletişim: lokal.islik@gmail.com

Sosyal Medya: https://www.instagram.com/lokal.islik/