Gülfem Kessler’in “Unutulmuş Düşler Mağarası” SERGİSİ (Labirent Sanat)’ta Açıldı!

Labirent Sanat, 2 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Gülfem Kessler’in, Nergis Abıyeva küratörlüğünde gerçekleşecek olan “Unutulmuş Düşler Mağarası” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.


Unutulmuş Düşler Mağarası
Sanatçı: Gülfem Kessler
Küratör: Nergis Abıyeva
Tarih: 02.09.2021 – 02.10.2021, Salı – Cumartesi: 11.00 – 19.00
Yer: Labirent Sanat, Çatma Mescit Mah. Tepebaşı Cad. No: 56 K: 2 34430, Beyoğlu / İstanbul


Sergi, ismini Werner Herzog’un “Unutulmuş Düşler Mağarası” adlı belgesel filminden alıyor. 32 bin yıl önce insanların kullandığı Fransa’daki Chauvet mağarasının ağzı bir deprem sonucu kapanmış ve 1994 yılında keşfedildiğinde içindeki resimler ezber bozmuştu. Chauvet mağarasında yer alan natüralist resimlerde bir kadın imgesinden başka insan tasvirinin olmaması ve hayvanların yüzlerindeki ifadelerin duygusal ve insani olması, Paleolitik dönemin insanlarının kendilerini dünyayı paylaştıkları diğer türlerden farklı görmemeleriyle, insan, insan-olmayan kopuşunun henüz yaşanmamış olmasıyla, dünyayı başka türlerle paylaştıklarının farkında olmalarıyla ilişkilendirilir. 

Mağara resimlerinde yer alan insan ve insan-olmayan ilişkisi, türlerarasılık, Donna Haraway’in ifadesiyle “yoldaş türler”, Gülfem Kessler’in çalışmalarında da karşımıza çıkıyor ve bu serginin iskeletini oluşturuyor. 

This slideshow requires JavaScript.

Serginin küratöryel izleği belli başlı sorular çerçevesinde gelişiyor: İnsanlığın imge yaratma serüveninin başlangıcında olduğu düşünülen mağara resimleriyle, bir çağdaş sanatçının resimleri arasındaki duyumsal yakınlıkların kaynağı ne olabilir? Bu yakınlıklar, bilinçdışı, genetik hafıza, insan-sonrası çalışmalar bağlamlarında bize ne söyleyebilir? 

Gülfem Kessler’in yarattığı ve duyumsattığı imgeler, tıpkı mağara resimlerine bakarken hissedildiği gibi, bilincin en ilkel noktalarına giderken, sanatın yalnızca akılla ve bilgiyle açıklanamayacak tarafları olduğunu da hatırlatıyor. Sergi, insanlığın yerleşmiş bilgilerinin kırılganlığını deneyimlediğimiz bir zamanda, sanat izleyicilerini Gülfem Kessler’in primitif, içgüdüsel, dışavurumcu özellikler gösteren resimlerine, paleolitik imge-çağdaş sanat ekseninden bakmaya davet ediyor.

Gülfem Kessler’in “Unutulmuş Düşler Mağarası” isimli kişisel sergisi 2 Ekim 2021 tarihine dek Labirent Sanat’ta görülebilir. 


Gülfem Kessler
1966 Yılında Ankara’da doğdu. 1993-1998 yılları arasında Royal Academy of Fine Arts (Lahey/ Hollanda), Resim ve Grafik Bölümünde eğitim aldı. 1996-1997 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Özer Kabaş Atölyesine katıldı. Sanatçı, sanatla, kendisiyle ve yaşamla bağının aynı anlamları taşıdığını ifade ediyor. Renksel ve formsal çeşitlilikle çalışmalarına tanıklık edenleri şaşırtmayı sevdiğini ifade ederken teknik ve renk tercihlerimi değiştirmekten çekinmediğine değiniyor.

Nergis Abıyeva
İstanbul’da yaşayan sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni, küratör. İTÜ Sanat Tarihi programında doktora yapan Abıyeva, 2014 yılında “Dadaizm’in Sürrealizm Üzerindeki İzleri adlı” lisans teziyle MSGSÜ Sanat Tarihi Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu, lisans eğitimi sırasında Brera Akademi’de öğrenim gördü. MSGSÜ Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat yüksek lisans programından “Tiraje Dikmen’in Sanatı ve Hayatı” başlıklı teziyle mezun oldu. 1950’lerde Paris’e giden ressamlar bağlamında Tiraje Dikmen konulu araştırmasıyla 2017 yılında SALT Araştırma Fonu’nu kazandı. 2015-2017 yılları arasında Maçka Sanat Galerisi’nin 40. Yıl Projeleri için arşiv sorumlusu olarak çalıştı ve arşiv sergilerinin düzenlenmesine katkıda bulundu. Görünmeyene Bakmak kitabının editör yardımcılığını üstlendi. 2017-2019 yılları arasında İstanbul merkezli özel bir koleksiyonda görev aldı. Nisan 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında Arter’de araştırmacı olarak çalıştı. Abıyeva’nın makaleleri 2015 yılından itibaren Sanat Dünyamız, Varlık, PRŌTOCOLLUM, Genç Sanat Dergisi, Istanbul Art News, Birikim gibi süreli yayınlarda ve kitaplarda yayımlandı. Küratörlüğünü yaptığı sergiler arasında, Kendiliğinden/Per se (Bilsart, 2020), Olağanüstü denklikler, ince benzerlikler (Mixer, 2021) yer almaktadır. Abıyeva, 2017 yılından itibaren AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) üyesidir ve 2019 itibariyle modern ve çağdaş sanat üzerine seminer programları ve bağımsız dersler yürütmektedir.