“29,9 km Söyleşileri” KENT, DOĞA ve İNSAN İlişkisini Tartışmaya Açıyor!

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi iş birliği ile gerçekleştirilen Istanbul Unbound konferansını takip eden iki oturumdan oluşan ‘29,9 km Söyleşileri’ etkinlik serisi izleyicileri ile buluşuyor. Geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen Istanbul Unbound’un oluşturduğu zeminde kurgulanan ve doğal-yapay, canlı-cansız gibi kavramlara atfettiğimiz anlamları sorgulayan bu etkinlik serisi konferans kapsamında yer alan birbuçuk kolektifi tarafından gerçekleştiriliyor. Etkinlik serisinin oturumları 26 Mayıs Çarşamba günü ve 29 Mayıs Cumartesi günü Zoom üzerinden çevrimiçi, herkese açık ve ücretsiz olarak erişilebilecek.


29,9 km SÖYLEŞİLERİ

İLK OTURUM:
Calx ruderalis subsp. Istanbulensis
Tarih / Saat: 26 Mayıs 2021, 19:00
Panelistler:
Timur Hammond, Elif Kendir-Beraha, Aslıhan Demirtaş & Ali Mahmut Demirel

İKİNCİ OTURUM:

‘Balıkların İstanbul’u, Bakaliaros’
‘Deniz Küstü: Beykoz’da Solastalji ve Ekolojik Keder’
Tarih / Saat: 29 Mayıs 2021, 18:00 & 18:45 (Oturum iki aşamalı olarak gerçekleşecektir.)
Panelistler:
Ayşenur Arslanoğlu, Özden Demir, Mert H. Atalay, Deniz Gündoğan İbrişim, Aysim Türkmen & Serhan Erkol

Katılım: Ücretsiz & Kayıt Gerekmektedir


Istanbul Unbound (Bendine Sığmayan İstanbul) konferansı yeni bir söyleşi programına zemin oluşturdu. Konferans kapsamında gösterilen, ekoloji ve sanat çalışmaları yürüten birbuçuk kolektifi tarafından düzenlenen 29,9 km başlıklı video programındaki çalışmaları merkezine alan çevrimiçi söyleşi serisinin ilk etkinliğinde, artık jeolojik bir oluşum haline gelen Calx ruderalis Istanbulensis isimli inşaat atıkları konuşulacak. İki oturumdan oluşan ikinci etkinlikte ise, İstanbul’un balıkları ve ‘ekolojik keder’ konuları masaya yatırılacak.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi’nin geçtiğimiz Nisan ayında düzenlediği Istanbul Unbound: Environmental Approaches to the City (Bendine Sığmayan İstanbul: Kente Çevresel Yaklaşımlar) konferansı, dünyanın çeşitli ülkelerinden geniş bir katılımcı kitlesi tarafından izlenmişti. Istanbul Unbound hakkında geçmiş bi_özet haberine bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konferansın gündeme taşıdığı konuları farklı boyutlarıyla tartışmaya açmaya hazırlanan Istanbul Unbound ekibi, 29,9 km başlıklı video programında gösterilen çalışmaları bu kez 29,9 km Söyleşileri ile mercek altına alıyor. Söyleşi serisinin ilk etkinliği, içinde bulunduğumuz jeolojik çağı temsil eden ve çoğunlukla İstanbul’un Marmara Denizi banliyölerinden olan Prens Adaları kıyılarında toplanmış Calx ruderalis Istanbulensis numunelerini odağına alıyor. İkinci etkinlikte ise konferans iki farklı video çevresinde balıklar, deniz ve çevresel kaygı konuları işleniyor. Kirlilik, insanın doğadaki yeri ve yapay-doğal ayrımının irdeleneceği ilk etkinlik 26 Mayıs Çarşamba günü 19.00’da, ikinci etkinlik ise 29 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.


Calx ruderalis Istanbulensis

Calx ruderalis Istanbulensis
26 Mayıs 2021, 19:00

Yapay ve doğal arasında belirsizleşen sınırlar…

29.9 km Söyleşileri’nin ilk etkinliği, Calx ruderalis Istanbulensis adı verilen inşaat atıklarının kent dokusu ve tarihi üzerinde yarattığı etkiyi tartışıyor. 1984’ten beri korunan, motorlu trafiğin bulunmadığı, kentsel ve doğal sit statüsündeki Prens Adaları, kentin diğer ilçelerindeki yoğun yapılaşma ve hızlı kentleşme ile çarpıcı bir tezat oluştururken, kıyı alanlarıyla inşaat atığının İstanbul’un deniz ve kara ekosistemleri üzerinde yarattığı etkinin ölçülebildiği bir test alanı sağlar. Artık doğa tarihi müzelerinin doğal oluşumlar koleksiyonlarının bir parçası haline gelen bu numuneler, insanın doğaya etkisini nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda yeni bir perspektif sağlıyor. Kentin yaşam döngüsü ve insan olmayan sakinlerinin haklarına dair başlıkların masaya yatırılacağı etkinliğin konuşmacıları Timur Hammond, Elif Kendir-Beraha, Aslıhan Demirtaş ve Ali Mahmut Demirel olacak. Kayıt için tıklayın.1. Balıkların İstanbul’u, Bakaliaros
2. Deniz Küstü: Beykoz’da Solastalji ve Ekolojik Keder
29 Mayıs 2021, 18:00

Balık ve deniz hikayelerine yeni bir bakış…

Söyleşi serisinin ikinci etkinliğinde Slow Food hareketinin lüfer peşinde verdiği mücadele ekseninde, Balıkların İstanbul’u, Bakaliaros videosunda Ali ve Yüksel Kaptan‘ın ağzından dinlediğimiz balıkların geçmişi ve geleceği konuşuluyor. Boğaz’ın hikayesinin balıklar üzerinden anlatıldığı söyleşide, Ayşenur Arslanoğlu, Özden Demir ve Mert H. Atalay kent mitolojisini yeniden gündeme getiriyor.

Etkinliğin ikinci kısmında ise Solastalji konusu işleniyor. İstanbul’un Beykoz semtine, insan ve insan olmayan bütün sakinlerini bir arada düşünerek çevreci bir bakıştan yaklaşan Deniz Küstü: Beykoz’da Solastalji ve Ekolojik Keder videosunun içerdiği kavramlara odaklanan söyleşi, denizin ve doğal hayatın insan ruhuna etkisini masaya yaratıyor. İnsanın kendisini tam da evindeyken yersiz yurtsuz hissetmesini konu alan solastalji kavramı, kendimizi içine rahatlıkla yerleştirdiğimiz kültürel ve ekolojik dünyamızın çoğu kez ölçülemeyen değişimi ve tahribatı karşısında hissettiğimiz kederin bir türü olarak da algılanabilir. Söyleşi, Deniz Gündoğan İbrişim, Aysim Türkmen ve Serhan Erkol’un katılımıyla gerçekleşecek. Kayıt için tıklayın.

29,9 km Söyleşileri hakkında detaylı bilgi için İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi‘nin web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.