(Nippon Paint), Yeni Normalin Mimarlığa Yansımalarını Kitaba Dönüştürdü!

Nippon Paint, pandemi ile yaşanan değişimin mimarlıktaki yansımalarının toplum, kentler ve iş hayatındaki etkilerinin değerlendirildiği “Nippon Paint ile Değişim” etkinliklerini kitaplaştırdı. Bugüne ilham vermesi, gelecek nesillere de geçmişe dair kapılar açması amacıyla hazırlanan “Değişim, Yeni Normalin Mimarlıktaki Yansımaları” başlıklı kitapta Mayıs-Haziran 2020 döneminde düzenlenen online etkinliklere katılan uzmanların deneyim ve söylemleri, mimar ve iç mimarların değerlendirmeleri yer alıyor.

Asya’nın önde gelen boya markası Nippon Paint, pandemi sürecinin yarattığı değişimi kitaba dönüştürdü. Türkiye’deki mimarlık ve tasarım camiası ile bir diyalog kurmak amacıyla Mayıs-Haziran 2020 döneminde çevrimiçi “Nippon Paint ile Değişim” etkinliklerini düzenleyen Nippon Paint, değişimin mimarlık dünyasındaki yansımalarını toplum, kentler ve iş hayatı üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği etkinlikleri “Değişim, Yeni Normalin Mimarlıktaki Yansımaları” başlıklı kitapta topladı. Kitapta 34 mimar ve iç mimarın katıldığı etkinliklerin konuşmacıları Psikiyatrist Prof. Dr. Sibel Çakır, Kentsel Strateji Uzmanı Faruk Göksu ve Harvard Business Review Türkiye Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın deneyim ve söylemleri ile mimar ve iç mimarların değerlendirmeleri yer alıyor.

Birlikte hayal ederek tasarlanan, bir arada yaşanabilecek, doğayı koruyan, yürünebilir şehirlerin ya da içinde yaşadığımız, çalıştığımız binaların tekrar düşünülerek yaratılması mümkün mü? Tasarım bizi çevreleyen, koruyan ve bize ilham veren bir çevre hedefleyebilir mi? Virüsün tehdit ettiği dünya gibi mimari de organik hale gelebilir mi? Bu ve benzeri sorulara cevapların arandığı “Nippon Paint ile Değişim” etkinliklerinin yazıya döküldüğü kitap ile bugüne ilham verilmesi, gelecek nesillere de geçmişe dair kapılar açılması hedefleniyor.

Kentsel sistemlerin nabzı tutuluyor

Üç bölümden oluşan kitabın “Değişimin Kentler Üzerindeki Etkisi” bölümünde kentler ve kentsel sistemlerin nabzı tutuluyor. İçinden geçtiğimiz dönem sadece bir sağlık krizi olarak değil, bir sistem krizi olarak değerlendiriliyor. Bu sebeple sistemlerin ne olduğu masaya yatırılıp nasıl kurgulandıkları mercek altına alınıyor. Yoğun ve kompakt kentlerin mimariye mevcut ve olası etkilerine değiniliyor. Kentsel ulaşım, yeşil alanlarla entegrasyon ve yürünebilir kentler nasıl olmalı sorularına cevap aranıyor.

Psikolojik değişim ve güven duygusu

“Değişimin Toplum Üzerindeki Etkisi” bölümünde bireyin değişim sürecinde içinde bulunduğu psikoloji inceleniyor. Toplumsal psikolojinin bireye yansımaları üzerinden fiziksel ve sosyal değişikliklerin mimariye mevcut ve olası etkilerine değiniliyor. Açık ve kapalı mekân, yeşil ve kamusal alan gibi farklı ölçeklere, farklı ölçeklerdeki psikoloji üzerinden bakılıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde güven duygusunun tekrar nasıl oluşturulabileceği konusu ele alınıyor.

İş modelleri kaçınılmaz biçimde değişecek

“Değişimin İş Hayatı Üzerindeki Etkisi” bölümünde ise çalışma hayatı ve iş modellerinin mekân ile kesişimleri inceleniyor. İçinden geçtiğimiz dönem çevrimiçi ve uzaktan çalışma yöntemlerinin iş modellerini kaçınılmaz biçimde değiştireceğini gösteriyor. Bu durumun iş stratejilerine nasıl yansıdığına değiniliyor. Turizm, eğlence gibi insanla yakın temasın kurulduğu sistemlerde güvenlik konusu ele alınıyor. İklim krizinin etkileriyle sadeleşme yoluna gidilmesinin, insan odaklı yaklaşımın değer kazanmasının sektörleri nasıl değiştireceği yorumlanıyor.


Nippon Paint:
Nippon Paint, 1881 yılında Tokyo’da kurulan Asya’nın en büyük boya markasıdır. Otomotiv boyaları, dekoratif boyalar, endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan boyalar gibi birçok farklı alanda çözüm üreten Nippon Paint, Japonya, Asya, Amerika, Avrupa ve Avustralya olmak üzere 5 bölgede faaliyet gösteriyor. 2019 yılında Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya’yı bünyesine katan Nippon Paint Holding’in 27 ülke ve bölgede, toplam 25.000 çalışanı ve 150’den fazla şirketi bulunuyor. Nippon Paint ürünleri 2020’den itibaren Türkiye’nin tasarımcılarıyla buluşuyor.