ARREDAMENTO MİMARLIK’ın Ocak-Şubat Sayısı Çıktı!

Arredamento Mimarlık’ın Ocak-Şubat sayısına basılı ve dijital olarak ulaşılabiliyor. Yeni yılın ilk sayısında Tema başlığı: “Mimarların Dilindekiler”.

Mimarlık ortamı bir süredir konvansiyonel ve dijital yayın ortamlarındaki sohbet ya da söyleşi konusu mimarlık ve ona bağlı açılımları olan yayınlar aracılığıyla hem profesyonel hem de popüler alanda kendini gösterme imkanları üretiyor. Farklı çerçeveleri de olsa tüm yayınlar Türkiye’de aktif olarak bir biçimiyle mimarlık üretmiş ve üretmekte olan aktörlerin kendi mimarlık tanımlarını, kendi mimarlıklarını açıklarken başvurdukları düşünsel, söylemsel, söylensel, söylevsel ve taktiksel kelime dağarcıklarını bazen örtük bazen açık biçimde ortaya koymalarına imkan veriyor. Sözkonusu özneler ve başvurdukları kelime dağarcığı, dönemsel olarak mimarlığın dile getirilme biçimlerine dair işaretlemeler yapmaya, toplumsal bir pratik olarak dilde neyin ne kadar değiştiğine, dönüştüğüne ya da yeniden uyarlandığına yönelik bir manzaranın belgelenmesine olanak tanıyor ve yapılandırılmış çevreyi nasıl gördüğümüz, düşündüğümüz, konuştuğumuz gibi farklı seviyelerdeki icra edişlerimizle ilgili nüveler sunuyor. Burak Altınışık’ın konuk editörlüğünde hazırlanan Tema dosyasında seçili kavramlar; Aybike Batuk, Banu Binat, Melis Cankara, Ali Cengizkan, Yusuf Civelek, Bihter Çelik, Eren Çıracı, Aslıhan Demirtaş, H. Cenk Dereli, Alper Derinboğaz, Murat Germen, Pınar Gökbayrak, Selva Gürdoğan, Ferhat Hacıalibeyoğlu, Batu Kepekçioğlu, Gökhan Kodalak, Zuhal Kol, Saitali Köknar, Yelta Köm, Seda Kurt Şengün, Suha Özkan, Kerem Piker, Murat Sönmez, Aslıhan Şenel, Pelin Tan, Uğur Tanyeli, Begüm Yazgan, Birge Yıldırım Okta, Yağmur Yıldırım ve Hakkı Yırtıcı tarafından yeniden yorumlanıyor.

Arredamento’nun “Opus Caementicium” başlıklı yazı dizisi, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS) katkılarıyla, beton malzemenin nitelikli kullanımını örnekleyen yapıları tanıtmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Ozan Avcı, São Paulo’da Studio MK27 tarafından tasarlanan deneysel ev projesi Casa Plana hakkındaki değerlendirmesinde Brezilya’nın çağdaş mimarlığı ile yeni bir tanışma imkanı sunuyor.

Lie Øyen arkitekter’in Norveç kırsalında basit mimari formlarla ürettikleri müstakil konut projelerinin incelendiği 344. sayıda, Milano ve İstanbul merkezli uluslararası tasarım ofisi Noname Studio’nun yakın tarihli iki projesini mimarları anlatıyor.

Aslı Paköz’ün Kadıköy’deki Yeni-Moda Eczanesi’nin tarihçesini aktardığı sayıda ayrıca; Seçil Taşkoparan Stassi’nin yazısı, Afrika’nın yoksul ülkelerinden Ruanda’ya dek “açılan” mimarın deneyimlerini aktarıyor; Ümran Topçu ise Katalonya’nın en önemli mimarlarından Jujol’u ve onun Tarragona kırsalında Katalan modernizmini örnekleyen işlerinden Bofarull Evi’ni tanıtıyor.

Arredamento Mimarlık’ın 344. Sayısına Ücretsiz Olarak Buradan Ulaşabilirsiniz.

Arredamento Mimarlık’a [abonelik.binatdanismanlik.com] adresinden abone olabilirsiniz. Derginin 2017-2021 yıllarına ait sayılarına ise Dergilik, Türk Telekom E-Dergi, Vodafone dMags Dergi ya da PressReader uygulamaları üzerinden ulaşabilirsiniz.