SALT Çalışma Grupları: Yeni Atölye ve Sunumlar

Robert Fludd’ın 1617 ile 1621 yılları arasında Almanya’da yayımlanmış, beş ciltlik Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia çalışmasından Jean Théodore de Bry gravürü: Theatrum Orbi

SALT’ın Çalışma Grupları Kasım ayında yeni atölyeler ve atölyeler kapsamında gerçekleşen sunumlarla devam ediyor. 


Çalışma Grupları: Ali Miharbi Atölyesi
Kavram Uzayı
17 Kasım, 24 Kasım, 1 Aralık


Çalışma Grupları, sanatçı Ali Miharbi’nin atölyesiyle devam ediyor. Deneyimlemeye dayalı ve geliştirilmeye açık bir egzersiz olarak tasarlanan atölyede, kavram ve duygular arasındaki ilişkilerin mekânla bağlantısı araştırılacak.

Miharbi’nin 17 Kasım’daki sunumunu takiben her katılımcı, ilgisini çeken bir nesne, olay, haber veya tecrübeye dair tek kelimelik notlardan oluşan bir günlük tutmaya başlayacak. Kayıtlı yedi kelime, katılımcının geçirdiği hafta için bir özet teşkil edecek.

24 Kasım’daki ikinci oturumda, kavramlar arasında yakınlık/uzaklık ilişkileri

kurulmasına olanak sağlayan yöntemler tartışmaya açılacak. Bu çerçevede, Antik Çağ’dan bu yana uygulanan “Bellek Tiyatrosu/Loci Metodu” gibi yöntemlerden hareketle günlüklere kaydedilen kelimeler, katılımcıların yaşadıkları yerin yakınındaki bir sokak, çevresindeki yapılar ve yeşil alanlar gibi unsurlarla tahayyül edilerek mekânsal bir boyut kazanacak.

Atölye süresince edinilen deneyimlerin paylaşılacağı son oturumda, bu tema üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmak ve yeni pratikler geliştirmek isteyen katılımcıların kullanılabileceği yöntem, araç ve kaynaklar incelenecek.

Çevrimiçi ortamda yürütülecek sekiz kişilik atölyeye başvuru için 13 Kasım Cuma gece yarısına kadar bu formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu belirlenen katılımcılarla 16 Kasım Pazartesi günü iletişime geçilecektir. Program dili Türkçe’dir.

PROGRAM
17 Kasım 19.30 Sunum: Ali Miharbi, “Kavramlar, Bellek ve Mekân”
24 Kasım 19.30 Grup Tartışması: “Günlüklerdeki Kavramların Uzamla İlişkilendirilmesi”
1 Aralık 19.30 Değerlendirme: “Bellek Rotaları ve Mekânlar”

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Çalışma Grupları: Nayat Karaköse ve Neslihan Koyuncu Sunumu
“Hrant Dink Arşivi ve 23,5 Hafıza Mekânı”
18 Kasım Çarşamba, 19.30
SALT Online YouTube Kanalı


Sanatçı Sena Başöz’ün, Çalışma Grupları kapsamında yürüttüğü Arşiv ve rejenerasyon: Akış karşısında neler saklanabilir? atölyesine 18 Kasım’da, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan Nayat Karaköse ve Neslihan Koyuncu konuk oluyor.

1996’da Hrant Dink ve bir grup arkadaşı tarafından kurulan Agos gazetesinin ofisi, üç yıl sonra Şişli, Halaskargazi Caddesi’ndeki Sebat Apartmanı’na taşındı. Genel yayın yönetmeni Dink’in 19 Ocak 2007’de bu binanın önünde öldürülmesinin ardından, hem Sebat Apartmanı hem de gazetenin ofisi, yıllar içerisinde toplumsal bellekte özel bir yer edindi. Agos ve Hrant Dink Vakfı’nın başka bir konumda faaliyete başladığı 2015’te, ofisin bir hafıza mekânına dönüştürülmesine karar verildi. Dink’in 23 Nisan 1996 tarihli “23,5 Nisan” başlıklı köşe yazısından adını alan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları ve özgürlükler gibi evrensel değerleri kitlelerle buluşturma amacıyla hafıza ile umudu birleştiren görsel bir merkez olarak çalışmalarını sürdürüyor.

“Arşiv, kaybedilen için bir telafi, teselli ve kefaret oluşturabilir mi?” sorusundan hareketle Hrant Dink Arşivi’nin önemi ve 23,5 Hafıza Mekânı’nın hikâyesi ve etkinliklerinin konuşulacağı program (Türkçe), SALT Online YouTube kanalından yayımlanacak.

SALT’ın Çalışma Grupları ve atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Hera Büyüktaşcıyan’ın 2019 tarihli A Study on an Endless Archipelagos serisinden bir görsel (sanatçının izniyle)

Çalışma Grupları: Hera Büyüktaşcıyan Atölyesi
Taşlar Anlatıyor: Fragmanlar ve Zamansal Kırılmalar Üzerine Denemeler
28 Kasım, 5 Aralık, 12 Aralık, 19 Aralık 


Bir zaman külliyatı olarak taş, mimari ve “konuşan imge”… Sanatçı Hera Büyüktaşcıyan’ın, Çalışma Grupları kapsamında 28 Kasım’da başlayacak atölyesi, mekânsal bellekten görünen/görünmeyen diyalektiğine, yapıbozum ve yeniden inşa ilişkisinden imgelerle hikâye anlatımına, tarihin etkinleştirilmesi konusuna odaklanacak. Dört oturumluk atölyede, ihtilaflı tarihler ile mimari belleğe dair katmanların gün yüzüne çıkarılması arasında bir bağ kurgulanarak kolektif anlatılar oluşturulacak.

İngilizce okumaların da yapılacağı programda, felsefeci Gaston Bachelard’ın dünyevi elementler, maddi hafıza ve imge düzleminde kurduğu ilişkiselliğin yanı sıra, sanat tarihçisi Zainab Bahrani’nin imgeler ve nesneler aracılığıyla tarihin dile gelmesine atfettiği ekphrasis teriminin mimarlıktaki yansımaları araştırılacak.

Enstalasyon, heykel, çizim ve video işleri üreten Hera Büyüktaşcıyan, zaman ve mekânın tarihteki kırılmaları üzerinden mimari bellekte “yokluk” meselesini irdeliyor; sanat pratiğinde tarih, arkeoloji ve hikâyelerden yararlanarak sürekli değişen alanların fiziksel hafızasına ilişkin yeni anlatılar geliştiriyor.

Çevrimiçi ortamda yürütülecek 12 kişilik atölyeye başvuru için 24 Kasım Salı gece yarısına kadar bu formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu belirlenen katılımcılarla 26 Kasım Perşembe günü iletişime geçilecektir.

PROGRAM
28 Kasım 11.00 Sunum: Hera Büyüktaşcıyan, “Meteorlar: Taşlaşmış Zaman ve Tarihsel Kırılmalar Üzerine Düşünceler”
5 Aralık 11.00 Sunum: Pelin Tan, “Çapraz Materyalizm: İstisna, Artifakt, Metot”
12 Aralık 15.00 Sunum: Katerina Proku Türker, “Kapıdan Eşiğe, Eşikten Belleğe: Kentsel Hafıza ve İzler”
19 Aralık 11.00 Grup Çalışması: “Konuşan Taşlar”

Emre Koyuncuoğlu’nun, Freiburg Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen Silent Migration oyununun provasından bir fotoğraf: Maurice Korbel, 2017

Çalışma Grupları: Yasemin Nur ve Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
Algı Eklemlenmesi: “Olmak ya da Olmamak”ı “Olmak ile Olmamak”la Açmak
30 Kasım, 8 Aralık, 14 Aralık, 21 Aralık, 28 Aralık


“Kurgu ve gerçeğin birbiri içinde kaybolduğu hakikat-sonrası dönemde, izleyiciyle ‘sahnede kurgu/gerçek’ paylaşımının yeniden sorgulanmasına ihtiyaç duyduk. Bu süreçte; postfeminist eleştirinin alanında kendine yer bulan işlerimizde geleneğin iz düşümlerini fark etmemiz ve bu nedenle geleneğe bakmaya başlamamız, geleneksel formlarda ‘aranan hakikat’ üzerine de araştırma yapma isteği uyandırdı.”

SALT’ın Çalışma Grupları, Yasemin Nur ve Emre Koyuncuoğlu’nun atölyesiyle tamamlanıyor. 2013’ten bu yana sahne sanatları alanında iş birliği yapan sanatçılar, katılımcıların yanı sıra, postfeminizm, geleneksel sanatlar ve sanat kuramı üzerine değerli çalışmaları bulunan sanatçı ve akademisyenler eşliğinde kurgu ve gerçek arasındaki ilişkileri incelemeye açacak.

Türkçe oturumlar ile İngilizce bir video sunumunun yapılacağı, çevrimiçi ortamda yürütülecek atölyeye katılım 10 kişiyle sınırlıdır. Başvuru için 25 Kasım Çarşamba gece yarısına kadar bu formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu belirlenen katılımcılarla 27 Kasım Cuma günü iletişime geçilecektir.

PROGRAM
30 Kasım 20.00 Sunum ve grup çalışması: Yasemin Nur ve Emre Koyuncuoğlu, “İçinde köklenmiş dişil ötekiler, yabanıllar, tanımsızlar ve böylelikle yeni yaratıklarla konuşmak ve paylaşmak için bir dil arayışı”
8 Aralık 20.00 Sunum: Zeynep Sayın, “Boşluktan/yarıktan ve ‘arada varoluş’ fikrinden hareketle ‘olmak ya da olmamak’ yerine ‘olmak ile olmamak’”
14 Aralık 20.00 Sunum: Sümeyra Buran, “Dönüşen hibrit ‘bedenler’ ile hibrit zaman ve mekân”
21 Aralık 20.00 Sunum: Zaliha Erdoğan Peçe ve Berrin Yapar Ünal, “‘Gelen-ek’teki hakikat arayışında oluş, duruş, aktarım, paylaşım”
28 Aralık 20.00 Sunum: Beliz Güçbilmez ve Özlem Hemiş, “Gölgenin gölgesinde” ile Video gösterimi: Birgit Auf der Lauer / Caspar Pauli