(Columbia GSAPP), (Harvard GSD) ve (MIT)’den KAMUYA AÇIK Dersler

ABD’de lisans ve lisansüstü düzeylerde mimarlık ve tasarım eğitimi veren okulların bir kısmı 2020 Güz döneminde dersler, seminerler, film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerden oluşan çevrimiçi ve ücretsiz programlarını kamuya açtı. Columbia Mimarlık, Planlama ve Koruma Enstitüsü (Columbia GSAPP), Harvard Tasarım Enstitüsü (Harvard GSD) ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) kamusal programları kapsamında; iklim krizi, “Black Lives Matter” hareketi, ABD genel seçimleri, pandemi gibi güncel meselelerle ilişkili kavramlar, mimarlık ve tasarım disiplinleri çerçevesinde ele alınıyor. Yıl sonuna kadar devam eden programlara okulların web siteleri üzerinden erişilebiliyor.

Columbia GSAPP’nin kamusal programı ırkçılık, toplumsal cinsiyet, sosyal adalet, iklim değişikliği gibi konuları yapılı çevre üzerinden seminerler, konferanslar, dersler, filmler ve makaleler aracılığıyla inceliyor. 29 Ekim’de Paths to Prison: On the Architectures of Carcerality isimli kitabın çevrimiçi lansmanı yapılacak. Ayrıca üniversitedeki araştırmacıların konuklarla birlikte kamu sağlığı, su, konut, altyapı, göç gibi konulara alandan bakacağı iki oturumdan oluşan bir konferans düzenlenecek. 13 Kasım’daki ilk oturumda “Sağlık ve Şehir”, 20 Kasım’daki ikinci oturumda ise “İklim Adaleti ve Şehir” başlığı tartışılacak. Haftalık, aylık ve dönemlik programlara https://www.arch.columbia.edu/events adresinden erişilebiliyor.

MIT Mimarlık Bölümü’nün seminer, söyleşi, film eleştirileri, panel gibi çeşitli etkinliklerden oluşan kamusal programı siyahi topluluklarda sanatı ve tasarımı destekleyecek yaklaşımlar, pandemi ve tarih, demokrasi ve veri, mimarlık, güç ve demokrasi, mülteci krizi, sanat ve kölelik konularını “Designing for Disasters Before They Happen”, “Data Magic and Democracy”, “The Discipline of Building Character: A Conversation on Race and Architecture”, “Hybrid Landscapes”, “Teaching Tech” gibi başlıklarla ele alıyor.

Bu derslerin yansıra ABD genel seçimlerinden önce, 28 Ekim’de Harvard ve MIT işbirliğinde mimarlık ve temsili demokrasi ilişkisini ele alan “The Architecture of Democracy” başlıklı bir panel de düzenlenecek. Mark Lee ve Nicholas de Monchaux moderatörlüğünde her iki üniversiteden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte mimarlık disiplininin demokratik toplumdaki rolü tartışılacak. https://architecture.mit.edu/ üzerinden program takip edilebiliyor.
Harvard GSD Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Kent Planlama ve Tasarım bölümlerinin kamusal programlarında da çeşitli etkinlik serileri ve o seriler kapsamında dersler, konuşmalar, paneller yer alıyor. Modern mimarlık tarihi kanonunda ırk politikaları, barınma hakkı ve mimarlık, Amerika’nın kültürel peyzajı, müştereklik ve kent gibi konulardaki derslerin programına da https://www.gsd.harvard.edu/events/ aracılığıyla erişilebilir.

.