(GF HAKAN PLASTİK)’ten Yangından Korunma Haftası Açıklaması!

GF Hakan Plastik 25 Eylül-01 Ekim Haftası’nda olan Yangından Korunma Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Yangının sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu, 2020 yılında yaşanan orman yangınlarından, konut ve sanayi kuruluşlarına kadar pek çok vakanın üzücü sonuçlar doğurduğunu ifade eden yetkililer, kurallara uyulmasının ve dikkatin buradaki önemine değindiler.

Yapı malzemeleri sektöründe üretim yapan bir marka olarak gelişen şartlar ve alınan kararlara uygun ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten GF Hakan Plastik yetkilileri, yönetmeliklerde ve şartnamelerde belirtilen kurallara uygun malzeme seçiminin yangının kontrol altında tutulabilmesi açısından şart olduğunu vurguladılar:

“Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında oksijenle meydana getirdiği ekzotermik kimyasal zincirleme reaksiyona yanma denir. Yangın ise katı, sıvı ve gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır. Tesisatlar, hem yanıcı madde kaynağı hem de yangının katlar ve diğer haneler arasında alevin iletimini sağlayabilir. Eğer tesisatınız zor yanıcı ve alevlenici malzemelerden olmaz ise kontrol dışı yanma mekanizmasını engellemek imkansız hale gelir. Aslında amaç, yanma sırasında flashover evresine ulaşana kadarki zamanı uzatmak ve bu evreye kadar itfaiyenin gelmesini sağlamaktır. Yönetmeliklerde ve şartnamelerde kurallar net:

  • Yüksek binalarda (bina yüksekliği 21,5 m’den fazla) ıslak hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak üzere, 70mm’den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.
  • Normal alevlenici malzemeden pis su tesisat borusu kullanılması halinde, pis su borusu kat geçişlerinde yangın kompartıman duvarının yangına dayanım süresi kadar yangına  dayanım sağlayacak yangın kesicileri kullanılır.

Avrupa ülkelerinde geçerli, yapı malzemeleri için yangına tepki sınıflandırma standardı olan TS EN 13501-1 yangına tepki sınıflandırması yapmaktadır.

Plastik boruların tüm dünyada kullanımı hızla artıyor. Yılda yüzde 6-7 oranında bir artıştan söz ediyoruz. Daha düşük karbon emisyonu, dayanıklılık, uygulamada kolaylık ve uzun ömürlü olma gibi nedenlerden dolayı. Ancak şartlara uygun malzeme üretilmesi yoğun ve maliyetli bir çalışma gerektiriyor. Örneğin bu şartlara uygun geliştirdiğimiz Silenta FR ve Silenta Extreme, EN 13501 standardına göre, B-s1; d0 değerini alan ürünler.

Yönetmeliklerde gerekli düzenlemeler yapılıyorsa, şartnamelerde kurallar belirtiliyorsa ve üreticiler olarak bizler bunlara uygun ürünler geliştiriyorsak denetimlerin de daha kontrollü olması gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Yaptırımlar söz konusu olmalıdır.”


GF Hakan Plastik:
Georg Fischer, 1802 yılında kurulmuş İsviçre merkezli bir firmadır. 3 ana iş kolunda faaliyet göstermektedir: GF Piping Systems (Boru sistemleri), GF Casting Solutions (Hafif Döküm Çözümleri) ve GF Machining Solutions (Talaşlı İmalat Çözümleri). 33 ülkede 57 üretim tesisine ve yaklaşık 15.000 çalışana sahiptir. GF Piping Systems, plastik ve metalden yapılmış boru sistemleri konusunda dünyadaki lider kuruluşlardan biridir. GFPS, su ve gazın sanayi, kamu hizmetleri ve yapı teknolojisi içinde güvenli bir şekilde taşınması için sistem çözümleri ve yüksek kaliteli bileşenler üretmektedir. 3 ana gruba sahip GFPS, üst yapı, alt yapı ve endüstriyel alana yönelik ürünler sunmaktadır.  1965 yılında kurulan Hakan Plastik, yenilikçi yapısı ile plastik boru sistemleri alanında lider markalardan biridir. Türkiye’de sessiz boruyu ilk üreten firmadır.  2013 yılında gerçekleşen satın alma ile GF Hakan Plastik markası ile plastik boru sektöründe hem iç pazarda hem de ihracat alanında çalışmalarına devam etmektedir. Firma, sürdürdüğü başarılı çalışmalarla ISO 500 listesindeki yerini yukarılara taşımaktadır.