Şehirlerin Ulaşım Sorunları Türkiye’nin İLK Ulaşım Ağı KAVŞAK’ta Çözülecek!

Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla kurulan ilk ağı Kavşak’ın açılışı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirildi. STK’lar başta olmak üzere kamu, özel sektör, akademi ve medya gibi farklı alanlarda çalışan kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplayan Kavşak’ın hedefi kent içi ulaşım sorunlarını çözmek için yerel yapılanmaları güçlendirmek.  

Kavşak Ağı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı: Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında Türkiye Kent İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağı Projesi çerçevesinde hayata geçirildi. Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı), UITP (Union Internationale des Transports Publics) ve YADA (Yaşama Dair Vakıf) ortaklığında yürütülen projenin koordinasyonunu daha yaşanabilir kentler yaratmak için çalışan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler üstleniyor.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız, Kavşak Ağı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sürdürülebilir ulaşım, yaşam alanlarımızın önemli bir dinamiği. Özellikle Covid-19 süreci ortak geleceğimizi birlikte inşa etmenin ne denli önemli olduğunu bir daha gösterdi. Kavşak sürdürülebilir ulaşım yaklaşımını benimsetmek, politika geliştirme süreçlerine katılmak ve uygulamaları ulusal ölçekte hayata geçirmek adına çalışacak.” 

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Verimlilik ve İklim Yöneticisi Dr. Meltem Bayraktar

Projenin koordinatörü WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Verimlilik ve İklim Yöneticisi Dr. Meltem Bayraktar da “Ağa üye kurumların sürdürülebilir kent içi ulaşımla ilgili politika ve eylemlerin önemli bir paydaşı haline gelmesini sağlamak için teknik, idari ve finansal kapasitelerini güçlendirmeyi, sektörler arası diyalog ve stratejik iş birliğini, yerel düzeyde iyi uygulamalar ve modeller geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kamu ve özel sektörün, sivil toplumun bakış açısını daha iyi anlamasını sağlamak, ulusal ve uluslararası iş birliğini teşvik etmek istiyoruz” diye konuştu.

Eşitlikçi, erişilebilir, insan odaklı ve çevreci ulaşım pratikleri ve politikalarının yaygınlaşmasının hedefleyen Kavşak Ağı’nı destekleyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ise şunları kaydetti: “STK’lar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışan kurum ve kuruluşların geçmiş deneyim ve bilgi birikimlerini bir çatı altında toplayan Kavşak Ağı ile kent içi sürdürülebilir ulaşım vizyonunun geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kavşak Ağı’nın ulaştırma alanında eksikliği hissedilen sivil toplumun kuvvetli şekilde oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz. AB Türkiye Delegasyonu olarak, sürdürülebilir ulaşım projelerine her zaman önem verdik, Kavşak Ağı’na da destek vermekten mutluyuz.”  

Dört yıl sürecek proje kapsamında üç şehirde yereldeki bir ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilip uygulanması için mikro hibe verilecek; Belçika ve Barselona’ya çalışma ziyaretleri düzenlenecek. Bölgesel Paydaş Diyalog Çalıştayları ile birlikte bilgilendirme günleri yapılacak,

sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda AB müktesebatı izlenip yorumlanacak, Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Eylem Planı ile Beyaz Kitap hazırlanarak karar alma ve ulusal politika geliştirme süreçlerine katılım sağlanacak.

Detaylı bilgi için: https://kavsak.net

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler hakkında daha fazla bilgi için: www.wrisehirler.org


WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler:
Daha önce EMBARQ Türkiye adıyla faaliyet gösteren WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (World Resources Institute – WRI) bağlı sürdürülebilir şehirler programının Türkiye ofisidir. Avrupa, Afrika, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Endonezya’da da ofisleri olan Sürdürülebilir Şehirler Programı “insan odaklı şehirler” yaratma düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi ulaşım, kentsel gelişme ve iklim değişikliği sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretiyor ve bu çözümleri projelendirerek merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte hayata geçiriyor. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya-Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamındaki Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı’nı yürütmektedir.