(Schneider Electric)’in TOMORROW RISING FONU Pandemi Sonrasında Topluma ve Gençlere Odaklanıyor!

Sosyal inovasyon ve eğitim yolu ile enerji açığının azaltılması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılmasına yatırım yapan Schneider Electric Vakfı, Tomorrow Rising Fonu ile yeni adımlar atıyor. Fon, acil yardım projelerinin yanı sıra, gençlerin eğitim ve öğretimine odaklanıyor.

Tomorrow Rising Fonu Schneider Electric’in faaliyet gösterdiği ülkelerde acil durum ve uzun dönem yeniden yapılanma projeleri ile 800 binden fazla insana ulaştı. Schneider Electric Vakfı yönetici ve çalışanları tarafından yapılan bağışların yanı sıra, kurum dışı paydaşlar ve iş ortakları da fona katkı sağladı.

Schneider Türkiye’de ise TOÇEV-Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alarak pandemiden olumsuz etkilenen Türkiye’nin pek çok ilindeki bu ailelere gıda yardım paketlerini ulaştırmak üzere harekete geçti.

Schneider Electric Vakfı Genel Müdürü ve Sürdürülebilir Gelişmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches, “Yaşadığımız benzeri görülmemiş zorluklar dünyanın her yerinden milyarlarca insanı ve özellikle de maddi olanakları kısıtlı  gençleri etkiliyor. Birçok genç insan ekonomik kriz nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kalacak. İlk müdahalelerin ardından Tomorrow Rising Fonu, toplumların pandeminin sonuçlarıyla mücadele ederken ihtiyaç duyacağı eğitimi sağlamak için de çalışıyor” dedi.

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, ‘‘Yaklaşık iki yüzyıllık mirasımız kendini şirketimize ve insanlığın gelişimine adamış kişiler tarafından yazıldı. Şimdi ise bu mirası, bu kültürü, küresel boyutta oluşturduğumuz acil yardım projeleri ile tüm dünyaya taşıyoruz. Bu zorlu dönemde Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yardım projesi ile topluma destek olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bir amaç uğrunda gönüllü olarak projemize destek veren tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bu özverili çalışmaları eminim ki, pek çoklarına ilham oluyor ve bizleri bir amaç uğrunda birleştirerek daha da güçlü hale getiriyor.’’ dedi.

Temel öncelikler; Müdahale, Yeniden yapılanma ve Esneklik

Tomorrow Rising Fonu, yoksullukla mücadele için “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine” bağlı kalarak sürdürülebilirlik taahhütlerinin altını çiziyor ve sağlık, temiz su ihtiyacı, ekonomik büyüme ve kaliteli eğitim konularında farkındalık yaratıyor. Fon, devreye girmesinin ardından, 800.000’den fazla kişiye fayda sağlayan 65 projeyi destekleyerek 60’tan fazla ülkede çalışanları, müşterileri ve ortaklarını harekete geçirdi.

Tomorrow Rising Fonu tüm bu çalışmalarını üç temel önceliğe odaklanarak sürdürüyor;

Müdahale: Schneider Electric çalışma alanlarının yakınında yaşayan düşük gelirli insanların acil ihtiyaçlarına destek

Yeniden yapılanma: 2025’e kadar 1 milyon kişinin eğitimine katkı sağlama projesi kapsamında, pandemiden etkilenen topluluklarda eğitim ve mesleki yetkinlikler için fon desteği

Esneklik: Global gönüllülük programı aracılığıyla Schneider Electric çalışanları ile iş ortaklarını bir araya getirme

Global krize yerel yanıtlar

Lübnan: Tomorrow Rising ve Beit El Baraka, Graines d’Espérance programı ve Institut Européen de Coopération et de Développement ile pandemi döneminde teknik eğitimi devam ettirmek amacıyla gıda desteği ve bağış sağlandı.

Meksika: United Way (Fondo Unido Mexico) ile birlikte yerel topluluklara ve hastanelere gıda, hijyen ürünleri ve koruyucu ekipman desteği sağlandı.

Güney Afrika: Embark Foundation, karantina sürecinde daha iyi yemeğe ulaşabilmeleri için çocuklara ve yaşlılara gıda dağıttı.

İspanya: Çocuklarda yoksulluğu ortadan kaldırmak için çalışan Fundación Ayuda en Acción, ile karantina şartlarında 2000’den fazla aileye gıda ve uzaktan eğitim için IT desteği sağlandı

ABD: Schneider Electric ve çalışanları, ortakları Feeding America, Direct Relief ve Amerikan Kızıl Haçı’nı desteklemek için 230.000 $ bağışta bulundu. Bu bağışlar ile 880.000 öğün sağlanacak, en önde mücadele eden 13.000 sağlık çalışana destek verilecek ve ihtiyaç sahipleri için kan sağlamak amacıyla kullanılacak iki mobil kan bağışı aracı çalışır halde tutulacak.

Vietnam: Düşük gelirli gençlerin elektrikçi olabilmesi ve düzenli bir gelir elde etmek için ihtiyaç duyduğu eğitimi ve araçları sağlamak amacıyla Energies Sans Frontières desteklendi.

Eşit fırsatlar için eğitim programlarının önemi

Sağlanan tüm Tomorrow Rising fonları, yerel toplulukları desteklemek ve mesleki beceriler geliştirmek amacıyla uluslararası enerji eğitimi projelerine aktarılacak. Vakıf, 2019’dan bu yana gelişmekte olan ekonomilerde gençlerin enerjiye erişimini artırmak amacıyla eğitim programlarını destekledi. Profesyonel gelişim ve sosyal hareketlilik anlamında eşit fırsatlar yaratmak amacıyla Schneider Electric Vakfı, gençlere işgücüne katılmadan önce deneyim ve nitelik kazanmaları için yardımcı olan yerel STÖ’ler ve eğitim kuruluşları ile uzun süreli ilişkiler kurdu.

Schneider Electric çalışanları bugüne kadar 2100 saat gönüllü hizmet çalışması yaparak, Brezilya, Fransa, Polonya, Hindistan, Vietnam, Kamboçya, Rusya ve Kazakistan’daki topluluklara yardımcı olmak amacıyla 80 çevrimiçi eğitim oturumunda teknik uzmanlıklarını ve diğer faydalı becerilerini paylaştı.

Ayrıntılı bilgi:
www.se.com/foundation
www.se.com/tr


Schneider Electric Vakfı:
Schneider Electric Vakfı (Fondation de France koruması altında) sosyal inovasyon ve toplumsal ilişkiler yoluyla eğitime, enerji açığının azaltılmasına ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılmasına yatırım yapmaktadır. Vakıf, 2018 yılında 20. yılını kutlamıştır. Sosyal ve çevre ile ilgili sorunların hiç olmadığı kadar yaygınlaştığı ve önem kazandığı dönemde Schneider Electric Vakfı, mümkün olduğu kadar fazla sayıda insanın enerjiye erişim sağlaması için inovatif ve ileriye yönelik inisiyatifleri desteklemektedir. Schneider Electric Vakfının temelinde bu öncü anlayış yatmaktadır. Kendimizi teknolojik, sosyal ve girişimsel inovasyon için katalizör olarak görüyor, enerji açığının azaltılmasına yardımcı oluyor, dünyanın her yerinde enerjide adil bir dönüşüm için çalışıyoruz.

Her zaman iyimser bir bakış açısına sahip olan Schneider Electric Vakfı’nın amacı, gelecek nesillere dönüşüm için yardımcı olmak amacıyla daha adil, daha düşük karbonlu bir toplum sağlamaya çalışmaktadır:

  • Eğitim: Zor durumdaki topluluklar için elektrik alanında iddialı meslek eğitimi programları, gelişmekte olan ülkelerde enerjiye erişim
  • Sosyal inovasyon: Düşük gelir sahibi aileleri destekleyen, Avrupa’da yoksullukla mücadele eden etkili projeler
  • Farkındalık: Geleceğe yönelik ve katılımcı inisiyatifler, iklim değişikliği ile ilgili farkındalığı artırma

Schneider Electric:
Enerjiye ve dijitale erişimin, temel bir insan hakkı olduğuna inanan Schneider Electric herkesin minimum kaynaktan maksimum fayda sağlaması için gücümüzü ve enerjimizi kullanıyor.  Bunu yaparken de Life Is On yaklaşımının herkes için her an, her yerde hayat bulduğundan emin oluyor. Verimlilik ve sürdürülebilirlik için dijital enerji ve otomasyon çözümleri sağlıyor.

Evler, Binalar, Veri Merkezleri, Altyapılar ve Endüstriler için dünyanın önde gelen enerji teknolojilerini, gerçek zamanlı otomasyonu, yazılımı ve hizmetleri entegre çözümlerle birleştiriyor.