[Kitap]: Mimari Yansımalar

Prof.Dr. Şengül Öymen Gür’e armağan olarak hazırlanan Mimari Yansımalar kurgulanırken, Gür’ün akademik yaşamı boyunca hem üzerinde çalıştığı hem de ilgi duyduğu mimarlık eleştirisi, felsefesi, kuramı, tarihi, eğitimi ve konut kültürü gibi alanları irdelemeye yönelik bir içerik oluşturmak hedeflendi.

YEM Yayın’ın, Türkiye mimarlık eğitiminde iz bırakan müstesna isimlerden Prof.Dr. Şengül Öymen Gür’e armağan olarak hazırlanan, Editörlüğü Gamze Kaymak Heinz ve Dilek Yasar tarafından yapılan Şengül Öymen Gür’e Armağan – Mimari Yansımalar adlı yeni kitabı yayımlandı.

Kuşkusuz Türkiye mimarlık eğitiminde, geçmişten bugüne değerli birçok hocanın katkısı olmuştur. Ancak bazıları vardır ki; yol gösterici rolü, sahip olduğu evrensel ve çağdaş değerler, mimarlık eğitiminde gerekliliğine inandığı sanat ve kültürün yanı sıra kaliteli insan ilişkileri, özellikle öğrencilerine karşı anlayışlı ve güleryüzlü davranışları ile bir eğitimci olmanın ötesinde iz bırakır.

İşte bu müstesna isimlerden Prof.Dr. Şengül Öymen Gür’e armağan olarak hazırlanan Mimari Yansımalar kurgulanırken, Gür’ün akademik yaşamı boyunca hem üzerinde çalıştığı hem de ilgi duyduğu mimarlık eleştirisi, felsefesi, kuramı, tarihi, eğitimi ve konut kültürü gibi alanları irdelemeye yönelik bir içerik oluşturmak hedeflendi. Bu amaçla davet edilen, Gür ile birlikte çalışmış ya da onun öğrencisi olmuş değerli akademisyenlerin hazırladıkları Türkçe ve İngilizce makalelerle, mimarlık literatürüne katkı sağlayacak nitelikte bir kitap ortaya çıktı.

Kitapta yer alan bölümler, konu başlıkları ve çalışmalarıyla katkı veren yazarlar şöyle sıralanıyor:

Kuram / Zamansal Eleştiriler

 • Rethinking the Nature of the Built World and its Functions – JON LANG
 • Bir Mimarlık Eleştirisi Ortamı olarak Sosyal Medya – CELAL ABDİ GÜZER
 • The Choise of the Extended Self – PINAR ÖKTEM ERKARTAL
 • “Merdiven”den Mimarlığın Eleştirisine Bakmak – BERİN F. GÜR

Yapı Türleri ve Örnekleri Üzerinden Eleştiriler

 • Zaman, Mekân Etkileşimleri: Cine Empire’den Meclis Binası’na – ŞEN YÜKSEL
 • Günümüz Alışveriş Merkezi Mekânlarının Baudrillard Kuramları Üzerinden Yeniden Okunması – ECE CEYLAN BABA
 • Yeni Akropol Müzesi[ne/nden] Paralaks Bir Bakış – NİLGÜN KULOĞLU
 • Performans Toplumunda “Ev”in Anlamı Üzerine Aforizmalar – AYHAN USTA
 • Konutta Ara Mekân Kavramı – PINAR BİKET
 • Ofis Kavramının Yeni Nesil “Paylaşımlı Ofisler” Üzerinden Değerlendirilmesi – RABİA KÖSE DOĞAN
 • Kentsel Mekânda Karakteristik Bir Öğe Olarak Merdivenler – NİHAN CANBAKAL ATAOĞLU
 • Mekânsal Bir Deneyim Olarak Milli Reasürans Çarşısı – TÜLAY ŞAMLIOĞLU

Tasarım Anlayışı ve Eğitimi Üzerine Söylemler

 • Why Posthumanism? Making the Case for a Posthumanist Architecture Studio – KATHRYN L. BEDETTE
 • WikiHouse’dan AOÇ-II’ye: Bir Stüdyo Dersinin Düşünce ve Eylem Rejimi – AYDAN BALAMİR
 • Yaratıcılık Olgusunda Kavramların Gücü: Bir Temel Tasarım Dersi Örneği – DİLEK YASAR
 • Mimarlık Eğitiminde Empatik İletişim – GÜLAY USTA
 • Theoretical Studies and Models of the Design Process – ELİF SÖNMEZ
 • Mimarlıkta Araştırma Tabanlı Tasarım ve Sistemli Bir Yaklaşım Olarak “Model”ler – SERKAN YAŞAR ERDİNÇ – ÜRÜN BİÇER

Mimarlık Tarihi Okumaları

 • Adolf Loos ve Bezeme: Teori ve Uygulamanın Çatışma Alanı (mı?) – GAMZE KAYMAK HEINZ
 • Mimarlık Düşüncesinde “Aletheia” ve “Anamnez”: Metinsel Bir Deneme – SERAP DURMUŞ ÖZTÜRK
 • Masa Nedir? – ASU BEŞGEN
 • Bir Adım Bir Anı – ALİ OSMAN ASASOĞLU

Kent Söylemleri

 • Trabzon’da Kentsel Hafızanın İnşası ve Lambert Planı – EVRİM DÜZENLİ
 • Planlama Kararları / Süreci Bağlamında Değişen Kent Kimliğinde Yeni Kent Merkezi Arayışları: İzmit – KAMURAN ÖZTEKİN – DUYGU KANIK
 • İstanbul’da Kapalı Yerleşmelere Çok Yönlü Bir Bakış: Tüketim, Medya ve Bireyselleştirme – NİLAY EVCİL – SELHAN YALÇIN USAL

Çevre / Davranış Araştırmaları

 • Perceptual and Cognitive Codes of Architectural Space: Decomposing and Reconstructing the Object Through Conceptual Analogies – EMİNE KÖSEOĞLU
 • Çocuk ve İkonik Yapılar – ŞENGÜL YALÇINKAYA

Mimari Tasarım Kaygıları

 • Turizm ve Sürdürülebilirlik: Türkiye’de Eko-Etiket ve Belgelendirme Programları – NAZMİYE ERDOĞAN
 • Dialectics of Color and Color Matters in Architectural Context – SİBEL ERTEZ URAL – PINAR URAL       

Kitaba tüm seçkin kitap satış noktalarının yanı sıra http://www.yemkitabevi.com internet adresinden ulaşılabilir.


Mimari Yansımalar
Şengül Öymen Gür’e Armağan
YEM Yayın
Editörler: Gamze Kaymak Heinz – Dilek Yasar
Haziran 2020
Türkçe – İngilizce
Karton kapak
Siyah – beyaz
16,5 x 23 cm
424 sayfa


Prof.Dr. ŞENGÜL ÖYMEN GÜR
Ankara TED Koleji mezunu (1964) olan Şengül Öymen Gür, 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Bölümü’nden Yüksek Mimar-Mühendis olarak mezun olmuş, 1972-1977 yılları arasında kazandığı Fulbright Bursu ile ABD’ye gitmiş ve 1978 yılında Philadelphia’da University of Pennsylvania, GSAS (Graduate School of Arts & Sciences)’tan PhD (Doctor of Philosophy in Architecture) unvanı ile mezun olmuştur. 1989 yılında Profesör olan Gür, 1971-2009 yılları arasında KTÜ’de görev almıştır. 2002 ve 2008 yıllarında Berlin, Almanya’da DAAD kapsamında “Alman Modern Mimarisi” üzerine araştırmalar yapmıştır. 2010 yılından bu yana Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Directory of Environment-Behavior-Design Researchers, CICA (International Committee of Architectural Critics), WA (World Architecture) gibi uluslararası kuruluşların ve Mimarlar Odası’nın aktif üyesidir. TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yayın Kurulu ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği görevleri üstlenmiştir. Merkezi Londra’da olan DRS (Design Research Society), Merkezi Londra’da olan IAPS’ın (International Association for the Study of People and Their Surroundings); Merkezi Stockholm’de olan CIB W84 (International Council for Building Research Studies and Documentation); Merkezi Florida’da olan IAHS (International Association of Housing Sciences) gibi mesleki kuruluşların dönemsel üyesi olmuştur. Merkezi Dortmund’da olan BTI’nın (Bund Türkischer Ingenieure und Akademiker e.V) ve SEA’nın (The Sustainable Environment Association) onur üyesidir.

Yakınmimarlık (KKTC) dergisinin ve The Journal of Architectural Research and Development (JARD)’ın editörü; Beykent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Scientific Studies Journals’ın bilim alanı editörü, SRE, e-Books, JADE, JAAP MEGARON, A/Z, Gazi, KARAM, Uludağ, Trakya, METU Mimarlık, Tasarım+Kuram gibi dergilerin hakemi ve Kocaeli Mimarlık ve Yaşam’ın yayın kurulu üyesidir.

Mimarlık Vakfı Araştırma Ödülü sahibidir. 28 adet disipliner kitabın ve 400’ün üstünde uluslararası ve ulusal makalenin yazarıdır. Ülkesine 100’ün üstünde akademisyen yetiştirmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.