XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu “MİMARLIK ve TEKNOLOJİ” Teması ile Online Gerçekleşecek!

XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından Edirne’de “Mimarlık ve Teknoloji” teması ile 8-9 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Covid-19 pandemi nedeniyle ilk kez bu sempozyum online yapılacaktır.


XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu Mimarlık ve Teknoloji teması
Tarih:
8-9 Nisan 2021


Teknoloji, “insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle, bunlara ilişkin bilgilerin tümü” olarak tanımlanmaktadır*. Günümüzde teknoloji, mimari tasarımın somuta dönüşümüne aracı olurken, aynı zamanda mimarlığın olanaklarını belirlemektedir. Tasarım eyleminin temelinde insana dair gereksinimlerin bulunduğu dikkate alındığında teknoloji, kültürel ve toplumsal değerlerin dönüşümüne de etki etmektedir.

Bu noktada bir dizi soru akla gelir: Tasarlama sürecinde insansız teknoloji mümkün müdür? Teknoloji mi tasarımı, tasarım mı teknolojiyi belirlemektedir? Teknoloji mimarlığın kilit taşı mıdır, ‘olmazsa olmaz’ı mıdır? Yirmi birinci yüzyılda teknolojinin katkısını reddedebilir miyiz?

XII. Uluslararası Sinan Sempozyumu’nda disiplinler arası bir bakış açısıyla “Mimarlık ve Teknoloji” teması çerçevesinde buluşuyoruz. Tasarımda, yapı üretimi alanında, korumada, kent ve peyzaj ölçeğinde teknolojinin etkilerini toplumsal bileşenler ekseninde tartışmak üzere,aşağıdaki başlıklar kapsamında bildiri çağrısında bulunuyoruz:

  1. Tasarım ve Teknoloji
  2. Yapı ve Teknoloji
  3. Koruma ve Teknoloji
  4. Kent ve Teknoloji
  5. Çevre, Enerji ve Teknoloji
  6. Toplumsal Etkileşim ve Teknoloji
  7. Covid Sonrası Tasarım

Not: Patent konusu olan çalışmaların hak sahibi ve/veya patent vekili tarafından sunulması, diğer bildirilerde sadece araştırma sonuçlarına odaklanılması beklenmektedir**.

*Türk Dil Kurumu, 2011, Türkçe Sözlük, Ankara Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 2307, Ankara.
**Marka vekili: Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda, hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri,Patent vekili: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda, hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri, (10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılıSınai Mülkiyet Kanunu)

 

Önemli Tarihler:

  • Son Özet gönderim tarihi: 1 Temmuz 2020
  • Özet kabul bildirim tarihi: 1 Ağustos 2020
  • Tam bildiri gönderim tarihi: 1 Ekim 2020