(İZODER)’den DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Açıklaması…

5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla bir açıklama yapan Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, “Binalarda enerji verimliliği, çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamadır. Ne kadar az fosil yakıt tüketirsek o seviyede karbon salımını azaltır ve küresel ısınmaya karşı daha etkin rol alabiliriz” dedi.

İZODER Başkanı Levent Gökçe

Türkiye’deki binaların tümünün, daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan İZODER Başkanı Levent Gökçe, “Isı yalıtımı ile kış mevsiminde ısıtma, yaz mevsiminde ise soğutmaya katkıda bulunarak enerji tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, atmosfere yayılan sera gazlarının salımında büyük oranda düşüş kaydediliyor. Standart ısı yalıtımı uygulamaları, fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlar. Bu nedenle binalarda enerji verimliliği, çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamadır” diye konuştu.

“Isı yalıtımlı binalarla enerji verimliliği sağlarken aynı zamanda küresel ısınmaya karşı da mücadele veriyoruz” diyen Levent Gökçe, şöyle konuştu: “Isı yalıtımı, binalarda sağladığı yüzde 50-60 enerji verimliliğinden dolayı tüm gelişmiş ülkelerin başvurduğu bir tedbirdir. Biz ülke olarak yüzde 75’ini ithal ettiğimiz enerjinin yüzde 31’ini binalarda kullanıyoruz. Binalarda kullandığımız enerjinin de yüzde 80’ini ısıtma ve soğutma amacıyla tüketiyoruz. Ülkemizde bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcanmasına izin verilen yıllık enerji miktarı ise gelişmiş ülkelerin çok üzerinde. Oysa gerek enerji verimliliği gerekse küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili hedeflere ulaşmamız için mevcut mevzuatların üzerinde daha kalın yalıtım malzemesi kullanarak verimlilik sağlamalıyız.”

AB’de 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümünün neredeyse sıfır enerjili olarak inşa edildiğine dikkat çeken Levent Gökçe, “2020 yılının başından itibaren tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak inşa ediliyor. Günümüzde sıfır enerjili bina konseptinde ısı yalıtımın önemi çok büyük. Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U değerleri ile ülkemizde tavsiye edilen U değerlerini mukayese ettiğimizde, ülke olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini açıkça görüyoruz. Buna ilişkin geçmişte yaptığımız ‘Türkiye’deki Binalar İçin Maliyet Etkin U Değerleri’ çalışması da bunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye’deki binaların tümünün, daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması öncelikli hedefimiz bu konu olmalı” dedi.


İZODER:
1993 yılında yalıtım bilincini Türkiye çapında yaygınlaştırmak amacıyla kurulan İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, yalıtım konusunda kamuoyunu ve sektörü bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşudur. Isı, su, ses ve yangın yalıtımı hakkında daha fazla bilgiye, 0800 211 33 67 numaralı İZODER ücretsiz danışma hattından, www.izoder.org.tr web sitesinden veya info@izoder.org.tr e-posta adresinden ulaşılabilir.