(L’Internationale)’den Çevrimiçi Bir Program “KARANTİNADAN BİLDİRENLER”…

Sanja Iveković’in 1979 tarihli Trokut [Üçgen] serisinden Triangle 2000+ [Üçgen 2000+] fotoğrafı Moderna galerija Koleksiyonu, Ljubljana, Slovenya

Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale, güncel küresel koşulları irdelemek üzere on beş sanatçının mevcut yaşam ve çalışma alanlarından içerik geliştirecekleri bir çağrıda bulundu. Program, Babi Badalov, Osman Bozkurt, Simnikiwe Buhlungu, Ola Hassanain, Sanja Iveković, Siniša Labrović, Rogelio López Cuenca & Elo Vega, Kate Newby, Daniela Ortiz, Zeyno Pekünlü, Maja Smrekar, Isidoro Valcárcel Medina, Guy Woueté, Akram Zaatari ve Paweł Żukowski’nin dayanışma ve eleştiri geleneği ile özel ve kamu mekanına dair yeni önermelerinden oluşacak.

Sanja Iveković, Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito’nun 10 Mayıs 1979 tarihli Zagreb ziyaretine, sanat tarihi anlatısında hatırlı yer edinen Trokut [Üçgen] (1979) ile yanıt vermişti. Tito’nun konvoyu yaşadığı sokaktan geçerken kitabı ve içkisini alarak balkona çıkan Iveković, cinsel göndermeleri kuvvetli bir performans gerçekleştirdi. Kapıya gelen emniyet görevlisinin sanatçıyı evine girmesi yönünde ikaz etmesiyle son bulan iş, 18 dakika sürdü. Peki, özel mekânlar 1970’lerde Iveković’in balkonunun barındırdığı yıkıcı olma potansiyeline hala sahip mi?

Dünya geneline hakim eve kapanma döneminde, dijital ortamın yanı sıra pencere, balkon veya yapı cepheleri, muhtelif ifadelerin sunulduğu şehir meydanlarının görevini üstleniyor. Kamusal ile özel mekanın muğlaklaşlamasına dikkati çeken ve iletişim becerimizi var olan imkanlar üzerinden yeniden değerlendirmeye açan Karantinadan Bildirenler, pandemi boyunca sürdürülen benzer sohbetlere katkı sağlamayı amaçlıyor. Programa davet edilen sanatçıların önermeleri, 21 Nisan’dan başlayarak L’Internationale ile konfederasyon üyesi kurumların sosyal medya kanalları ve web sitelerinde paylaşılacak.


L’internationale:
L’Internationale, hiyerarşik ve merkeziyetçi olmayan bir uluslararasıcılık üzerine kurulu bir konfederasyon; yerel olarak köklü, küresel olarak birbirine bağlı kültürel aracılarıyla farklılıklar ve yatay paylaşımlara değer veren bir sanat alanı öneriyor. Değişik coğrafyalardan yerel hikâyelerin birlikte okunabilmesi adına daha etkili araçlar ve yepyeni yöntemler sunmayı hedefliyor. Konfederasyon, yedi modern ve güncel sanat kurumu (M HKA, Antwerp; Moderna galerija (MG+MSUM), Ljubljana; Van Abbemuseum, Eindhoven; MACBA, Barselona; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Varşova; SALT Araştırma ve Programlar, İstanbul ve Ankara; Museo Reina Sofía, Madrid) ile iki iş birlikçi kurumdan (National College of Art and Design, Dublin; Valand Academy, University of Gothenburg, Göteborg) oluşuyor. Çevrimiçi platformun yeni tasarımı, Avrupa Birliği’nin Creative Europe programı tarafından desteklenen ve konferans, sergi ve atölye gibi 40’tan fazla L’Internationale programından oluşan Our Many Europes [Avrupalarımız] projesinin (2019-2022) kapsamını daha görünür ve erişilebilir kılıyor.