(MSGSÜ) Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar #22: “Mimar-İşveren İlişkisine Bakış”

Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 22. oturumunun konuğu “Mimar – İşveren İlişkisine Bakış: Türkiye İş Bankası ve Çelik Alatur Örneği” başlıklı konuşmasıyla Taybuğa Aybars Mamalı olacaktır. Sunum 10 Mart 2020 saat 14:00’te MSGSÜ Mimarlık Fakültesi 1. katta, Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Odası’nda yapılacaktır.


Mimar – İşveren İlişkisine Bakış: Türkiye İş Bankası ve Çelik Alatur Örneği
Tarih:
10 Mart 2020 Salı, 14:00
Yer: MSGSÜ Mimarlık Fakültesi 1. katta, Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Odası


Mimarlık tarihinde kurum tarihinin rolü nedir ve bize ne söyler? Kurumların mimarlık tarihindeki potansiyellerinde ilk bakışta iki ana rota ortaya çıkıyor: mimari kimliğin temsiliyeti ve kurum tarafından mimarlık hizmetlerinin hangi biçimlerde alındığı. Kurumsal temsili önemseyen bir kurum bu konuyu yönetim kurulunda tartışır, kararlar alır ve mimara iletir. Peki, ortaya çıkan sonuç ürünü, yalnızca kuruma veya mimara atfedilebilir mi? Mimarın, kurumla çalışma biçimi (dışarıdan hizmet alımı, kurum içerisinde mimari departmanın çalışanı, kurumun mimari müşaviri, mimari yarışma katılımcısı…) bu diyaloğu ne ölçüde etkiler? Sunum kapsamında, bu soruların, Türkiye İş Bankası örneği üzerinden yanıtlarının arandığı ve Çelik Alatur’un mimari üretiminin irdelendiği çalışma süreci ve sonuçları paylaşılacaktır.


Taybuğa Aybars Mamalı :
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuş, 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’nı, Prof. Dr. Murat Gül danışmanlığında yazdığı “Türkiye İş Bankası Mimarlığı ve Çelik Alatur’un Çalışmaları” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2017 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Mamalı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Doktora Programı’nda doktora eğitimine, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde (IFEA) araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmekte ve Tasarım+Kuram hakemli dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. Akademik çalışmalarını Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi üzerine yürütmektedir.