(TTGV)’nin İlkini Düzenlediği YEŞİL BAŞARI ÖYKÜLERİ’nin Konuğu (BTM) Oldu…

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nın ilkini İzmir’de düzenlediği Yeşil Başarı Öyküleri’nde panelist olarak yer alan BTM, “İzmir’de Eko-verimlilik projelerinin yaygınlaştırılması” programındaki deneyimlerini paylaştı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nın katkılarıyla gerçekleşen Yeşil Başarı Öyküleri etkinliği, İzmir’de temiz üretimde farklı öncü modellerle başarılı örnekler sunan firmaları konuk etti. 1970’lerden sonra Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkması; plansız ve hızlı bir şekilde artan sanayi kolları, nüfusta meydana gelen hızlı artış ile birlikte, doğal kaynakların hızla azalması, küresel ısınma, kirliliğin yükselmesi gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden sorunlar ortaya çıkardı.

Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Paneli’nin (BMHİP) 2018 yılında açıkladığı rapora göre gelecek 20 yıl içinde sanayi öncesi döneme göre ortalama 1,5°C’lik bir artış gösteren sıcaklık yükselişi durdurulamadığı takdirde iklim krizinin geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşacağı belirtiliyor. Küresel çapta daha önce görülmemiş düzeyde yeni önlemler almak, daha önce görülmemiş çapta ekonomik kaynakları harekete geçirmek, küresel ısınmadaki artışın 1,5° C ile sınırlanabilmesi için zorunlu hale geldi. Bu nedenle günümüzde çevre ile ilgili konuların, ekonomik ve sosyal politikalardaki belirleyici rolünün giderek artmasıyla birlikte, enerji ve hammadde gibi kaynakların temininde ve tüketiminde, verimliliğin önemi artık kaçınılmaz bir gerçektir.

BTM AR-GE Merkezi Müdürü Nur Çakı, küresel rekabette avantaj elde etmek isteyen firmalar ve KOBİ’ler için yol gösterici nitelikteki sosyal sorumluluk, çevre ve AR-GE kapsamında örnek teşkil eden projelerini, TTGV tarafından düzenlenen, (Sürdürülebilir temiz üretimde başarılı uygulamaların anlatıldığı) “Yeşil Başarı Öyküleri” panelinde katılımcıları ile paylaşma imkanı buldu. Çakı, BTM’nin kurulduğu günden bu yana müşterilerinin artan ihtiyaç ve taleplerini sadece ekonomik ürünlerle değil; aynı zamanda çevreci, doğayı ve canlıları koruyan, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerle karşılamayı hedeflediklerini belirtti.  Bu hedef doğrultusunda; AR-GE Merkezi çatısı altında oluşturduğu proje ekipleri ile birlikte; kalıcı organik kirleticilerin terk edilmesi, uçucu organik bileşiklerin ve radyoaktif maddelerin etkilerinin azaltılmasına yönelik projelerinin yanında, atıkların geri dönüşümü, enerji ve hammadde verimliliği gibi eko-verimlilik (temiz üretim) projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden BTM AR-GE Merkezi Müdürü Nur Çakı, BTM’nin gerçekleştirdiği projelerin, globalde büyük markaların tedarik zincirinde de büyük önem taşıdığını ve küresel rekabette başarının temel taşı olarak görüldüğünü söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerindeki deneyimlerin, başarı hikâyelerinin, rekabette elde edilen avantajlar ve sürdürülebilirlik yol haritası ile stratejilere ilişkin bilgilerin paylaşıldığı panelde, “İzmir’de Eko-verimlilik projelerinin yaygınlaştırılması” programındaki deneyimlerini de paylaşan Nur Çakı, bu uygulamaların BTM’ye sağladığı avantajları;

  • Atık miktarının ve bertaraf maliyetlerinin azaltılması ile birlikte depolama ve nakliye masraflarında düşüş,
  • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı nedeniyle, hammaddeye olan bağımlılığın azaltılması,
  • Enerji tasarrufu,
  • Çevreye duyarlı, yaşam döngüsü içerisinde çevresel etkileri azaltılmış inovatif ürünler sunma olanağı olarak belirtti.