[Yarışma]: Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması

Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması ilan edildi.

Yarışmanın Amacı

Gar Meydanı’nın 10 Ekim sonrası ihtiva ettiği anlam, olayın meydana geldiği kentsel mekâna ve mekânın bileşenlerine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Katliamda hayatını kaybedenleri anmak, yaşanan insanlık suçunu hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla bu toplumsal kaybın yaşandığı meydanın bütüncül bir yaklaşımla ve bir tür “anıt meydan” olarak yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.

Yarışma, 10 Ekim’in toplumsal düzlemde unutulmamasını sağlamayı; hayatını kaybetmiş ve hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmayı; hafızayı mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmeyi amaçlamaktadır. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca ortak değerlerimiz olan emek, demokrasi ve barışa adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamusal mekân olarak yeniden üretimi hedeflenmektedir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar

Yarışma, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma sekreteryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmektedir.

Yarışmanın Türü ve Dili

Bu yarışma tek aşamalı, uluslararası fikir ve tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının (şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Sunulacak projelerde kullanılacak dil İngilizcedir.

Yarışmaya Katılım Esasları

1) Yarışmaya katılacak ekiplerin içerisinde Şehir Plancısı, Mimar veya Peyzaj Mimarı meslek disiplinlerinden en az birer kişi olması ve bu kişiler ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur. Yurt dışında katılacak ekiplerin içerisinde Şehir Plancısı, Mimar veya Peyzaj Mimarı meslek disiplinlerinden en az birer kişinin yer alması ve kendi ülkelerindeki meslek örgütüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ekipte heykeltıraş, ressam, grafik tasarımcısı vb. meslek alanlarından da katılım sağlanması önemlidir.

2) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 6. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 9. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

4) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a)Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b)Yarışmayı açan örgütlerde, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c)Meslekten men cezası bulunanlar,

d)Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

e)Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

f)Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

5) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

6) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

7) Yer görme zorunlu değildir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 23 Kasım 2019
Sorular için Son Gün 6 Aralık 2019
Soruların Cevaplanması 13 Aralık 2019
Yer Görme 21 Aralık 2019
Proje Teslim Tarihi 24 Şubat 2020
Jüri Değerlendirmesi 29 Şubat – 1 Mart 2020
Değerlendirme Konferansı 3 Mart 2020
Yarışmayı Kazananların Açıklanması 5 Mart 2020

Kurullar
Danışman Jüri Üyeleri

 • Emin Koramaz . TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sinan Adıyaman . TTB Merkez Konsey Başkanı
 • Arzu Çerkezoğlu . DİSK Başkanı
 • Aysun Gezen . Mehmet Bozgeyik . KESK Eş Başkanları
 • Mehtap Sakinci Coşgun. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı
 • Nalan Otan . Ankara Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
 • Eyüp Muhcu . TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
 • Orhan Sarıaltun. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ayhan Erdoğan . TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri
 • Ayşegül Oruçkaptan . Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
 • Gözde Güldal . TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 • Tezcan Karakuş Candan .TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Deniz İncedayı . Mimar . Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ela Babalık . Şehir Plancısı . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz . Mimar . Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Olgu Çalışkan . Şehir Plancısı . Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Jale Erzen- Sanat Tarihçisi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Baykan Günay – Şehir Plancısı – TED Üniversitesi
 • Prof. Dr. Güven Arif Sargın – Mimar – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Heba Safey Eldeen -Mimar – Uluslararası Mısır Üniversitesi
 • Prof. Dr. İclal Dinçer – Mimar & Şehir Plancısı – Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Stavros Stavrides – Mimar – Atina Ulusal Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Bülent Batuman – Mimar – Bilkent Üniversitesi
 • Dr. Gaye Çulcuoğlu – Peyzaj Mimarı – Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi
 • Dr. Jean – François Perouse – Şehirci – Fransız Araştırma Enstitüsü
 • Dr. Jerzy Grochulski – Mimar – Varşova Teknoloji Üniversitesi
 • Metin Yurdanur – Sanatçı – Heykeltıraş

Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç. Dr. Gül Köksal – Mimar – Başka Bir Atölye – Kocaeli Dayanışma Akademisi
 • Doç. Dr. Tolga Ünlü -Şehir Plancısı – Mersin Üniversitesi
 • Dr. Emel Akın – Mimar – Atılım Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

 • Selçuk Uluata – İnşaat Mühendisi
 • Deniz Kimyon Tuna – Şehir Plancısı
 • Tores Dinçöz – Mimar
 • Dersim Gül – Çevre Mühendisi
 • Ender İplikci – Şehir Plancısı
 • Ali Hakkan – Mimar
 • Özgür Topçu – İnşaat Mühendisi
 • Nihal Evirgen – Mimar
 • Can Gölgelioğlu – Şehir Plancısı
 • Pelin Kılıç – Şehir Plancısı

Raportörler

 • Bilge Bektaş – Şehir Plancısı
 • Özlem Deniz Uğur – Mimar
 • Songül Üzgün – Mimar

Raportör Yardımcıları

 • Ayça Orhon – Mimar
 • Murat Yıldız – Şehir Plancısı

Ödüller

Birinci Proje    :10.000 USD
İkinci Proje      :8.000 USD
Üçüncü Proje  :6.000 USD
Mansiyon        : Eşdeğer düzeyde üç adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 1.000 USD’dir.

 Yarışma Kayıt İşlemleri

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmaya kayıt işlemleri www.10ekimanitmeydan.org/register bağlantısı üzerinden yapılacaktır.