[Yarışma]: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraştırmaHastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması 3 Aralık 2019 tarihinde ilan edildi. Projelerin Son Teslim Tarihi: 3 Mart 2020, Salı.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili Kadıköy ilçesi sınırları içinde, 19 Mayıs Mahallesi 172/2 pafta, 620 ada 269 numaralı parseldedir. Yarışma alanının mülkiyeti Sağlık Bakanlığı’na aittir.

Yarışmanın konusu, bu alanda Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık yerleşkesinin tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

•  TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyelerini ekipte bulundurmak.

•  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

•  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

•  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

•  Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

•  Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

•  Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

•  4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 3 Aralık 2019, Salı
Son Soru Sorma Tarihi 25 Aralık 2019, Çarşamba
Soruların Yanıtlarının İlanı 2 Ocak 2020, Perşembe
Yer Görme için Son Tarih 1 Şubat 2020, Cumartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi 3 Mart 2020, Salı
Kargo İle Teslim Alım için Son Gün 5 Mart 2020, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 7 Mart 2020, Cumartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni 14 Mart 2020, Cumartesi

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri

 • Hüseyin İnceöz, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
 • Rabia Bilici, Başhekim
 • Fatih Artvinli, Tıp Tarihçisi
 • Kazım Gökhan Elgin, İstanbul Valiliği İPKB Direktörü
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Özgür Bingöl, Mimar
 • Nilüfer Kozikoğlu, Mimar
 • Mustafa Ahmet Özgüner, Mimar
 • Arzu Kutkam Nuhoğlu, Peyzaj Mimarı
 • Oğuz Cem Çelik, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Hasan Bulut Cebeci, Mimar
 • Serhun Sağlam, Orman Mühendisi
 • Tunç Tibet Akbaş, İnşaat Mühendisi

Raportörler

 • Hacer Kocatürk Şahin, Mimar
 • Ayşe Bekdemir, Peyzaj mimarı

Raportör Yardımcıları

 • Yasin Hacıvelioğlu
 • Burak Hacıvelioğlu

Ödüller

 • 1. Ödül : 120.000 TL
 • 2. Ödül : 80.000 TL
 • 3. Ödül : 60.000 TL
 • 1. Mansiyon : 30.000 TL
 • 2. Mansiyon : 30.000 TL
 • 3. Mansiyon : 30.000 TL
 • 4. Mansiyon : 30.000 TL
 • 5. Mansiyon : 30.000 TL

Satın almalar için 30.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri İdare’nin web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Şartname satın alınması ve yarışmaya kayıt için son gün projelerin son teslim tarihi ile aynı gündür.

Banka hesap bilgisi : Halkbank Küçükbakkalköy Şubesi TR530001200131300005100018

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme ile ilgili ayrıntılar yarışma şartnamesinde açıklanmıştır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

Yarışmayı Açan Kurum: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araștırma Hastanesi

Adres : Sinan Ercan Cad. No: 29 Kazasker Erenköy – Kadıköy – 34736 İstanbul
Telefon : +90 (216) 302 59 59
E-posta : erenkoyyarismasi@gmail.com
Web adresi : www.erenkoyruhsinir.gov.tr

Yarışma şartnamesi ve eklerine, yukarıda iletişim bilgileri yer alan idarenin web sayfasından ulaşabilirsiniz.