(İstanbul Fuar Merkezi)’nde “AYDINLATMADA EĞİTİM ve İNSAN KAYNAĞI” Oturumu…

Türk aydınlatma sektörünü dünya pazarları ile buluşturan IstanbulLight, 12. Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve 12. Ulusal Aydınlatma Kongresi kapsamında düzenlenen “Aydınlatmada Eğitim ve İnsan Kaynağı” başlıklı oturumda Obey İnsan Kaynakları kurucusu Berna Öykü, insan kaynaklarına yapılan yatırımın işverenler tarafından görünmez kaynak olarak görüldüğüne vurgu yaptı. Aydınlatma eğitiminin Türkiye’de yetersizliğine dikkat çeken Prof. Dr. Banu Manav ise ortak bir terminoloji için lisansüstü bir programın açılmasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 21 Eylül’e kadar devam edecek olan IstanbulLight, 12. Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve 12. Ulusal Aydınlatma Kongresi kapsamında düzenlenen “Aydınlatmada Eğitim ve İnsan Kaynağı” başlıklı oturumda Türkiye’de bu alanda verilen eğitimler ve insan kaynaklarına işveren tarafının bakış açısı ele alındı. Başkanlığını Prof. Dr. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen’in yaptığı oturumda Prof. Dr. Banu Manav ve Prof. Dr. Önder Güler “Aydınlatma Eğitimine Bakış ve Güncel Yaklaşımlar”, Doç. Dr. Nazım Akseker “Karanlığı Kaybetmek: Işık Kirliliği”, Rengin Kocaoğlu ve Prof. Dr. Nilgün Olguntürk “Işığın Renk Sıcaklığının Öğretim Ortamlarında Üniversite Öğrencilerinin Dikkat ve Duygu Durumu Üzerine Etkisi”,  Elif Harputluoğu ve Prof. Dr Alpin Köknel Yener’de “Işığın Renk Sıcaklığının Öğretim Ortamlarında Üniversite Öğrencilerinin Dikkat ve Duygu Durumu Üzerine Etkisi” üzerine görüşlerini aktardılar.

İşveren insan kaynaklarına yatırımda çekimser davranıyor

Oturuma davetli konuşmacı olarak katılan Obey İnsan Kaynakları kurucusu Berna Öykü, insan kaynaklarına yapılan yatırımın görünmez kaynak olarak görülmesi nedeniyle ne yazık ki işverenlerin kısa vadede bir kazanç getirmeyeceğine inandıkları için bu alana yatırım yapmakta çekimser davrandıklarını vurguladı. Öykü, “Değişime ve gelişime ayak uydurabilmek için donanımlı çalışanın önemini gözardı etmemeliyiz. Bir çalışanı işe alım sürecinden son ana kadar değerlendirmeye tabi tutarak sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik, takım çalışmasına uygunluk, hız ve sorumluluk alabilme gibi kriterleri sağlayıp, sağlamadığı incelenmeli” şeklinde konuştu.

Lisansüstü program önemli bir ihtiyaç

Prof. Dr. Banu Manav

Aydınlatma eğitiminin Türkiye’de yetersiz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Banu Manav, “Meslek pratiğinde ekip çalışmasıyla aydınlatma projesi yürütecek meslek sahiplerinin ortak bir terminolojiye sahip olabilmeleri için lisansüstü bir programın açılması önemli bir ihtiyaç” dedi. Aydınlatma eğitimi konusunda bilinç yaratmak, hem sektörde çalışan hem de lisansüstü kişilere aydınlatma terminolojisini aktarmak amacıyla Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) tarafından 2014’den beri yılda 2 defa olmak üzere 5 hafta süren, toplam 30 saatlik Aydınlatma Eğitim seminerleri verdiklerini söyledi.

“Dikkat çekici olma. geceleri daha güvenli ortam yaratma, tarihi ve önemli yapılara vurgu yapmak amacıyla yapılan aydınlatmalar hem enerji kaybına hem de hem de büyük bir görüntü kirliğine sebep oluyor” uyarısında bulunan Doç. Dr. Nazım Akseker, dış alanlarda yapılan aydınlatmanın görüntü kirliğinin temel nedeni olduğunun altını çizdi.

Öğrenim kurumlarında florasan yerine led ışıklandırma kullanılmalı

Müjgan Şerefhanoğlu Sözen

Öğrencinin başarı durumunu artırmak amacıyla ışığın öğrenme düzeyine etkileri üzerine bir araştırma yaptıklarını söyleyen Rengin Kocaoğlu, öğrencinin öğrenme sürecinde ısı, ışık, ses gibi birçok uyarıcıyla karşılaştığını belirtti. Öğrencinin duygu durumunu ve öğrenme düzeyini ölçmek amacıyla belirlenen bir grup öğrenci üzerinde D2 ve Panos testi uyguladıklarını ve öğrenme düzeyinde çarpıcı farklar gözlemlediklerini ifade eden Prof. Dr. Nilgün Olguntürk ise başta üniversiteler olmak üzere tüm öğrenim ortamlarında florasan yerine led ışıklandırma kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti.


Informa Markets:
Informa Markets farklı endüstri ve uzmanlaşmış pazarların ticari faaliyetlerini yürütmelerini, yenilikçi girişimlerde bulunmalarını ve büyümelerini destekleyen platformlar geliştirmektedir. Portföyü; aralarında Sağlık Hizmetleri ve İlaç Ürünleri, Altyapı, İnşaat ve Emlak, Moda ve Hazır Giyim, Turizm, Yiyecek ve İçecek, ve Sağlık ve Beslenme sektörlerinin de bulunduğu çeşitli pazarlarda 550 uluslararası B2B organizasyon ve markadan oluşmaktadır. Geliştirdiği yüz-yüze fuarlar, uzmanlaşmış dijital içerikler ve aksiyonlanabilir veri çözümleri vasıtası ile tüm dünyadaki iş ortaklarına birbirleri ile etkileşime geçme, tecrübe kazanma ve yeni iş fırsatlarını değerlendirme fırsatları sunmaktadır. Dünyanın önde gelen fuar organizasyon firması olarak, çok çeşitli uzmanlaşmış sektörleri canlandırıyor, onlara yeni iş fırsatları sağlıyor ve yılın 365 günü büyümelerini mümkün kılmaktadır.
Daha fazla bilgi için: www.informamarkets.com.