[Proje]: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü Spor Merkezi

Proje Adı: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜ SPOR MERKEZİ,

2016, ANKARA

Mimari: ERKAL MİMARLIK

İşveren: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü içinde, açık ve kapalı spor aktivitelerine ev sahipliği yapan Spor Merkezi yapısı öncelikle, günün her saatinde üniversite ve çevresindeki gündelik yaşantıya katkıda bulunan bir sosyal donatı yapısı olarak tasarlandı. Bu nedenle üniversite kampüsü yaşantısının güncel yanlarına hizmet verebilecek esneklik ve erişilebilirlikte olması hedeflendi. Yapı, klasik tribünlü bir okul spor salonu tipolojisi ile programlanmak yerine, kapalı salonlar, fitness, stüdyo egzersizlerine yönelik stüdyolar ile açık ve kapalı yarım basketbol kortları, squash, raketbol, halı sahalar gibi birçok güncel aktivitenin gerçekleşmesine olanak sunan bir dizi mekan olarak planlandı ve fuayeler, vitamin bar, toplantı odası, saunalar gibi yardımcı mahallerle desteklendi.

Bu haliyle salon, herhangi bir anda birçok noktasında formel- enformel pek çok aktivitenin birbirinden bağımsız veya yarı-bağımsız devam edebildiği bir yerleşim sunar. Merkezi bir düzen arayışının tersine, topoğrafyanın hareketlerinin yardımıyla mekansal çeşitlilikler içeren ve sürprizli görsel ilişkiler kuran bir yapı tasarlanmış, şeffaflığa dayalı bir mimari dil oluşturulmuştur.

Standartlarla net olarak tanımlanmış spor hacimlerinin, hareketli topoğrafyaya yerleşiminde aranan serbestlik, asal kot değerlerindeki platformlar ile görünür kılınır. Ek olarak planda oluşturulan hareketli cephe hatları, hem genel ölçeklerde arazi topoğrafyasının izlenmesini, hem de özelde hacim artikülasyonunu mümkün kılar. Mekanlar dizisi yapının hem içinde hem de dışında serbest hareketler yardımıyla süreklilik oluşturur.

Yapı gün boyu günışığı alan bir yönelimdedir. Bu nedenle batıya bakan cepheler çeşitli elemanlarla günışığını düzenleme ve regüle etme üzerine kurgulanmıştır. Örneğin kapalı basketbol kortu kısmındaki cephe, gün ışığı nedeniyle oyuna engel olmadan doğal ışıktan yararlanabilecek ve aynı zamanda içerideki aktivitenin varlığını dışarıdan okutacak mimari elemanlarla şekillenmiştir. Bu düzenleme günün ve yılın farklı zaman dilimlerinde içerideki doğal ışığın farklılaşabilmesine olanak sağlar.

Spor Merkezi yapısı yeni hizmete alınan yerleşke içinde, yurt yapılarının hemen komşuluğunda olduğu için günün farklı saat dilimlerinde aktif olabilecektir. Yurt yapıları ile oldukça dik bir tepenin yamacını paylaşan yapının hem yerleşimi hem de çevresinde bulunan açık spor alanlarının yerleşiminde alt ve üst kotları bağlayan birçok kademe oluşturulmuştur. Bütün bu kademeler ise bir koşu pisti yardımı ile birbirine bağlanır. Beş metrelik bir kot farkını da barındıran koşu pisti, yapının ve açık alanların çevresinden dolanır ve yapının içinden geçerek ardışık bir dizi halinde mekânsal bir hikaye sunar.

Proje Künyesi
Proje Adı: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü Spor Merkezi   
Proje Yeri: Ankara  
Proje Başlangıç – Bitiş: 2012-2014
İnşaat Başlangıç – Bitiş: 2015-2016
İnşaat Alanı: 10.000 m²
Proje Ofisi: ERKAL MİMARLIK
Tasarım Ekibi: Emre Erkal, Ozan Erkal, Filiz Erkal, Coşkun Erkal
Mimari Proje Ekibi: Şükran Metin, Bekir Aşçıoğlu, Cennet Aşçıoğlu, Demet Yüce, Gülşen Yıldırım Kılıç
İşveren: Çankaya Üniversitesi
Ana Yüklenici: Vezir İnşaat
Statik Projesi: Levent Aksaray Mühendislik
Mekanik Projesi: Gökhan Ünlü, Ünlü Mühendislik
Elektrik Projesi: Kürşat Nazlı, Prodizayn Mühendislik
Tesisat Projesi: Abdullah Bilgin, Merkezi Isıtma Sistemleri
Çelik Projesi: Mehmet Göktaş
Altyapı Projesi: Cumhur Zibel, Diyap
Şantiye Yöneticisi: İsmail Çelik, İlker Çıkrıkcı
Fotoğraf: Orhan Kolukısa, Yerçekim Mimari Fotoğraf


Bitirme İşleri

  • Tarkett [Spor Salonu Zeminleri, Vinil Zemin Kaplamaları]
  • VitrA [Porselen Karolar]

Cephe

  • Trakya Cam [Cam]

Aydınlatma

  • Philips
  • Arlight
  • Gecem

Sirkülasyon

  • KONE [Asansörler]

Mekanik

  • Siemens [Yapı Yönetim Sistemleri]
  • Samsung [CCTV İzleme Sistemleri]