5.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu CEMAL SAMİ YILMAZTÜRK Anısına…

Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir. Bu bağlamda Mimarlar Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler, ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.


 5.Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumu
Tarih:
27 – 28 Eylül 2019
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası


Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu geleneksel tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumları düzenlemektedir. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

5.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu 27-28 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Toplantıda, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır.

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir.

İstanbul’un kültür ve doğa varlıklarının korunması mücadelesine büyük emek vermiş olan 7 Mart 2018 günü yitirdiğimiz eski İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk anısına gerçekleştirilecek olan Sempozyumumuza koruma alanında çalışan meslektaşlarımızın etkin katılımı diliyoruz.

Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.

Sunuşlar

1- Proje sunuşu,
2- Proje ve uygulamasının sunuşu,
3- Uygulama sunuşu olabilir.

Ø  Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir.

Ø  Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.

Ø  Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ø  Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.

Ø  Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yurt dışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

– Müellifinin T.C. vatandaşı olması,

– O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.

Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.

Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.

Ø  Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.

Ø  Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.

Ø  Sempozyum katılımcılarının konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

Ø  Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.

Bilim Kurulu (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
Doç. Dr. Zeynep Aktüre
Acar Avunduk
Doç. Dr. Zeynep Eres
Doç. Dr. Selcen Coşkun
Erol Doğan
Prof. Dr. Deniz Mazlum
Eyüp Muhcu
Prof. Dr. Ahmet Melih Öksüz
Zeynep Önen
Faruk Soydemir
Hakime Yılmaz
Cüneyt Zeytinci

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Deniz İncedayı (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı)

Esin Köymen  (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı)

Ali Hacıalioğlu (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Sekreter Üyesi)

Zeynep Eres (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi)

Sibel Baş (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

Sempozyum Sekretaryası

Sibel Baş (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

Sempozyum Takvimi

26 Haziran 2019       Sunuş ve poster çağrısının yapılması

02 Ağustos 2019       Sunuş özetlerinin sekretaryaya teslimi

16 Ağustos 2019       Sonuçların katılımcılara duyurulması

09 Eylül 2019            Katılımcıların poster teslimi

27-28 Eylül 2019       Sempozyum

İletişim: Sibel BAŞ / 5.Ulusal Mimari Koruma Proje Ve Uygulamaları Sempozyumu Sekreterliği

Adres : TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi Konur Sokak No: 4, Kat: 2 Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 417 37 27
Faks: 0 312 418 03 61
E-Posta          : info@mo.org.tr

Web                : www.mo.org.tr

Detaylı bilgi için http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=detail&bid=2&mid=2&tip=0&Recid=15215