BETONART, “Çağdaş Yunan Mimarlığı” Temalı 61. Sayısıyla Raflarda!

BETONART, 2019’un Temmuz ayında çıkan 61. sayısında “Çağdaş Yunan Mimarlığı” temasını ele alıyor.

Yunan mimarlığı denildiğinde akla ilk klasik mimarlık ya da adaların vernaküler mimarisi geliyor. Elbette bu durumda, bu tür imgeleri sürekli dolaşımda tutan turizm sektörünün de payı büyük. Son dönemde Türkiye’den Yunanistan’a seyahat edenlerin sayısında bir artış gözlense de, tatil amaçlı bu gezilerde çoğunlukla adalar ve sahiller tercih edildiği için özellikle kentlerde görünür olan 20. yüzyıl modernizmi ve çağdaş dönem üretimi dikkat çekmeyebiliyor. Dolayısıyla modern ve  Yunan mimarlığı ve mimarları üzerine pek çok konuyu ele almaya çalıştığımız bu sayı, aslında çağdaş Yunan mimarlığına bir giriş olarak değerlendirilebilir.

Yunan mimarlığında modernizmin seyrini araştırmak, bir yandan da, Türkiyeli okurlar için aynaya bakmak gibi: Bir önceki yüzyılın başında mimarlıkta hızla modernleşerek Batılı sayılmak arzusu taşıyan her iki ülke mimarları da kendi farklı geleneklerinin zaten “modern” olduğu iddiasındaydılar. Ya da özellikle 1950’lerden itibaren artan iç göç sonucunda, Yunanistan’da olduğu gibi Türkiye’de de  büyük kentlerin çehresi, kat karşılığı müteahhit eliyle apartmanlaşma yüzünden değişti. Günümüzde de, neoliberal politikalar, kentsel dönüşüm, ekonomik kriz ve göç gibi soru ve sorunlar, yine her iki ülkenin mimari manzarasını etkileyen ortak konular olarak beliriyor.

Bu sayının içeriğini oluşturmakta en büyük katkı, Yunanistan’dan bir grup mimar ve akademisyenden geliyor. Kostas Tsiambaos, 1933’te Atina’da yapılan CIAM toplantısından itibaren modernizmin Yunanistan’da “egzotizme” hep göz kırpan serüvenini anlatıyor. Panayotis Tsakopoulos, özellikle 1930’larda doğmuş bir kuşak mimarın 1950’lerden itibaren brüt beton malzeme ile üretimine odaklanıyor. Panayotis Tournikiotis ise İkinci Dünya Savaşı sonrası Atina başta olmak üzere kentlerde konut sorununa bir çözüm olarak ortaya çıkan polykatoikia üzerine yazıyor. Maria Vidali ise Christos Papoulias’ın üç projesini ele aldığı yazısında, mimarın topografya ile kurduğu özel ilişkiyi ele alıyor.

Tilemachos Andrianopoulos, Kalliopi Amygdalou, Alexandros Vazakas, Katerina Kotzia, Korina Filoxenidou ve Aspassia Kouzoupi, kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlarla çağdaş Yunan mimarlık ortamını şekillendiren koşulları ele alıyorlar. Burcu Tüm, 1950’lerin Atina ve İstanbul’unu Hilton Otelleri üzerinden değerlendiriyor. Seda Kurt Şengün, geçen yüzyılın hassasiyetiyle tanınmış Yunan mimarlarından Dimitris Pikionis’i anlatıyor.  61. sayıya Deniz Güner, son yıllarda Yunanistan’a yaptığı mimari gezilerde fotoğrafladığı yapılardan bir seçme ile, Hakan Tüzün Şengün ise Atina apartmanlarının balkonları üzerine bir metinle katkıda bulunuyor.

BETONART’ın 58. sayısına Beşiktaş’ta Mephisto ve Kırmızı Kedi Kitabevleri, Kadıköy’de 6:45 Dükkan ve Robinson Crusoe 389 Kitabevi’nden ulaşılabilir. 

www.rob389.com ve www.betonart.com.tr adreslerinden eski ve yeni sayıları satın alabilir, www.betonart.com.tr adresinden BETONART’a abone olabilirsiniz.

BETONART’ın 2017 yılı ve sonrasına ait sayılarına, App Store veya Google Play üzerinden Turkcell Dergilik ya da PressReader uygulamasını indirerek de ulaşabilirsiniz.